Najświeższe aktualności:

PROK-SYS – zdalny dostęp do akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych Data dodania: 11-08-2022 Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje zgodnie z otrzymaną informacją z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie iż w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury... Uchwała NRA, uchwała ORA w Częstochowie Data dodania: 04-07-2022   ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePROK-SYS – zdalny dostęp do akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych
Data dodania: 11-08-2022


Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje zgodnie z otrzymaną informacją z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie iż w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury został wdrożony system PROK-SYS, który przewiduje mozliwość udostępniania zdigitalizowanych akt postępowania przygotowawczego poprzez internet stronom tego postępowania.

Zachęcamy do skorzystania z tej mozliwości.

 

 

 

Dostęp do akt jest możliwy za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt: 

https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/

 

W celu uzyskania dostępu do akt należy w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury prowadzącej postępowanie uzyskać informację, czy akta danej sprawy karnej są zdigitalizowane, a następnie skierować do prokuratora prowadzącego postępowanie wniosek o udzielenie zgody na dostęp do tych akt za pomocą internetu. Po wyrażeniu zgody przez prokuratora i określeniu czasu trwania udostępnienia wnioskodawcy zostanie przekazany login i hasło do zalogowania w portalu.

Na stronie Portalu Przeglądania Akt  znajdują się pomoce prezentujące sposób logowania do portalu oraz zapoznawania się z materiałami udostępnionymi przez prokuratora.

 

 

Uchwała NRA, uchwała ORA w Częstochowie
Data dodania: 04-07-2022

 

Data dodania: 01-07-2022

 


Uprzejmie informujemy iż na dzień 7 lipca 2022 r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Na posiedzeniu m.in. będą podejmowane uchwały dot. wpisów na listę adwokatów po zdanym egzaminie adwokackim.

 

 

 

Po zdanym egzaminie adwokackim...
Data dodania: 20-06-2022

 

 

Osoby po odbytej aplikacji adwokackiej, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, składają wniosek do rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji adwokackiej, a w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.2 Poa -  ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wniosek o wpis na listę adwokatów (wzór do pobrania >>>) składany przez osoby, które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynika egzaminu adwokackiego, powinien zawierać następujące załączniki:

1.     Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego;

2.     Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.     Życiorys (podpisany);

4.     Zdjęcie - 3 szt. do dowodu osobistego (aktualne, wyraźne, o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) lub do paszportu,

5.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.     Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości;

7.     Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga! dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 

Prosimy o składanie kompletnych wniosków o wpis najpóźniej do dnia 6 lipca 2022 r. - z uwagi na termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie na którym rozpoznawane będą wnioski dot. wpisów na listę adwokatów tut. Izby (jest to data dla corocznego, uroczystego ślubowania adwokatów, natomiast  wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

Jednocześnie informujemy, iż aplikant adwokacki po zdanym egzaminie adwokackim zostaje skreślony z listy aplikantów przy wpisie na listę adwokatów lub po upływie roku od zakończenia aplikacji adwokackiej.

 

 WNIOSEK O WYROBIENIE LEGITYMACJI ADWOKACKIEJ >>>>>

 

 

 

Data dodania: 15-06-2022

 

 

 

W dniu 17 czerwca br. /piątek/ biuro ORA będzie nieczynne.

 

 

Łącznie newsów: 106
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21