Najświeższe aktualności:

Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana ORA Data dodania: 18-09-2020     Uprzejmie informujemy, że mimo przeciwności losu coroczny Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana odbędzie się w dniu 26 września 2020 r.... Data dodania: 16-09-2020     Ze względów bezpieczeństwa dot. zapobiegania COVID-19 prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą na adres siedziby ORA. Natomiast osoby dostarczające dokumenty oso...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieTurniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana ORA
Data dodania: 18-09-2020

 


 

Uprzejmie informujemy, że mimo przeciwności losu coroczny Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana odbędzie się w dniu 26 września 2020 r. na kortach Aspro, przy ulicy Wręczyckiej w Częstochowie. Przewidywany czas trwania zawodów to 4,5 h, tj. od 10.00 do 14.30. 

            Turniej organizowany jest przy finansowym wsparciu ORA w Częstochowie.

W zawodach będą uczestniczyć czteroosobowe zespoły. Regulamin zostanie szczegółowo przedstawiony na miejscu. Jedyne zmiany w stosunku do ubiegłych lat polegać będą na:

-         odstąpieniu od zliczania małych punktów- w tym roku, uwzględniając propozycję uczestników turnieju, liczyć będzie się ilość zwycięstw, zaś przy zrównaniu liczby wygranych dopiero tzw. „małe punkty”;

-         niemożności rzucania za osobę, która wycofała się z danej drużyny przez pozostałych członków drużyny. Oznacza to, iż w razie rezygnacji przez jedną osobę w drużynie do dalszej walki drużynie tej będą przysługiwać trzy kule, bądź zawodnik ten zostanie zastąpiony przez osobę trzecią (z tym warunkiem, iż nie może on być członkiem pozostałych drużyn);

Jest to już kolejny organizowany przez Komisję Sportu turniej i liczymy na niezawodne przybycie. Wzorem lat ubiegłych pierwsze osiem drużyn otrzyma komplet do gry w Bocce. Pierwsze trzy miejsca dodatkowo otrzymają puchar.

Wskazujemy także, iż uzyskaliśmy zgodę na realizację zawodów zarówno od Rady, jak również Sanepidu. Oczywiście Mistrzostwa odbędą się w reżimie sanitarnym, wobec tego prosimy o zabranie ze sobą maseczek. Na miejscu udostępnione będą płyny do dezynfekcji oraz rękawiczki.

W tym roku, z uwagi na trudności finansowe, które dotknęły wszystkie sektory działalności istnieje konieczność ograniczenia funduszy, a co za tym idzie Rada pokryje tylko koszty napoi (w tym kawa, herbata, cola, mineralna, piwo). Natomiast, we własnym zakresie pozostaje kupno pozostałego jedzenia oraz innych przekąsek - będzie istniała indywidualna możliwość zakupu u pracowników obiektu.

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drużyn do środy 23 września 2020 r., albowiem musimy zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa do przeprowadzenia zawodów. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy adw.l.kasprzyk@wp.pl 

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych z rodzinami, które mogą uczestniczyć, jak również dopingować zawodników.

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Adw. Lech Kasprzyk,

Adw. Marcin Janik

      Apl. adw. Michał Służalec

 

 

 

Data dodania: 16-09-2020

 

 

Ze względów bezpieczeństwa dot. zapobiegania COVID-19 prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą na adres siedziby ORA. Natomiast osoby dostarczające dokumenty osobiście zobowiązane są do zakrywania ust i nosa. Płyn do dezynfekcji jest dostępny w siedzibie ORA.

 

 

 

Wpis na listę adwokatów – wykaz dokumentów
Data dodania: 16-09-2020

                               

Kompletne wnioski o wpis na listę adwokatów rozpoznawane są raz w miesiącu na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej (informacje o terminach posiedzenia znajdują się na stronie w zakładce "Aktualności").

Wykaz dokumentów dot. WSZYSTKICH wnioskujących:

 • wniosek o wpis na listę adwokatów z podaniem podstawy prawnej wpisu,
 • kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>)
 • cv lub życiorys (podpisany),
 • zdjęcia (legitymacyjne - 3 szt.),
 • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,
 • oryginał lub urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,
 • oryginał lub urzędowy odpis świadectwa złożenia egzaminu adwokackiego/sędziowskiego/radcowskiego/prokuratorskiego/notarialnego (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie o rodzaju odbytej aplikacji i okresie jej trwania (jeśli dotyczy),
 • zaświadczenie z OIRP o wpisie na listę radców prawnych (dot. osób po aplikacji radcowskiej),
 • rekomendacje, opinie (np. od adwokatów),
 • oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art.7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów albo informacje, o której mowa w art.7 ust.3a tej ustawy (dot. osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.)
 • oświadczenie o pełni praw (do pobrania >>>)
 • oświadczenie o nieubieganie się o wpis w innej Izbie (do pobrania >>>)
 • potwierdzenie uiszczenia zryczałtowanej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wpis na listę adwokatów tut. Izby w wys. 500,- zł (pięćset złotych) na konto ORA w banku PKO BP nr: 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194 - w tytule proszę wpisać imię, nazwisko wnioskującego oraz „opłata za wpis na listę adwokatów” (zgodnie z uchwałą tut. ORA: Uchwała Nr 8/02/2020 z dn. 13 lutego 2020r.)

 

ORAZ DODATKOWO:

~      dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 , P.o.a:

 • umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów.
 • zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego  wynikać będzie, ze osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub Radcę prawnego  - w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i pkt.5 lit b P.o.a

 

 

~      dla osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.5 , P.o.a:

 • dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,
 • umowy o prace wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów.
 • Zaświadczeniu adwokata lub radcy prawnego, z którego wynikać będzie, że osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane zaświadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub Radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.1 pkt.4 lit.b i plt.5 lit.b P.o.a

 

Informacja:

Opłata za pierwszą miesięczną składkę samorządową od adwokata, który uzyskał wpis na listę adwokatów na zas. art. 66 P.o.a., wynosi 2.000,- zł - zgodnie z Uchwałą Nr 8 podjętą przez Zgromadzenie Izby z dn. 16.06.2018r.

Składkę tą należy uiścić na konto Izby o numerze 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194, w tytule proszę wpisać „pierwsza miesięczna składka samorządowa”.

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 14-09-2020

 

Uprzejmie informujemy iż na dzień 17 września 2020r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

 

 

 

Data dodania: 03-09-2020

 

 

 

Ze  smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż w wieku 92 lat zmarł

Ś.P.

adw. Andrzej Bąkowski,

 

długoletni i doświadczony doskonały adwokat, działacz samorządowy, członek Naczelnej Rady Adwokackiej kilku kadencji i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

 

 

Zmarły był też przez dwie kadencje opiekunem Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, gdzie dał się nam poznać jako człowiek o wszechstronnej wiedzy samorządowej, obdarzony ogromną kulturą osobistą, życzliwy i szanujący wszystkich.  

 

 

Z Jego mądrych rad wielokrotnie ORA korzystała i podziwiała Jego troskę o dobro Adwokatury. Takim pozostanie w naszej pamięci.

 

Składamy serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie Zmarłego, Szanownej Małżonce i Synowi adw. Julianowi Bąkowskiemu.

 

 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

 

 

 

 

 

Łącznie newsów: 101
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20