Najświeższe aktualności:

XL OGÓLNOPOLSKI RAJD PRAWNIKÓW „OKOLICZNOŚCI BIESZCZADZKIE Data dodania: 24-01-2023          Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie zaprasza wszystkich miłośników gór i dobrej zabawy na wyjątkowy, jubileus... Data dodania: 10-01-2023   Uprzejmie informujemy iż na dzień 12 STYCZNIA 2023 r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.   ...

ubezpieczenie oc

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie 

 KONTO DO WPŁAT UBEZPIECZENIA OC ADWOKATA

 


 

Składkę należy wpłacić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej

 

 

w Banku PKO BP o numerze:  

 

 

55 1020 1664 0000 3102 0662 0928

 

 

w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2023 r”.

 

 


 2022-2025

 

DEKLARACJA/ZMIANA WARIANTU UBEZPIECZ. OC  >>> DO POBRANIA  .DOC >>>>>

                                                                                           >>> DO POBRANIA  .PDF >>>>>

 

  

DEKLARACJA OC ADWOKATA  2018-2021      >>> do pobrania  DOC

                                                                                                      >>> do pobrania   PDF

 

 


 

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA OC  >>> do pobrania

 

 

 


 

 

Suma podst. ubezpieczenia

Składka roczna

płatna do

31 stycznia 2023 roku

100.000 EUR

120 zł

150.000 EUR

282 zł

200.000 EUR

618 zł

250.000 EUR

774 zł

300.000 EUR

1 074 zł

350.000 EUR

1 410 zł

450.000 EUR

1 746 zł

550.000 EUR

1 914 zł

1.500.000 EUR

2 238 zł

2.000.000 EUR

2 826 zł

2.500.000 EUR

3 522 zł

 

 

 

 

Komunikat Prezydium NRA
Data dodania: 13-09-2019

/www.adwokatura.pl/

Publikujemy komunikat dotyczący ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w celu usprawnienia obsługi związanej ze szkodami, które mogą powstać w związku z czynnościami adwokackimi, a które objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej i w których zastosowanie mają warunki ubezpieczenia określone umową generalną zawartą przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA informuje , że:

na podstawie Umowy Brokerskiej zawartej pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką a Marsh Sp. z o.o. w dniu 7 listopada 2017 roku, począwszy od 1 stycznia 2018 roku Marsh Sp. z o.o. działa jako broker ubezpieczeniowy Naczelnej Rady Adwokackiej, oferując jednocześnie wszystkim ubezpieczonym na podstawie Umowy Generalnej, zawartej przez Naczelną Radę Adwokacką z STU Ergo Hestia SA, możliwość korzystania z obsługi brokerskiej w procesie likwidacji szkód. Marsh Sp. z o.o. zapewnia asystę w trakcie likwidacji szkody na każdym etapie postępowania, począwszy od zgłoszenia informacji o możliwości powstania szkody, aż do weryfikacji decyzji Ubezpieczyciela i postępowania odwoławczego.

Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym Broker działając w oparciu o udzielone przez ubezpieczonego  upoważnienie reprezentuje go w kontaktach z ubezpieczycielem i asystuje w procesie likwidacji szkody. Świadczenie usług następuje w ramach ww. Umowy Brokerskiej zawartej przez Naczelną Radę  Adwokacką i nie łączy się z obowiązkiem ponoszenia przez niego jakichkolwiek opłat na rzecz Brokera.

Likwidacją szkód po stronie Marsh zajmuje się :

Bartłomiej Głowacki, Starszy Broker Ubezpieczeniowy,
FINPRO, Dział Likwidacji Szkód Majątkowych

Marsh Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska

Tel. +48 22 376 15 89 , kom +48 691 210 136

Bartlomiej.Glowacki@marsh.com

 

adw. Rafał Dębowski                                          adw. Henryk Stabla

sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej                  skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej

Data dodania: 01-03-2018

Data dodania: 29-01-2018

W związku z pojawiającymi się informacjami o zawieraniu przez Adwokatów tut. Izby  indywidualnych umów ubezpieczenia OC (poza umową generalną NRA i Ergo Hestia SA), prosimy o nadsyłanie do Biura ORA odpisów takiej polisy/certyfikatu ubezpieczenia.

Komunikat Skarbnika NRA
Data dodania: 11-01-2018

Data dodania: 03-01-2018

W przypadkach zmiany wysokości sumy ubezpieczenia OC Adwokata,

należy wypełnić deklarację i przesłać mailem
na adres:
 
ora.czestochowa@adwokatura.pl

 

Osoby, które nie zamierzają zmieniać sumy ubezpieczenia nie muszą wypełniać nowej deklaracji.

Łącznie komunikatów: 11
Strona: 1 2