Najświeższe aktualności:

X Dni Kultury Adwokatury Polskiej Data dodania: 21-10-2021   Szanowni Państwo,   Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej z przyjemnością informuje, iż tegoro... Zaproszenie do współpracy Data dodania: 15-10-2021  ...

ubezpieczenie oc

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

DEKLARACJA OC ADWOKATA  2018-2021   >>> do pobrania  DOC

                                                                                                      >>> do pobrania   PDF

 

/zgłoszenie, zmiana warantu ubezpieczenia/

 

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA OC  >>> do pobrania

 

 Umowa generalna 2018-2020 >>>

Załącznik Nr 1 >>>

Załącznik Nr 2  >>>

Załacznik Nr 3  >>>

Załacznik Nr 4  >>>

Załącznik Nr 5  >>>

Komunikat NRA
Data dodania: 24-01-2020

Komunikat Prezydium NRA
Data dodania: 13-09-2019

/www.adwokatura.pl/

Publikujemy komunikat dotyczący ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w celu usprawnienia obsługi związanej ze szkodami, które mogą powstać w związku z czynnościami adwokackimi, a które objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w których zastosowanie mają warunki ubezpieczenia określone umową generalną zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA informuje , że:

na podstawie Umowy Brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim ubezpieczonym na podstawie Umowy Generalnej, zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA, możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód. Marsh Sp. z o.o. zapewnia asystę w trakcie likwidacji szkody na każdym etapie postępowania, począwszy od zgłoszenia informacji o możliwości powstania szkody, aż do weryfikacji decyzji Ubezpieczyciela i postępowania odwoławczego.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym Broker działając w oparciu o udzielone przez ubezpieczonego  upoważnienie reprezentuje go w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody. Świadczenie usług następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej zawartej przez Naczelną Radę  Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

Likwidacją szkód po stronie Marsh zajmuje się :

Bartłomiej Głowacki, Starszy Broker Ubezpieczeniowy,
FINPRO, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych

Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 376 15 89 , kom +48 691 210 136

Bartlomiej.Glowacki@marsh.com

 

adw. Rafał Dębowski                                          adw. Henryk Stabla

sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej                  skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej

Data dodania: 01-03-2018

Data dodania: 29-01-2018

W związku z pojawiającymi się informacjami o zawieraniu przez Adwokatów tut. Izby  indywidualnych umów ubezpieczenia OC (poza umową generalną NRA i Ergo Hestia SA), prosimy o nadsyłanie do Biura ORA odpisów takiej polisy/certyfikatu ubezpieczenia.

Komunikat Skarbnika NRA
Data dodania: 11-01-2018

Łącznie komunikatów: 7
Strona: 1 2