Najświeższe aktualności:

Data dodania: 17-11-2022   Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek)  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie si... Święto Niepodległości Data dodania: 16-11-2022     W obchodach Święta Niepodległości wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Pił...

Zgromadzenie Izby

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

 


 

 

 


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Adwokaci,

 

Login i hasło dostępu będą przesłane do Państwa w dniu 2 czerwca br. ze skrzynki mailowej: aplikacja@wza24.pl  (proszę również sprawdzać folder SPAM).

 

Jednocześnie informuję, iż Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie podjęła decyzję o zmianie miejsca stacjonarnego odbywania Zgromadzenia Izby zaplanowanego na dzień 4 czerwca 2022 roku - z Hotelu Mercure Patria na siedzibę Rady przy ul. Kilińskiego 111a w Częstochowie (stosowna uchwała o reasumpcji została  podjęta w dniu dzisiejszym).  Tytułem uzasadnienia podaję, iż chęć obecności osobistej zgłosiło tylko kilkanaście osób. Niepotrzebne więc jest generowanie kosztów (obejmujących wynajęcie sali konferencyjnej oraz catering) nieproporcjonalnych do ilości osób chcących uczestniczyć osobiście. 

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

 

adw. Marcin Karpiński

Dziekan ORA w Częstochowie

 

 

 


 


INSTRUKCJA OBSŁUGI LOGOWANIA, GŁOSOWANIA, UDZIAŁU W DYSKUSJI 

PODCZAS ZGROMADZENIA   do pobrania >>>>>>

 

 

UCHWAŁA ORA O ZGROMADZENIU IZBY  treść do pobrania >>>>>>>