Najświeższe aktualności:

Data dodania: 07-06-2021  Uprzejmie informujemy iż na dzień 17 czerwca 2021 r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku: 1. &n... Informacja Data dodania: 02-06-2021 Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie będzie nieczynne.      ...

Zgromadzenie Izby

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

 

 

 

 


 

 2021-06-08

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zwołuje sprawozdawcze za 2020 rok Zgromadzenie Izby w dniu 26 czerwca 2021 r. Zgromadzenie odbędzie się wyłącznie w trybie zdalnym (on-line).


Login i hasło będą przesłane na wskazane przez Państwa adresy e-mail oraz numery telefonów takie same jak w przypadku Zgromadzenia Wyborczego w lutym br.

 

W przypadku zmiany od lutego br. adresu e-mail lub numeru telefonu prosimy o wskazanie nowych, ponieważ te dane (oraz ich aktualność) będą podstawą do otrzymania  loginu i hasła umożliwiających udział w  Zgromadzeniu oraz oddawania głosów.

Stare adresy e-mail i numery telefonów komórkowych nie wymagają potwierdzania ich aktualności.

Dane te będą zaciągnięte jak poprzednio z systemu KRAiAA,  w przypadku korzystania więcej niż jednej osoby z adresu e-mail, również jak poprzednio będzie wskazany podany wcześniej dodatkowy adres e-mail.
 


 

 

 

 

 

 


 

 

Zgłoszenia  pisemnych wniosków i uchwał

Projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie w formie pisemnej poprzez złożenie do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie bądź w formie skanu (z podpisem wnioskodawcy) wysłanego na adres mail: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl lub listem poleconym na 14 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia tj. w dniach od 12 czerwca do 22 czerwca 2021 r. O chwili zgłoszenia projektów pisemnych wniosków i uchwał decyduje data wpływu pisma/skanu do biura Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do projektów pisemnych wniosków i uchwał zgłaszanych listownie.

Żadne zgłoszenia projektów pisemnych wniosków i uchwał nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby.