Najświeższe aktualności:

Mistrzostwa Prawnicze w Szachach o Puchar Dziekana ORA w Częstochowie Data dodania: 17-11-2017 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, uprzejmie informujemy, że na dzień 23 listopada br. /najbliższy czwartek/ Komisja Sportu przy ORA w Częstochowie zaplanowała Mistrzostwa Prawnicze w Sz... SZKOLENIE ZAWODOWE DLA ADWOKATÓW 25.11.2017r. Data dodania: 16-11-2017 ...

ubezpieczenie oc

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

DEKLARACJA OC ADWOKATA  /zgłoszenie, zmiana warantu ubezpieczenia/ >>> - do pobrania

 

 

Data dodania: 12-01-2017

Szczegółowych informacji udziela:

Milena Dynus
tel komórkowy: 882 102 221
 
UBEZPIECZENIE OC - WAŻNE INFORMACJE
Data dodania: 04-03-2016

PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA ADWOKATÓW
W RAMACH UMOWY GENERALNEJ
NRA, PZU SA, TUiR Warta SA, iExpert.pl SA

I  OC OBOWIĄZKOWE

Program obowiązkowego OC zawodowego adwokatów składa się z  OC podstawowego i OC dodatkowego:

OC podstawowe

·      Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 50 tys. do 1 mln euro na każde zdarzenie osobno.

·      Ochrona pracowników adwokata - obejmuje aplikantów, praktykantów i pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, zlecenie lub umowy o dzieło.

·      W ramach składki ochroną objęta jest: działalności biura, zniszczenie lub zaginięcie dokumentów,  wyrządzone pracownikom, odpowiedzialności adwokata pełniącego funkcje kuratora, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW oraz asysta prawna.

 

OC dodatkowe

·      Ubezpieczenie jest naliczane automatycznie, do każdego OC Podstawowego, gdy suma gwarancyjna przekroczy lub gdy jest równa 100 tys. euro.

·      Jedna suma gwarancyjna – 250 tys. euro

·      Przedłużony okres zgłaszania szkody - warunkowo do 36 miesięcy po wygaśnięciu ubezpieczenia.

 

WIĘCEJ >>


II  OC NADWYŻKOWE ADWOKATÓW, ZESPOŁÓW ADWOKACKICH, KANCELARII ORAZ SPÓŁEK

 

Polisa zabezpiecza działalność spółek i kancelarii przed roszczeniami ze strony klientów i kontrahentów. Dostępne w dwóch wariantach: Act Committed i Claims Made.

 

1. OC nadwyżkowe Act Committed

 

·      Szeroki zakres sum gwarancyjnych - od 250 tys. do 4 mln zł. Negocjujemy również wyższe sumy.

·      Wydłużony okres ochrony - szkoda może być zgłoszona także po wygaśnięciu ubezpieczenia pod warunkiem, że zdarzenie powodujące szkodę zaszło w okresie trwania ubezpieczenia – jedynym ograniczeniem są terminy przedawnień roszczeń wynikających z k.c.

·      Ubezpieczenie podwykonawców współpracujących z kancelarią.

·      Ubezpieczenie dokumentów - dodatkowo można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów. 
 

WIĘCEJ >>

 

2. OC nadwyżkowe Claims Made

·      Wysokie sumy gwarancyjne - od 1 mln do 20 mln zł. Negocjujemy również wyższe sumy.

·      Okres wsteczny bez dopłaty -  szkoda musi zostać zgłoszona w okresie trwania ubezpieczenia oraz warunkowo 36 miesięcy po jego wygaśnięciu.  

·      Szeroki zakres - brak udziałów własnych i brak franszyzy redukcyjnej, czyli w razie szkody ubezpieczyciel wypłaci pełne odszkodowanie do sumy na jaką została zawarta polisa.

·      Ubezpieczenie podwykonawców współpracujących z kancelarią.

·      Ubezpieczenie dokumentów - opcjonalnie można objąć ochroną zniszczenie lub zaginięcie dokumentów.


WIĘCEJ >>

 

III  OC SYNDYKA, LIKWIDATORA, NADZORCY, ZARZĄDCY, KURATORA SĄDOWEGO

Ubezpieczenie skierowane do adwokatów powołanych do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, kuratora i likwidatora podlegających zgodnie z prawem ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności osobiście, lub przez pełnomocnika.

·      Składka roczna już od 500 zł

·      Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej – 100 tys zł lub 200 tys. zł.

·      Zapewnia pełną ochronę  - w zakresie wykonywanych czynności.

·      Pełna ochrona - obejmuje ochroną wszystkie czynności w ramach funkcji zleconych.

