Najświeższe aktualności:

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ Data dodania: 24-09-2022  ... TERMINARZE ADWOKACKIE 2023 Data dodania: 24-09-2022   Serdecznie zapraszamy wszystkich adwokatów do odbioru terminarzy adwokackich na rok 2023.   Terminarze dostępne są w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej.   Il...

ubezpieczenie oc

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

 KONTO DO WPŁAT UBEZPIECZENIA OC ADWOKATA

 


 

Składkę należy wpłacić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej

 

 

w Banku PKO BP o numerze:  

 

 

55 1020 1664 0000 3102 0662 0928

 

 

w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2022 r”.

 

 


 

 

DEKLARACJA OC ADWOKATA 2022-2025             >>> DO POBRANIA  .DOC >>>>>

                                                                                    >>> DO POBRANIA  .PDF >>>>>

 

  

DEKLARACJA OC ADWOKATA  2018-2021   >>> do pobrania  DOC

                                                                                                      >>> do pobrania   PDF

 

/zgłoszenie, zmiana warantu ubezpieczenia/

 

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA OC  >>> do pobrania

 

 Umowa generalna 2018-2020 >>>

Załącznik Nr 1 >>>

Załącznik Nr 2  >>>

Załacznik Nr 3  >>>

Załacznik Nr 4  >>>

Załącznik Nr 5  >>>

 

 

Komunikat Skarbnika ORA w Częstochowie - zmiana zasad opłacania składek za OC w 2022 roku
Data dodania: 05-01-2022

 

Komunikat Skarbnika  ORA  w  Częstochowie - zmiana zasad opłacania składek za OC w 2022 roku

 

Szanowni Państwo Adwokaci !

 

Informuję, że uległy zmianie zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów na rok 2022.

 

 

Składka na OC  na rok 2022 płatna jest  j e d n o r a z o w o  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

 

Od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczeń dobrowolnych dla adwokatów ponownie zostało STU ERGO HESTIA  S.A. 

Ubezpieczyciel wprowadził następujące zmiany:

1.     Zmianie ulega forma płatności składki na ubezpieczenie OC z miesięcznej na jednorazową za rok z góry – płatna do 31.01.2022 r., przy kontynuacji ubezpieczenia lub płatna jednorazowo przy zawarciu nowej umowy ubezpieczenia w określonym terminie. Płatności ratalne nie będą możliwe. Najniższa łączna składka roczna do zapłaty wynosi 120,- zł.

 

2.     Poniżej do pobrania nowa deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia /zmiany sumy ubezpieczenia/ na rok 2022. Dotychczasowe deklaracje od 01.01.2022 – nie będą obowiązywać, z wyjątkiem adwokatów, którzy rozpoczynają działalność  lub chcą zmienić sumę ubezpieczenia w okresie 16.12.2021 a 31.12.2021 .

 

DEKLARACJA UBEZPIECZENIA OC – do pobrania >>>>>

 

W przypadku wybrania wariantu II - na 150.000 EUR nie ma potrzeby wypełniania tej deklaracji - jest to wariant domyślny dla wszystkich Adwokatów po dn. 1.01.2022 roku.

 

Zachęcam do zalogowania się na platformie IT pod adresem https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/ gdzie można samodzielnie zmienić wariant ubezpieczenia. Również istnieje możliwość zadeklarowania sumy ubezpieczenia na rok 2022 w formie papierowej deklaracji, sekcja II. „zmiany sumy ubezpieczenia” za pośrednictwem biura ORA lub poprzez bezpośredni kontakt na adres e-mail: nra.kontakt@marshservices.com.

 

3.     Od 1.01.2022 roku zostały podwyższone sumy ubezpieczenia w poszczególnych wariantach ubezpieczenia. Poniżej tabela z sumami ubezpieczenia oraz składkami obowiązującymi w 2022 roku:

 

Wariant

Suma gwarancyjna

Suma dodatkowa*

Łączna

składka roczna

I wariant

było 50.000 EUR

jest 100.000 EUR

brak

było 120 zł

jest 120 zł

 

II wariant

/WARIANT DOMYŚLNY/

było 100.000 EUR

jest 150.000 EUR

250.000 EUR

było 300 zł

jest 282 zł

III wariant

było 150.000 EUR

jest 200.000 EUR

250.000 EUR

było 840 zł

jest 618 zł

IV wariant

było 200.000 EUR

jest 250.000 EUR

250.000 EUR

było 1,056 zł

jest 774 zł

V wariant

było 250.000 EUR

jest 300.000 EUR

250.000 EUR

było 1,476 zł

jest 1,074 zł

VI wariant

było 300.000 EUR

jest 350.000 EUR

250.000 EUR

było 1,932 zł

jest 1,410 zł

VII wariant

było 400.000 EUR

jest 450.000 EUR

250.000 EUR

było 2,400 zł

jest 1,746

VIII wariant

było 500.000 EUR

jest 550.000 EUR

250.000 EUR

było 2,640 zł

jest 1,914 zł

IX wariant

było 1.000.000 EUR

jest 1.500.000 EUR

250.000 EUR

było 3,084 zł

jest 2,238 zł

X wariant

było 1.500.000 EUR

jest 2.000.000 EUR

250.000 EUR

było 3,912 zł

jest 2,826 zł

XI wariant

było 2.000.000 EUR

jest 2.500.000 EUR

250.000 EUR

było 4,872 zł

jest 3,522 zł

 

Należność z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC należy wpłacić   j e d n o r a z o w o  / z góry /  na  konto w  Banku PKO  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Uwaga!

