Najświeższe aktualności:

XI Bieszczadzki Rajd - zaproszenie Data dodania: 27-07-2018 Z a p r o s z e n i e     Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie   oraz   Komisja Integracji Środowiskowej, Sportu i Turystyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej mają z... Turniej Tenisowy Prawników Temida 2018 - ZAPROSZENIE Data dodania: 27-07-2018 Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, miło nam poinformować o terminie XXIII Wrocławskiego Turnieju Tenisowego Prawników Temida 2018. Turniej odbywać się będzie jak zwykle n...

aplikant - komunikaty

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 24-07-2018

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2018 r.
Data dodania: 10-05-2018

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką w 2018r.

 

   Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, które mieszczą się w siedzibach okręgowych rad adwokackich w:

 

/…/

III. Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a, kod 42-200, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski;

 

/…/

 

   Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką upływa w dniu 15 sierpnia 2018 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

   Opłata za egzamin wstępny wynosi 1050 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych).

   Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2018 r.".

 

 

   Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego  (WZÓR),
  2. kwestionariusz osobowy  (WZÓR),
  3. życiorys,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (22 września 2018 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 /źródło: https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/egzaminy-na-aplikacje/ogloszenia-i-komunikaty/news,10948,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html/

 

Szkolenie dla aplikantów
Data dodania: 13-04-2018

Szanowna Pani, Szanowny Pan

Aplikant Adwokacki

 

W imieniu Kierownika Szkolenia Aplikantów zapraszamy Szanownych Państwa Aplikantów I, II i III roku na szkolenie dla aplikantów adwokackich, które odbędzie się w dniach 13 - 14 września 2018r. w Ośrodku „Wodnik” koło Bełchatowa.

Bliższe informacje oraz tematyka szkolenia zostanie podana w późniejszym terminie. Udział w szkoleniu /łącznie z zakwaterowaniem/ jest finansowany  z funduszu aplikantów (dojazd na koszt własny).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy również aplikantów, którzy ukończyli aplikację w ubiegłym roku i do w/w terminu szkolenia nie zgłoszą rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata (udział tych osób będzie wiązał się z odpłatnością w wysokości 100 zł.).

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkleniu drogą mailową lub osobiście najpóźniej do dnia 20 kwietnia br. z uwagi na konieczność rezerwacji odpowiedniej ilości miejsc, a z powziętej informacji wiemy, iż zgłosili także chęć udziału w szkoleniu aplikanci Izby Adwokackiej w Poznaniu.

LEX Aplikant
Data dodania: 07-03-2018

Dodatkowe zajecia - zaproszenie na wykład
Data dodania: 20-02-2018

Szanowna Pani Aplikant, Szanowny Pan Aplikant
I, II, III rok Aplikacji AdwokackiejW dniu 22.02.br. (w najbliższy czwartek) w biurze Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie odbędą się dodatkowe zajęcia repetytoryjne dla aplikantów, którzy ukończyli w 2017 aplikację adw. 

Wykład poprowadzi SSA Jolanta Śpiechowicz.

Zajęcia rozpoczną się o godzinie 15:30 i będą trwały 4 godziny.

W imieniu Kierownika Szkolenia Aplikantów adw. Marcina Karpińskiego zapraszamy na w/w wykład.

Łącznie komunikatów: 28
Strona: 1 2 3 4 5 6