Najświeższe aktualności:

Biuro ORA - informacja Data dodania: 24-05-2024   Uprzejmie informujemy, iż Biuro ORA w dniu 24 maja 2024 r. z uwagi na Zgromadzenie Izby będzie czynne do godz. 14.00. ... Kondolencje Data dodania: 22-05-2024       Szanownej Koleżance oraz Szanownemu Koledze adw. Anecie Niemczyk-Riwerskiej oraz adw. Pawłowi Niemczykowi   z powodu śmierci Matki   składamy z głębi serca...

ubezpieczenie oc

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

 KONTO DO WPŁAT UBEZPIECZENIA OC ADWOKATA

 

Składkę należy wpłacić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej

w Banku PKO BP o numerze:  

 

55 1020 1664 0000 3102 0662 0928

 

w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2023 r”.

 

 


 2022-2025

 

DEKLARACJA / ZMIANA WARIANTU UBEZPIECZ. OC

                                                                                           >>> DO POBRANIA  .DOC >>>>>

                                                                                           >>> DO POBRANIA  .PDF >>>>>

 

 

 

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA OC  >>> do pobrania

 

 

 


 

 

Suma podst. ubezpieczenia

Składka roczna

płatna do

31 stycznia 2023 roku

100.000 EUR

120 zł

150.000 EUR

282 zł

200.000 EUR

618 zł

250.000 EUR

774 zł

300.000 EUR

1 074 zł

350.000 EUR

1 410 zł

450.000 EUR

1 746 zł

550.000 EUR

1 914 zł

1.500.000 EUR

2 238 zł

2.000.000 EUR

2 826 zł

2.500.000 EUR

3 522 zł

 

 

 

Ubezpieczenie OC 2024
Data dodania: 20-12-2023

 Szanowni Państwo Adwokaci !

przypominam, że od 1 stycznia 2022 roku uległy zmianie zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów. Składka na ubezpieczenie OC nie jest już wliczona do składki samorządowej miesięcznej, a wpłacana za rok z góry na odrębne konto bankowe ORA.

Składka na OC  na rok 2024 płatna jest  j e d n o r a z o w o  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Banku PKO BP o numerze:  55 1020 1664 0000 3102 0662 0928 w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2024 r”.

W przypadku braku zmiany wariantu ubezpieczenia w 2024 roku obowiązuje dotychczasowy wariant ubezpieczenia. W załączeniu zestawienie.

Brak opłacenia zadeklarowanej składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej oraz naraża na postępowanie dyscyplinarne z możliwością zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu.

Przypominam również, że niespełnienie obowiązku zawarcia przez adwokata umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także brak płatności składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi naruszenie przyjętych przez Naczelną Radę Adwokacką zasad etyki zawodowej, a więc przewinienie dyscyplinarne (art. 80 w zw. z art. 8a ustawy – Prawo o adwokaturze).

Nadto informuję, iż ORA ma możliwość zablokowania w systemie Marsh zmiany wariantu ubezpieczenia dla adwokatów-dłużników wobec Izby. Zablokowanie Dłużnika w systemie będzie wiązało się z wystawieniem polisy  w najniższym wariancie,  a dopiero po opłaceniu składki suma ubezpieczenia zostanie odblokowana, a ORA zmieni wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie deklaracji od Adwokata.

 

adw. Tomasz Ogłaza

Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

Komunikat Skarbnika ORA w Częstochowie dotyczący zasad opłacania składek za OC w 2023 roku
Data dodania: 19-12-2022

 

Szanowni Państwo Adwokaci !

 

przypominam, że od 1 stycznia 2022 roku uległy zmianie zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów. Składka na ubezpieczenie OC nie jest już wliczona do składki samorządowej miesięcznej, a wpłacana za rok z góry na odrębne konto bankowe ORA.

 

Składka na OC  na rok 2023 płatna jest  j e d n o r a z o w o  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Banku PKO BP o numerze:  55 1020 1664 0000 3102 0662 0928 w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2023 r”.

W przypadku braku zmiany wariantu ubezpieczenia w 2023 roku obowiązuje dotychczasowy wariant ubezpieczenia.

Jednocześnie przypominam, że poza składką na ubezpieczenie OC członkowie Izby Adwokackiej zobowiązani są zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia Izby do opłacania składek samorządowych w wysokości:

~       adwokaci wykonujący zawód w pełnym wymiarze: 170,- zł./mies.,

~       adwokaci-emeryci wykonujący zawód: 50,- zł./mies.,

~       adwokaci wpisani na listę niewykonujących zawodu (w tym radca pr., pracownik naukowy):  100,- zł./mies.

