Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 01-12-2021   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, uprzejmie informujemy, iż losowa... Zaktualizowany wykaz lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski Data dodania: 25-11-2021   WYKAZ LEKARZY >>>>>> DO POBRANIA >>>>>>    ...

Zgromadzenie Izby

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

 

 


 2021-06-24

             
Wnioski - projekty uchwał na Zgromadzenie Izby w dniu 26.06.2021 roku
             
             
L.p. Data wpływu Adwokat Wnioskujący Treść wniosku /w skrócie/      
1 22.06.2021 r.

Dziekan ORA            

adw. Marcin Karpiński

WNIOSEK o poddanie pod głosowanie i przyjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 1 Zgromadzenia Izby z dnia 21 lutego 2021 r. dot. spraw z urzędu      
             
             
             
             
    PEŁNA TREŚĆ WNIOSKU DO POBRANIA PONIŻEJ      
             
             

 

WNIOSEK DO POBRANIA >>>>>>>>> 

 


2021-06-24

 


 2021-06-24

 

 

 

 

 


 2021-06-18


Poniżej zamieszczamy do pobrania instrukcję techniczną obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zgromadzenia.

Login i hasło zostaną Państwu przesłane w dniu 21 czerwca 2021 roku na Państwa adresy e-mailowe. Proszę uprzejmie o sprawdzanie skrzynki mailowej, włącznie ze SPAM. Jeśli ktokolwiek z Państwa nie otrzyma w powyższym terminie loginu i hasła, proszę o przesłanie wiadomości elektronicznej na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl.  

Testowe logowanie do systemu nastąpi w dniu 22 czerwca 2021 roku o godz. 19.00.

  


INSTRUKCJA DO POBRANIA >>>>>

 

 


 

 2021-06-08

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zwołuje sprawozdawcze za 2020 rok Zgromadzenie Izby w dniu 26 czerwca 2021 r. Zgromadzenie odbędzie się wyłącznie w trybie zdalnym (on-line).


Login i hasło będą przesłane na wskazane przez Państwa adresy e-mail oraz numery telefonów takie same jak w przypadku Zgromadzenia Wyborczego w lutym br.

 

W przypadku zmiany od lutego br. adresu e-mail lub numeru telefonu prosimy o wskazanie nowych, ponieważ te dane (oraz ich aktualność) będą podstawą do otrzymania  loginu i hasła umożliwiających udział w  Zgromadzeniu oraz oddawania głosów.

Stare adresy e-mail i numery telefonów komórkowych nie wymagają potwierdzania ich aktualności.

Dane te będą zaciągnięte jak poprzednio z systemu KRAiAA,  w przypadku korzystania więcej niż jednej osoby z adresu e-mail, również jak poprzednio będzie wskazany podany wcześniej dodatkowy adres e-mail.
 


 

 

 

 

 

 


 

 

Zgłoszenia  pisemnych wniosków i uchwał

Projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie w formie pisemnej poprzez złożenie do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie bądź w formie skanu (z podpisem wnioskodawcy) wysłanego na adres mail: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl lub listem poleconym na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia tj. w dniach od 12 czerwca do 22 czerwca 2021 r. O chwili zgłoszenia projektów pisemnych wniosków i uchwał decyduje data wpływu pisma/skanu do biura Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do projektów pisemnych wniosków i uchwał zgłaszanych listownie.

Żadne zgłoszenia projektów pisemnych wniosków i uchwał nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby.