Najświeższe aktualności:

Data dodania: 17-11-2022   Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek)  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie si... Święto Niepodległości Data dodania: 16-11-2022     W obchodach Święta Niepodległości wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Pił...

skład

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie
 

CZĘSTOCHOWSKO-PIOTRKOWSKA IZBA ADWOKACKA


Częstochowsko-Piotrkowska Izba Adwokacka obejmuje swym zasięgiem powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski.

 

 

 

 

Organami Izby Adwokackiej są:


 1. Zgromadzenie Izby składające się z adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów,
 2. Okręgowa Rada Adwokacka,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Dyscyplinarny,
 5. Rzecznik Dyscyplinarny.

 

 

 

 


 

 Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie :

 

 1. Dziekan  ORA adw. Marcin Karpiński
 2. Wicedziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska
 3. Wicedziekan ORA adw. Piotr Fik
 4. Skarbnik ORA adw. Tomasz Ogłaza
 5. Sekretarz ORA adw. Adam  Kasperkiewicz
 6. Zastępca Sekretarza ORA adw. Piotr Ledecki
 7. Członek ORA adw. Monika Jasińska
 8. Członek ORA adw. Miłosz Kościelniak-Marszał
 9. Członek ORA adw. Tomasz Mastalerz
 10. Członek ORA adw. Aneta Niemczyk-Riwerska
 11. Członek ORA adw. Michał Pacho

 

 

Powołano w nowej kadencji Komisję ds. Wykonywania Zawodu, której Przewodniczącym ustanowiono członka ORA adw. dr Miłosza Kościelniaka-Marszała.

 

Na Funkcję Kierownika Szklenia Aplikantów Adwokackich powołano Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego.

 

Na funkcję Kierownika ds. Doskonalenia Zawodowego oraz Koordynatora ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji powołano Wicedziekana ORA adw. Piotra Fika.

 

Na Przewodniczącą Zespołu Wizytatorów przy ORA powołano członka ORA adw. Anetę Niemczyk-Riwerską.

 

Na Kierowników Referatu Skarg powołano członków ORA:

~      adw. Monikę Jasińską,

~      adw. Michała Pacho.

 

Rzecznikiem Prasowym został Sekretarz ORA adw. Adam Kasperkiewicz.

 

Powołano ponownie adw. Lecha Kasprzyka na funkcję Przewodniczącego Komisji Sportu przy ORA.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej   adw. Jarosław Badek        

           

Prezes Sądu Dyscyplinarnego  adw. Jarosław Dawid               

          

Rzecznik Dyscyplinarny Izby adw. Jacek Kalinowski