NOWE KONTO DO WPŁAT UBEZPIECZENIA

Składkę należy wpłacić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Banku PKO BP

o numerze:  

55 1020 1664 0000 3102 0662 0928

w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2022 r”.

 

Jednocześnie przypominam, że poza składką na ubezpieczenie OC członkowie Izby Adwokackiej zobowiązani są zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia Izby z dn. 26.06.2021 r.  do opłacania składek samorządowych w wysokości:

~     adwokaci wykonujący zawód w pełnym wymiarze: 130,- zł./mies.,

~     adwokaci-emeryci wykonujący zawód: 15,- zł./mies.,

~     adwokaci wpisani na listę niewykonujących zawodu (w tym radca pr., pracownik naukowy):  78,- zł./mies.

 

Brak opłacenia zadeklarowanej składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej oraz naraża na postępowanie dyscyplinarne z możliwością zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu.

Nadto informuję, iż ORA ma możliwość zablokowania w systemie Marsh zmiany wariantu ubezpieczenia dla adwokatów-dłużników wobec Izby. Zablokowanie Dłużnika w systemie będzie wiązało się z wystawieniem polisy w najniższym wariancie,  a dopiero po opłaceniu składki suma ubezpieczenia zostanie odblokowana, a ORA zmieni wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie deklaracji od Adwokata.

 

 

 

                                                        adw. Tomasz Ogłaza

 

                                           Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej

                                                            w Częstochowie

 

 

 

Ubezpieczenie 2022 - 2025
Data dodania: 21-12-2021
Tabela z sumami ubezpieczenia oraz składkami obowiązującymi od 01.01.2022:
Data dodania: 21-12-2021

 

 

Tabela z sumami ubezpieczenia oraz składkami obowiązującymi od 01.01.2022:

 

 

Suma gwarancyjna

Suma dodatkowa*

Łączna składka roczna

I wariant

było 50.000 EUR

jest 100.000 EUR

brak

było 120 zł

jest 120 zł

II wariant

było 100.000 EUR

jest 150.000 EUR

wariant wybierany domyślnie, chyba ze ubezpieczony złoży deklarację wyboru innego wariantu

250.000 EUR

 

 

 

 

było 300 zł

jest 282 zł

III wariant

było 150.000 EUR

jest 200.000 EUR

250.000 EUR

było 840 zł

jest 618 zł

IV wariant

było 200.000 EUR

jest 250.000 EUR

250.000 EUR

było 1,056 zł

jest 774 zł

V wariant

było 250.000 EUR

jest 300.000 EUR

250.000 EUR

było 1,476 zł

jest 1,074 zł

VI wariant

było 300.000 EUR

jest 350.000 EUR

250.000 EUR

było 1,932 zł

jest 1,410 zł

VII wariant

było 400.000 EUR

jest 450.000 EUR

250.000 EUR

było 2,400 zł

jest 1,746

VIII wariant

było 500.000 EUR

jest 550.000 EUR

250.000 EUR

było 2,640 zł

jest 1,914 zł

IX wariant

było 1.000.000 EUR

jest 1.500.000 EUR

250.000 EUR

było 3,084 zł

jest 2,238 zł

X wariant

było 1.500.000 EUR

jest 2.000.000 EUR

250.000 EUR

było 3,912 zł

jest 2,826 zł

XI wariant

było 2.000.000 EUR

jest 2.500.000 EUR

250.000 EUR

było 4,872 zł

jest 3,522 zł

 

 

 

Komunikat NRA
Data dodania: 24-01-2020

Komunikat Prezydium NRA
Data dodania: 13-09-2019

/www.adwokatura.pl/

Publikujemy komunikat dotyczący ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w celu usprawnienia obsługi związanej ze szkodami, które mogą powstać w związku z czynnościami adwokackimi, a które objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w których zastosowanie mają warunki ubezpieczenia określone umową generalną zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA informuje , że:

na podstawie Umowy Brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim ubezpieczonym na podstawie Umowy Generalnej, zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA, możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód. Marsh Sp. z o.o. zapewnia asystę w trakcie likwidacji szkody na każdym etapie postępowania, począwszy od zgłoszenia informacji o możliwości powstania szkody, aż do weryfikacji decyzji Ubezpieczyciela i postępowania odwoławczego.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym Broker działając w oparciu o udzielone przez ubezpieczonego  upoważnienie reprezentuje go w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody. Świadczenie usług następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej zawartej przez Naczelną Radę  Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

Likwidacją szkód po stronie Marsh zajmuje się :

Bartłomiej Głowacki, Starszy Broker Ubezpieczeniowy,
FINPRO, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych

Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 376 15 89 , kom +48 691 210 136

Bartlomiej.Glowacki@marsh.com

 

adw. Rafał Dębowski                                          adw. Henryk Stabla

sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej                  skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej

Łącznie komunikatów: 10
Strona: 1 2