Najświeższe aktualności:

XI Konferencja Fundacji Court Watch Polska nt. Jakie konsekwencje dla obywateli niosą ostatnie zmiany w kpc i kpk? Data dodania: 17-09-2021   Szanowni Państwo! W dniu 24 września 2021 roku odbędzie się XI Konferencja Fundacji Court Watch Polska nt. Jakie konsekwencje dla obywateli niosą ostatnie zmiany w kpc i kpk? Informujem... Data dodania: 09-09-2021   Kochani Przyjaciele Prawnicy,   Z radością Was  zawiadamiam i zapraszam na ogólnopolską pielgrzymkę prawników na Jasną Górę, poniżej przekazuję zaprosz...

aplikant - komunikaty

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 06-10-2020

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
Data dodania: 01-10-2020

 


 

Uprzejmie informujemy, iż samo uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, nie jest równoznaczne z automatycznym wpisem na listę aplikantów adwokackich tut. Izby.

 

 

Aby uzyskać wpis na listę aplikantów I roku aplikacji adwokackiej (rocznik 2021-2023) należy złożyć do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich.

 

 

Aby złożyć w/w wniosek kandydat nie musi czekać na doręczenie pocztą odpisu uchwały o wyniku egzaminu, ponieważ w aktach osobowych kandydatów znajdują się uchwały Komisji Egzaminacyjnej w oryginale.

 

 

W/w wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich (rozpoczęcie aplikacji w styczniu 2021r.), należy składać w terminie do 20 października 2020 roku.

 

Do wniosku (do pobrania >>>) należy dołączyć:

1.                   aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku;

2.                   oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (do pobrania >>>);

3.                   oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (do pobrania >>>)

 

4.                   odpis dyplomu lub jego kopia poświadczona notarialnie (jeżeli wcześniej nie został złożony)

 

 

5.                   wniosek o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego (do pobrania >>>)

 

 

 

Informujemy również o konieczności uregulowania opłaty za legitymację aplikancką w wysokości 91,00 zł na konto:

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 111 a

PKO BP I O/Częstochowa

Konto nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

W tytule wpłaty należy podać: „Opłata za legitymację aplikanta adwokackiego”

 

 

Ponadto prosimy o przesłanie na adres mailowy ORA w Częstochowie ora.czestochowa@adwokatura.pl  adresów poczty elektronicznej, ponieważ od chwili wpisu na listę aplikantów, wszelkie informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.

 

 Zgodnie z Regulaminem wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od daty otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikację.

 

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
Data dodania: 29-09-2020

Wyniki egzaminu nie stanowią ogłoszenia wyników w rozumieniu Kpa.

Egzamin wstępny na aplikację adw. - wytyczne dot. przeprowadzenia egzaminu
Data dodania: 17-08-2020

W związku z wyznaczeniem terminu egzaminów wstępnych na aplikację adw. na dzień 26 września 2020r. Minister Sprawiedliwości wystąpił do Głównego Inspektora Sanitarnego o wydanie szczegółowych wytycznych, dotyczących organizowania i przeprowadzania tych egzaminów.

Poniżej zamieszczamy do pobrania otrzymane wytyczne dla wdrozenia przez ORA i  zapewnienia jednolitych warunków bezpieczeństwa sanitarnego dla wszystkich komisji egzaminacyjnych. Kandydatów prosimy o zapoznanie się z treścią tego dokumentu.


DO POBRANIA >>> WYTYCZNE MS i GIS >>>

 

 

 

Data dodania: 15-07-2020

Łącznie komunikatów: 39
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8