Najświeższe aktualności:

Mistrzostwa Adwokatury w Bocce Data dodania: 23-05-2017 ... Komunikat dot. Konferencji w dn. 26 bm. Data dodania: 23-05-2017 Szanowni Państwo, w związku z szeregiem wątpliwości uprzejmie informujemy, iż udział adwokatów oraz aplikantów adwokackich Częstochows...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieMistrzostwa Adwokatury w Bocce
Data dodania: 23-05-2017

Komunikat dot. Konferencji w dn. 26 bm.
Data dodania: 23-05-2017

Szanowni Państwo,

w związku z szeregiem wątpliwości uprzejmie informujemy, iż udział adwokatów oraz aplikantów adwokackich Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w Konferencji pt.: "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia"  w dniu 26 maja 2017r. na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11B w Katowicach jest bezpłatny  (adwokaci oraz aplikanci adwokaccy nie uiszczają opłaty konferencyjnej).

Uprzejmie prosimy Państwa o niezwłoczne potwierdzenie (w celach organizacyjnych) swojego udziału w Konferencji mailem na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl

Nadto wskazujemy, że wszystkie osoby, które dokonały wpłaty tytułem opłaty konferencyjnej otrzymają zwrot opłaty.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne poinformowanie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie o dokonanej wpłacie mailem na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl.

Uprzejmie przypominamy, iż przedmiotowe wydarzenie jest również szkoleniem zawodowym - za udział w którym można uzyskać 5 pkt szkoleniowych.


 Z wyrazami szacunku

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik


Komunikat
Data dodania: 23-05-2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż udział adwokatów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w Konferencji pt.: "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia"  w dniu 26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11B w Katowicach jest bezpłatny  (adwokaci nie uiszczają opłaty konferencyjnej).

Uprzejmie przypominamy, iż przedmiotowe wydarzenie jest również szkoleniem zawodowym - za udział w którym można uzyskać 5 pkt szkoleniowych.

 Z wyrazami szacunku

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik

Komunikat w sprawie ślubowania adwokatów
Data dodania: 12-05-2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci

Okręgowa Rada Adwokacka planuje zorganizować uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych adwokatów między 5 a 15 lipca  br.

Prosimy o uwzględnienie tego czasu w planach urlopowych.

 

 

 

 

 

Komunikat
Data dodania: 12-05-2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci

Okręgowa Rada Adwokacka prosi, aby adwokaci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mają ustalone prawo do emerytury  i - w związku z powyższym - wykonują zawód w mniejszym zakresie, aby zgłaszali tę okoliczność do biura ORA.

Informacja taka jest niezbędna księgowości ORA do właściwego naliczania składek samorządowych.

 

 

 

Łącznie newsów: 65
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13