Najświeższe aktualności:

Konkurs "Mój rodzic - adwokat" Data dodania: 21-04-2021 Szanowni Państwo,   Stowarzyszenie Adwokackie "Defensor Iuris" zaprasza dzieci adwokatów wszystkich izb adwokackich do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. &q... Oferta szkolenia językowego Data dodania: 21-04-2021 Stowarzyszenie Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, zaprasza członków tut. Izby Adwokackiej w Częstochowie (...

Zgromadzenie Izby

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie19-04-2021

 

UCHWAŁY KSIĘGOWE PRZYJĘTE NA ZGROMADZENIU IZBY DO POBRANIA >>>>>>

 

 

 

 


22-02-2021


19-02-2021

 

ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE IZBY  -  INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

Szanowni Państwo,

 

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie informuje dla przypomnienia:

zalogować się będzie można na stronie https://app.wza24.pl używając unikatowych: loginu oraz hasła otrzymanych uprzednio na adres e-mail (dwie wiadomości).

Do głosu w dyskusji zgłaszają się Państwo klikając w symbol rączki u dołu ekranu, następnie należy połączyć się telefonicznie na numer tel. do dyskusji: 61 624 66 66. Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu zgłaszającym się do dyskusji.

Podczas zabierania głosu prosimy o wyciszenie głośników lub oddalenie się od swoich komputerów, laptopów.

Przez cały czas trwania Zgromadzenia dostępna będzie infolinia serwisowa, HELPDESK  –  nr tel.:  61 666 19 77, gdzie, w przypadku problemów technicznych, otrzymacie Państwo na bieżąco fachowe wsparcie.

 

 


19-02-2021

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym będzie ponownie przesłany mail z adresu aplikacja@wza24.pl - mail z danymi dostępowymi na Zgromadzenie on-line.

Prosimy również  o pilne sprawdzanie folderów spam oraz innych tworzonych na skrzynkach katalogach, ponieważ są z nich wiadomości usuwane automatycznie w różnym (często krótkim) czasie.

Loginy i hasła pozostają te same co w poprzedniej wiadomości.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK NR 1 - DO POBRANIA >>>

 

WNIOSEK NR 2 - DO POBRANIA >>>

 

 

 

 

 


/15.02.2021/

 

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

w nawiązaniu do wcześniejszych informacji uprzejmie informuję, iż jutro tj. 16 lutego br. zostaną przesłane mailem do Państwa dane dostępu do Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej – w wiadomości będzie wskazany link oraz indywidualny login i hasło.

Wiadomość mailowa z tymi danymi będzie przesłana przez operatora wza24.pl ze skrzynki aplikacja@wza24.pl, a nie z adresu mailowego ORA. Proszę jutro sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą oraz folder spam. Jeśli takiego maila nie otrzymacie Państwo – proszę o pilny kontakt telefoniczny z Biurem ORA w środę 17-go do południa (tj. przed testowym logowaniem).

W najbliższą środę tj. w dniu 17 lutego br. o godzinie 17:00 zaplanowane jest testowe logowanie do systemu  (poniżej instrukcja do logowania). Do tego celu będziecie Państwo proszeni o zalogowanie poprzez wskazany w wiadomości link i podanie swoich indywidualnych loginów i haseł dostępu (otrzymane loginy i hasła będą także służyły do udziału w Zgromadzeniu Izby w formie zdalnej w najbliższą niedzielę).

 

Z poważaniem
Agnieszka Cyran
Kierownik Biura ORA w Częstochowie

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA  >>> do pobrania >>>

 

 


 

/05.02.2021/

 

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

w dniu dzisiejszym tj. 5 lutego br. Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie przesłała w wersji elektronicznej do wszystkich uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu, Sprawozdanie z działalności Organów Izby Adwokackiej za rok 2019.

Poniżej do pobrania instrukcja techniczna obsługi logowania, głosowania oraz udziału w dyskusji Zgromadzenia – bardzo proszę o zapoznanie się z jej treścią.  

Login i hasło zostaną Państwu przesłane w dniu 16 lutego 2021 roku na Państwa adres mailowy. Proszę uprzejmie o sprawdzanie skrzynki mailowej, włącznie ze skrzynką spamową. Jeśli ktokolwiek z Państwa nie otrzyma w powyższym terminie loginu i hasła, proszę wówczas o kontakt z Biurem ORA.  

Jednocześnie uprzejmie informuję, że testowe logowanie do systemu nastąpi w dniu 17 lutego 2021 roku (środa) o godz. 17.00.

 

 

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

 

adw. Aleksandra Przedpełska Dziekan ORA w Częstochowie

 

 

INSTRUKCJA DO LOGOWANIA DO POBRANIA >>>

 

 


/01.02.2021/

 

Szanowni Państwo,

 

przypominamy, że Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zwołuje Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Izby w dniu 21 lutego 2021 r., które odbędzie się wyłącznie w trybie zdalnym (on-line).

 

Prosimy o PILNE zweryfikowanie  aktualności swoich danych osobowych zawartych w Krajowym Rejestrze Adwokatów: https://rejestradwokatow.pl/adwokat

Prosimy sprawdzić swoje adresy e-mail oraz numery telefonów, ponieważ te dane (oraz ich aktualność) będą podstawą do otrzymania  loginu i hasła umożliwiających udział w  Zgromadzeniu oraz oddawania głosów.

 

Zgłoszenia kandydatur

ORA w Częstochowie uchwaliła, iż zgłoszenia kandydatów na stanowiska: Dziekana, Prezesa Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, do organów Izby Adwokackiej w Częstochowie oraz na delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury przyjmowane będą w dniach od 7 lutego do 17 lutego 2021 r.

 

O chwili zgłoszenia kandydatury decyduje data wpływu pisma/skanu do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do kandydatur zgłaszanych listownie.

 

Żadne zgłoszenia kandydatów nie będą przyjmowane po 17 lutym 2021 r. - w szczególności nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby.

 

Kandydatury zgłaszane są do Biura Okręgowej Radzie Adwokackiej w formie pisemnej poprzez: złożenie w Biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie lub listem poleconym na adres Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, bądź w formie skanu wysłanego na adres mail: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl - wraz z oświadczeniem kandydata na piśmie, że przyjmuje kandydaturę

 

Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie od 7 lutego do 17 lutego 2021 r.

Zgłoszenia odbywają się na formularzu – wzór w załączeniu.

 

Uprzejmie przypominamy, że w wyborach przeprowadzanych na Zgromadzeniu możliwe jest jednoczesne kandydowanie na jedno stanowisko i do jednego organu zgodnie z § 29 Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich.


Zgłoszenia  pisemnych wniosków i uchwał

Projekty pisemnych wniosków i uchwał przyjmowane będą przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie w formie pisemnej poprzez złożenie do Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie bądź w formie skanu (z podpisem wnioskodawcy) wysłanego na adres mail: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl lub listem poleconym – wyłącznie w dniach od 7 lutego do 17 lutego 2021 r. O chwili zgłoszenia projektów pisemnych wniosków i uchwał decyduje data wpływu pisma/skanu do biura Okręgowej Rady Adwokackiej i zasada ta odnosi się również do projektów pisemnych wniosków i uchwał zgłaszanych listownie.

Żadne zgłoszenia projektów pisemnych wniosków i uchwał nie będą przyjmowane po 17 lutym 2021 r. - w szczególności nie będą przyjmowane podczas Zgromadzenia Izby.

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA /DO POBRANIA/ >>>>>>>>>