~       adwokaci-emeryci niewykonujący już zawodu adwokata: 50,- zł./mies.

 

Brak opłacenia zadeklarowanej składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej oraz naraża na postępowanie dyscyplinarne z możliwością zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu.

Przypominam również, że niespełnienie obowiązku zawarcia przez adwokata umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także brak płatności składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi naruszenie przyjętych przez Naczelną Radę Adwokacką zasad etyki zawodowej, a więc przewinienie dyscyplinarne (art. 80 w zw. z art. 8a ustawy – Prawo o adwokaturze).

Nadto informuję, iż ORA ma możliwość zablokowania w systemie Marsh zmiany wariantu ubezpieczenia dla adwokatów-dłużników wobec Izby. Zablokowanie Dłużnika w systemie będzie wiązało się z wystawieniem polisy  w najniższym wariancie,  a dopiero po opłaceniu składki suma ubezpieczenia zostanie odblokowana, a ORA zmieni wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie deklaracji od Adwokata.

 

adw. Tomasz Ogłaza

Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

 

Komunikat Skarbnika ORA w Częstochowie - zmiana zasad opłacania składek za OC w 2022 roku
Data dodania: 05-01-2022

 

Komunikat Skarbnika  ORA  w  Częstochowie - zmiana zasad opłacania składek za OC w 2022 roku

 

Szanowni Państwo Adwokaci !

 

Informuję, że uległy zmianie zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów na rok 2022.

 

 

Składka na OC  na rok 2022 płatna jest  j e d n o r a z o w o  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

 

Od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczeń dobrowolnych dla adwokatów ponownie zostało STU ERGO HESTIA  S.A. 

Ubezpieczyciel wprowadził następujące zmiany:

1.     Zmianie ulega forma płatności składki na ubezpieczenie OC z miesięcznej na jednorazową za rok z góry – płatna do 31.01.2022 r., przy kontynuacji ubezpieczenia lub płatna jednorazowo przy zawarciu nowej umowy ubezpieczenia w określonym terminie. Płatności ratalne nie będą możliwe. Najniższa łączna składka roczna do zapłaty wynosi 120,- zł.

 

2.     Poniżej do pobrania nowa deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia /zmiany sumy ubezpieczenia/ na rok 2022. Dotychczasowe deklaracje od 01.01.2022 – nie będą obowiązywać, z wyjątkiem adwokatów, którzy rozpoczynają działalność  lub chcą zmienić sumę ubezpieczenia w okresie 16.12.2021 a 31.12.2021 .

 

DEKLARACJA UBEZPIECZENIA OC – do pobrania >>>>>

 

W przypadku wybrania wariantu II - na 150.000 EUR nie ma potrzeby wypełniania tej deklaracji - jest to wariant domyślny dla wszystkich Adwokatów po dn. 1.01.2022 roku.

 

Zachęcam do zalogowania się na platformie IT pod adresem https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/ gdzie można samodzielnie zmienić wariant ubezpieczenia. Również istnieje możliwość zadeklarowania sumy ubezpieczenia na rok 2022 w formie papierowej deklaracji, sekcja II. „zmiany sumy ubezpieczenia” za pośrednictwem biura ORA lub poprzez bezpośredni kontakt na adres e-mail: nra.kontakt@marshservices.com.

 

3.     Od 1.01.2022 roku zostały podwyższone sumy ubezpieczenia w poszczególnych wariantach ubezpieczenia. Poniżej tabela z sumami ubezpieczenia oraz składkami obowiązującymi w 2022 roku:

 

Wariant

Suma gwarancyjna

Suma dodatkowa*

Łączna

składka roczna

I wariant

było 50.000 EUR

jest 100.000 EUR

brak

było 120 zł

jest 120 zł

 

