Najświeższe aktualności:

Data dodania: 06-07-2020   Uprzejmie informujemy, iż na dzień 16 lipca 2020r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku: 1. &n... Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2020 r. Data dodania: 02-07-2020 /https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-adwokacka-w-2020-r/ Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maj...

ubezpieczenie oc

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 18-05-2020

Wykaz spraw rozpoznawanych w Sądzie Dyscyplinarnym Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w Częstochowie w okresie od 16.05 do 31.05.2020 r. :

- SD og. 5/20 - termin posiedzenia - 25.05.2020 r. godz. 17:00

- SD 5/19 - termin rozprawy -26.05.2020 r. godz. 16:30

- SD 4/19 - termin rozprawy - 27.05.2020 r. godz. 16:30

Data dodania: 14-05-2020

Komunikat
Data dodania: 04-05-2020

 

Wykaz spraw rozpoznawanych w Sądzie Dyscyplinarnym Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w Częstochowie w okresie od 4.05 do 15.05.2020r. :

- SD og. 1/20 - termin posiedzenia - 11.05.2020 r. godz. 15:30

- SD og. 2/20 - termin posiedzenia - 11.05.2020 r. godz. 16:00

 

 

Data dodania: 30-04-2020

Komunikat
Data dodania: 01-04-2020

Szanowni Państwo,

ze względu na stan epidemii i obowiązujące nadal zarządzenie Pani Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 12 marca 2020 r. o zamknięciu lokalu ORA w Częstochowie, w którym mieści się siedziba Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w nawiązaniu do swojego zarządzenia z dnia 20.03.2020 r. zarządził odwołanie wszystkich terminów rozpraw i posiedzeń Sądu Dyscyplinarnego tut. Izby Adwokackiej w kolejnym okresie - poczynając od dnia 1.04.2020 r. do dnia 8.05.2020 r. włącznie.

Terminy wyznaczone poza tym okresem pozostają aktualne. Gdyby sytuacja się zmieniła ukaże się w tej sprawie osobny komunikat.

Strony i inni uczestnicy poszczególnych postępowań są o tym informowani niezależnie -korespondencją przesyłaną zgodnie z wymogami procedury.

 

 

Komunikat - na zarządzenie Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej

 

 

 

Łącznie komunikatów: 9
Strona: 1 2