Najświeższe aktualności:

Posiedzenie Komisji Sportu - zaproszenie Data dodania: 08-03-2018 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Adwokaci oraz Aplikanci Adwokaccy Komisja Sportu przy tut. ORA pod przewodnictwem adw. Lecha Kasprzyka informuje, iż zaplanowane jest posiedzenie Komisji... Zaproszenie na konferencję Data dodania: 06-03-2018 ...

aplikant - komunikaty

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieLEX Aplikant
Data dodania: 07-03-2018

Dodatkowe zajecia - zaproszenie na wykład
Data dodania: 20-02-2018

Szanowna Pani Aplikant, Szanowny Pan Aplikant
I, II, III rok Aplikacji AdwokackiejW dniu 22.02.br. (w najbliższy czwartek) w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie odbędą się dodatkowe zajęcia repetytoryjne dla aplikantów, którzy ukończyli w 2017 aplikację adw. 

Wykład poprowadzi SSA Jolanta Śpiechowicz.

Zajęcia rozpoczną się o godzinie 15:30 i będą trwały 4 godziny.

W imieniu Kierownika Szkolenia Aplikantów adw. Marcina Karpińskiego zapraszamy na w/w wykład.

KONKURS ARBITRAŻOWY LEWIATAN - ZAPROSZENIE
Data dodania: 19-02-2018

BAL
Data dodania: 05-01-2018

Opłata roczna za aplikację adwokacką w 2018r.
Data dodania: 02-01-2018

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wysokość opłaty rocznej  za aplikację adwokacką, opłatę roczną za aplikację adwokacką należną za rok 2018 w kwocie 5.460,00 zł należy wpłacać na konto:

 

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 98 1020 1664 0000 3002 0460 4155

 

W/w opłatę prosimy uiścić najpóżniej do dnia 10 stycznia 2018r.

 

Opłatę miesięczną (do 10 dnia każdego miesiąca) z tytuł składek samorządowych w roku 2018 w kwocie 50,- zł należy wpłacać na konto:

 

PKO BP I/O  Częstochowa

Nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

/numery kont bankowych pozostają bez zmian/

 

Łącznie komunikatów: 25
Strona: 1 2 3 4 5