Najświeższe aktualności:

X Dni Kultury Adwokatury Polskiej Data dodania: 21-10-2021   Szanowni Państwo,   Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej z przyjemnością informuje, iż tegoro... Zaproszenie do współpracy Data dodania: 15-10-2021  ...

aplikant - szkolenie

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePLAN SZKOLENIA 2021
Data dodania: 12-01-2021
Opłata roczna za aplikację w 2021 roku - raty
Data dodania: 07-01-2021

 

 

Uchwałą Nr 9/13/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka  w Częstochowie na podst. art. 44 ust. 1 i art. 76b ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017r., poz. 2368), § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.12.2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (Dz.U. poz. 2277)  postanowiła:

 

  1. Ustalić wysokość opłaty rocznej aplikanta adwokackiego w roku szkoleniowym 2021 na kwotę: 5.850,- zł
  2. Ustalić, że opłata roczna za aplikację w roku szkoleniowym 2021 może zostać opłacona:

a)    jednorazowo w kwocie 5.850,- zł w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

b)    w czterech ratach płatnych w terminach:

I rata – w wysokości 1.462,50 zł  do dnia 31 stycznia 2021r.;

II rata - w wysokości 1.462,50 zł  do dnia 31 marca 2021r.;

III rata - w wysokości 1.462,50 zł  do dnia 31 maja 2021r.;

IV rata - w wysokości 1.462,50 zł  do dnia 31 sierpnia 2021r.;

 

 

 

 

 Do pobrania odpis uchwały >>>>>>>

 

Opłatę roczną za 2021 rok należy wpłacać na konto:

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 98 1020 1664 0000 3002 0460 4155

 

Opłatę miesięczną (do 10 dnia każdego miesiąca) z tytuł składek samorządowych w roku 2021 w kwocie 50,- zł należy wpłacać na konto:

PKO BP I/O  Częstochowa

Nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

/numery kont bankowych pozostają bez zmian/

 

Kolokwium roczne dla I i II roku aplikacji adw. 2020
Data dodania: 01-10-2020
OPŁATA ROCZNA ZA APLIKACJĘ 2020
Data dodania: 30-12-2019

Plany szkolenia 2020
Data dodania: 30-12-2019
Łącznie komunikatów: 10
Strona: 1 2