 

WIĘCEJ >>

 

IV  UBEZPIECZENIE MAJĄTKU KANCELARII ADWOKACKIEJ

Polisa zapewnia wszechstronną ochronę na wypadek strat majątkowych przy niskim poziomie składek.

·      Składka roczna już od 300 zł.

·      Szeroki wybór sum ubezpieczenia: 80 tys. – 120 tys. – 160 tys. zł.

·      Pełna ochrona mienia, dopasowana do potrzeb kancelarii adwokackich: wyposażenie, nakłady adaptacyjne, sprzęt elektroniczny, wartości pieniężne, mienie osobiste pracowników, szyby i inne elementy szklane, reklamy i tablice informacyjne, opcjonalnie: odtworzenia dokumentacji.

 

WIĘCEJ >>

 

 

V  OC APLIKANTA

Zapewnia aplikantowi i kancelarii dodatkową ochronę niezależnie od polisy pracodawcy.

·      Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 50 tys. – 100 tys. – 200 tys. euro

WIĘCEJ >>

 

 

VI  NNW ADWOKATA

Zapewnia wszechstronną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków w życiu zawodowym i prywatnym.

Zalety:

·      Składka roczna już od 72 zł.

·      Możliwość wyboru sumy gwarancyjnej: 25 tys. – 50 tys. – 100 tys. zł.

·      Szeroki zakres ochrony - obejmuje świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu i śmierci. Włączenie do ochrony m.in. zawału serca i krwotoków śródczaszkowych (tzw. wylew). 

 

       WIĘCEJ >>

 


Sprzedaż i obsługę techniczną wszystkich ubezpieczeń objętych Umową Generalną prowadzi iExpert.pl SA


Szczegółowych informacji udziela:

Milena Dynus
tel komórkowy: 882 102 221
 

www.adwokaci.iexpert.plZgłaszanie szkód:

TUiR WARTA S.A.
Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych

Aleje Jerozolimskie 133A, 02-304 Warszawa

22 272 12 81 Paulina Kulik

22 272 12 99 Adam SacewiczDokumenty do pobrania

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Formularz zgłoszenia szkody z OC adwokata

 

 

 

 

UBEZPIECZENIE OC 2015 - WAŻNE INFORMACJE
Data dodania: 02-02-2015

Wybrany wariant ubezpieczenia obowiązujący w 2014 r. będzie obowiązywał także w 2015 r.nie ma potrzeby składania deklaracji.

Adwokaci zainteresowani zmianą wysokości ubezpieczenia w 2015r. proszeni są o pobranie deklaracji oc /tutaj/  i przesłanie do Biura ORA.

Umowa generalna /tutaj/


Z dniem 1 stycznia 2015r. wariant 100.000 EUR bez ubezpieczenia dodatkowego został zamieniony na 100.000 EUR suma podstawowa plus 250.000 EUR suma dodatkowa (drugi wariant w tabeli).

Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 11 grudnia 2003 r. (Dz.U. z 2003r. Nr 217 poz. 2134) /tekst rozporządzenia/ określa, że obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania zawodu.

W przypadku zmiany wariantu ubezpieczenia ochrona rozpoczyna się dzień po złożeniu wniosku lub innej, późniejszej daty wybranej przez Ubezpieczonego.

W przypadku adwokata rozpoczynającego wykonywanie zawodu który nie złożył deklaracji i nie wybrał wariantu ubezpieczenia - ubezpieczenie zostanie zawarte automatycznie na sumę 100.000,- euro OC podstawowego oraz 250.000,- euro OC dodatkowego wraz z usługą asysty prawnej

Usługa Asysty Prawnej to usługa dodana do OC obowiązkowego. W przypadku zdarzenia szkodowego, każdy adwokat może skorzystać z pomocy niezależnego od ubezpieczyciela prawnika.  W celu skorzystania z Asysty Prawnej należy skontaktować się z Centrum Alarmowym PZU Pomoc telefonicznie pod numerem telefonu: 22 505 16 04

Różnice pomiędzy ubezpieczeniem OC podstawowym i OC dodatkowym:

W OC podstawowym suma gwarancyjna dotyczy każdego zdarzenia osobno i jest indywidualna dla każdego adwokata.

W OC dodatkowym ogólna suma dotyczy wszystkich adwokatów w Polsce. Odszkodowania są wypłacane do wyczerpania limitu w wysokości 5 mln euro rocznie.

W ramach OC obowiązkowego ochrona obejmuje także pracowników, jeśli między ubezpieczonym, a pracownikiem zawarta jest umowa o pracę, dzieło lub zlecenie.

 

 

Łącznie komunikatów: 3
Strona: 1