II wariant

/WARIANT DOMYŚLNY/

było 100.000 EUR

jest 150.000 EUR

250.000 EUR

było 300 zł

jest 282 zł

III wariant

było 150.000 EUR

jest 200.000 EUR

250.000 EUR

było 840 zł

jest 618 zł

IV wariant

było 200.000 EUR

jest 250.000 EUR

250.000 EUR

było 1,056 zł

jest 774 zł

V wariant

było 250.000 EUR

jest 300.000 EUR

250.000 EUR

było 1,476 zł

jest 1,074 zł

VI wariant

było 300.000 EUR

jest 350.000 EUR

250.000 EUR

było 1,932 zł

jest 1,410 zł

VII wariant

było 400.000 EUR

jest 450.000 EUR

250.000 EUR

było 2,400 zł

jest 1,746

VIII wariant

było 500.000 EUR

jest 550.000 EUR

250.000 EUR

było 2,640 zł

jest 1,914 zł

IX wariant

było 1.000.000 EUR

jest 1.500.000 EUR

250.000 EUR

było 3,084 zł

jest 2,238 zł

X wariant

było 1.500.000 EUR

jest 2.000.000 EUR

250.000 EUR

było 3,912 zł

jest 2,826 zł

XI wariant

było 2.000.000 EUR

jest 2.500.000 EUR

250.000 EUR

było 4,872 zł

jest 3,522 zł

 

Należność z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC należy wpłacić   j e d n o r a z o w o  / z góry /  na  konto w  Banku PKO  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Uwaga!

NOWE KONTO DO WPŁAT UBEZPIECZENIA

Składkę należy wpłacić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Banku PKO BP

o numerze:  

55 1020 1664 0000 3102 0662 0928

w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2022 r”.

 

Jednocześnie przypominam, że poza składką na ubezpieczenie OC członkowie Izby Adwokackiej zobowiązani są zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia Izby z dn. 26.06.2021 r.  do opłacania składek samorządowych w wysokości:

~     adwokaci wykonujący zawód w pełnym wymiarze: 130,- zł./mies.,

~     adwokaci-emeryci wykonujący zawód: 15,- zł./mies.,

~     adwokaci wpisani na listę niewykonujących zawodu (w tym radca pr., pracownik naukowy):  78,- zł./mies.

 

Brak opłacenia zadeklarowanej składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej oraz naraża na postępowanie dyscyplinarne z możliwością zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu.

Nadto informuję, iż ORA ma możliwość zablokowania w systemie Marsh zmiany wariantu ubezpieczenia dla adwokatów-dłużników wobec Izby. Zablokowanie Dłużnika w systemie będzie wiązało się z wystawieniem polisy w najniższym wariancie,  a dopiero po opłaceniu składki suma ubezpieczenia zostanie odblokowana, a ORA zmieni wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie deklaracji od Adwokata.

 

 

 

                                                        adw. Tomasz Ogłaza

 

                                           Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej

                                                            w Częstochowie

 

 

 

Ubezpieczenie 2022 - 2025
Data dodania: 21-12-2021
Tabela z sumami ubezpieczenia oraz składkami obowiązującymi od 01.01.2022:
Data dodania: 21-12-2021

 

 

Tabela z sumami ubezpieczenia oraz składkami obowiązującymi od 01.01.2022:

 

 

Suma gwarancyjna

Suma dodatkowa*

Łączna składka roczna

I wariant

było 50.000 EUR

jest 100.000 EUR

brak

było 120 zł

jest 120 zł

II wariant

było 100.000 EUR

jest 150.000 EUR

wariant wybierany domyślnie, chyba ze ubezpieczony złoży deklarację wyboru innego wariantu

250.000 EUR

 

 

 

 

było 300 zł

jest 282 zł

III wariant

było 150.000 EUR

jest 200.000 EUR

250.000 EUR

było 840 zł

jest 618 zł

IV wariant

było 200.000 EUR

jest 250.000 EUR

250.000 EUR

było 1,056 zł

jest 774 zł

V wariant

było 250.000 EUR

jest 300.000 EUR

250.000 EUR

było 1,476 zł

jest 1,074 zł

VI wariant

było 300.000 EUR

jest 350.000 EUR

250.000 EUR

było 1,932 zł

jest 1,410 zł

VII wariant

było 400.000 EUR

jest 450.000 EUR

250.000 EUR

było 2,400 zł

jest 1,746

VIII wariant

było 500.000 EUR

jest 550.000 EUR

250.000 EUR

było 2,640 zł

jest 1,914 zł

IX wariant

było 1.000.000 EUR

jest 1.500.000 EUR

250.000 EUR

było 3,084 zł

jest 2,238 zł

X wariant

było 1.500.000 EUR

jest 2.000.000 EUR

250.000 EUR

było 3,912 zł

jest 2,826 zł

XI wariant

było 2.000.000 EUR

jest 2.500.000 EUR

250.000 EUR

było 4,872 zł

jest 3,522 zł

 

 

 

Łącznie komunikatów: 10
Strona: 1 2