Najświeższe aktualności:

Data dodania: 17-11-2022   Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że w dniu 18 listopada 2022 r. (piątek)  na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie si... Święto Niepodległości Data dodania: 16-11-2022     W obchodach Święta Niepodległości wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Pił...

aplikant - szkolenie

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieRegulaminy Kolokwium rocznego 2022
Data dodania: 15-04-2022

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie na posiedzeniu w dniu 3 marca 2022 r.  jednogłośnie postanowiła przyjąć Regulaminy kolokwiów dla I i II roku aplikantów adwokackich w 2022 roku. Treść Regulaminów do pobrania poniżej.


REGULAMIN DLA I ROKU APLIKACJI 2022 >>>>>>>>>>>>>>>


REGULAMIN DLA II ROKU APLIKACJI 2022 >>>>>>>>>>>>>>

 

 

Opłaty za aplikację 2022
Data dodania: 01-02-2022

 

 

Szanowni Państwo,

opłata roczna za aplikację adwokacką w roku szkoleniowym 2022 wynosi 5.850,- zł.

 

Zgodnie z uchwałą ORA opłata roczna za aplikację w roku szkoleniowym 2022 może zostać opłacona:

 

a)  jednorazowo w kwocie 5.850,- zł w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku;

 

b)  w czterech ratach płatnych w terminach:

~     I rata – w wysokości 1 462,50 zł  do dnia 31 stycznia 2022 r.;

~     II rata - w wysokości 1 462,50 zł  do dnia 31 marca 2022 r.;

~     III rata - w wysokości 1 462,50 zł  do dnia 31 maja 2022 r.;

~     IV rata - w wysokości 1 462,50 zł  do dnia 31 sierpnia 2022 r.

 

 

 

Do pobrania >>>>> Uchwała ORA >>>>> 

 

Opłatę roczną za 2022 rok należy wpłacać na konto:

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 98 1020 1664 0000 3002 0460 4155


Opłatę miesięczną w wys. 50,- zł. (płatna do 10-go dnia każdego miesiąca) z tytuł składek samorządowych należy wpłacać na konto:

PKO BP I/O  Częstochowa

Nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

/numery kont bankowych w 2022 roku pozostają bez zmian/

 

 

 

 

 

PLANY SZKOLENIA 2022 - ZMIANY OD WRZEŚNIA 2022
Data dodania: 06-01-2022
Ślubowanie aplikantów adwokackich 2022
Data dodania: 17-12-2021

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zawiadamia,

że ślubowanie aplikantów adwokackich, rozpoczynających aplikację w styczniu 2022 r.,

odbędzie się dn. 3 stycznia 2022 roku (poniedziałek), o godz. 15.00,

w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej przy ul. Kilińskiego 111a

w sali wykładowej na I p.

 

Bezpośrednio po ślubowaniu odbędą się zajęcia organizacyjne,

które poprowadzi Dziekan ORA adw. Marcin Karpiński

- Kierownik Szkolenia Aplikantów Adw.,

a następnie zaplanowane jest szkolenie wstępne z BHP.

 

Szczegółowy plan zajęć po zatwierdzeniu przez ORA

będzie przesłany do Państwa w późniejszym terminie.

 

 Przypominamy również o składaniu wniosków o wyznaczenie patrona.

 

 

Opłata roczna za aplikację w 2021 roku - raty
Data dodania: 07-01-2021

 

 

Uchwałą Nr 9/13/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku Okręgowa Rada Adwokacka  w Częstochowie na podst. art. 44 ust. 1 i art. 76b ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017r., poz. 2368), § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.12.2020 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką (Dz.U. poz. 2277)  postanowiła:

 

  1. Ustalić wysokość opłaty rocznej aplikanta adwokackiego w roku szkoleniowym 2021 na kwotę: 5.850,- zł
  2. Ustalić, że opłata roczna za aplikację w roku szkoleniowym 2021 może zostać opłacona:

a)    jednorazowo w kwocie 5.850,- zł w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

b)    w czterech ratach płatnych w terminach:

I rata – w wysokości 1.462,50 zł  do dnia 31 stycznia 2021r.;

II rata - w wysokości 1.462,50 zł  do dnia 31 marca 2021r.;

III rata - w wysokości 1.462,50 zł  do dnia 31 maja 2021r.;

IV rata - w wysokości 1.462,50 zł  do dnia 31 sierpnia 2021r.;

 

 

 

 

 Do pobrania odpis uchwały >>>>>>>

 

Opłatę roczną za 2021 rok należy wpłacać na konto:

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 98 1020 1664 0000 3002 0460 4155

 

Opłatę miesięczną (do 10 dnia każdego miesiąca) z tytuł składek samorządowych w roku 2021 w kwocie 50,- zł należy wpłacać na konto:

PKO BP I/O  Częstochowa

Nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

/numery kont bankowych pozostają bez zmian/

 

Łącznie komunikatów: 6
Strona: 1