Najświeższe aktualności:

Memoriał im. Ryszarda Misztalskiego oraz turniej brydżowy Data dodania: 30-05-2023     W imieniu Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie, informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2023 r. odbędzie się memoriał im. Ryszarda Misztalskiego. Jednocze... Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2023 Data dodania: 18-05-2023   Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268), wyznacza ter...

skład

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

CZĘSTOCHOWSKO-PIOTRKOWSKA IZBA ADWOKACKA

Częstochowsko-Piotrkowska Izba Adwokacka obejmuje swym zasięgiem powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski.

 

Organami Izby Adwokackiej są:

Zgromadzenie Izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów,

Okręgowa Rada Adwokacka,

Komisja Rewizyjna,

Sąd Dyscyplinarny,

Rzecznik Dyscyplinarny.

 

 


 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie :

Dziekan  ORA adw. Marcin Karpiński

Wicedziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska

Wicedziekan ORA adw. Piotr Fik

Skarbnik ORA adw. Tomasz Ogłaza

Sekretarz ORA adw. Monika Jasińska 

Zastępca Sekretarza ORA adw. Piotr Ledecki

Członek ORA adw. Adam  Kasperkiewicz

Członek ORA adw. Miłosz Kościelniak-Marszał

Członek ORA adw. Tomasz Mastalerz

Członek ORA adw. Aneta Niemczyk-Riwerska

Członek ORA adw. Michał Pacho

 

Powołano w nowej kadencji Komisję ds. Wykonywania Zawodu, której Przewodniczącym ustanowiono członka ORA adw. dr Miłosza Kościelniaka-Marszała.

Na Funkcję Kierownika Szklenia Aplikantów Adwokackich powołano Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego.

Na funkcję Kierownika ds. Doskonalenia Zawodowego oraz Koordynatora ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji powołano Wicedziekana ORA adw. Piotra Fika.

Na Przewodniczącą Zespołu Wizytatorów przy ORA powołano członka ORA adw. Anetę Niemczyk-Riwerską.

Na Kierowników Referatu Skarg powołano członków ORA:

~      adw. Monikę Jasińską,

~      adw. Michała Pacho.

Rzecznikiem Prasowym został adw. Adam Kasperkiewicz.

Powołano ponownie adw. Lecha Kasprzyka na funkcję Przewodniczącego Komisji Sportu przy ORA.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -  adw. Jarosław Badek        

           

Prezes Sądu Dyscyplinarnego - adw. Jarosław Dawid               

          

Rzecznik Dyscyplinarny - adw. Jacek Kalinowski