Najświeższe aktualności:

100-lecie Adwokatury Polskiej Data dodania: 15-10-2018 ... IV Edyzcja Tygodnia Konstytucyjnego Data dodania: 15-10-2018 Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w VI edycji Tygodnia Konstytucyjnego - #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w klasach 7 i 8 szkó...

aplikant - komunikaty

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieSzkolenie dla aplikantów
Data dodania: 13-04-2018

Szanowna Pani, Szanowny Pan

Aplikant Adwokacki

 

W imieniu Kierownika Szkolenia Aplikantów zapraszamy Szanownych Państwa Aplikantów I, II i III roku na szkolenie dla aplikantów adwokackich, które odbędzie się w dniach 13 - 14 września 2018r. w Ośrodku „Wodnik” koło Bełchatowa.

Bliższe informacje oraz tematyka szkolenia zostanie podana w późniejszym terminie. Udział w szkoleniu /łącznie z zakwaterowaniem/ jest finansowany  z funduszu aplikantów (dojazd na koszt własny).

Do udziału w szkoleniu zapraszamy również aplikantów, którzy ukończyli aplikację w ubiegłym roku i do w/w terminu szkolenia nie zgłoszą rozpoczęcia wykonywania zawodu adwokata (udział tych osób będzie wiązał się z odpłatnością w wysokości 100 zł.).

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkleniu drogą mailową lub osobiście najpóźniej do dnia 20 kwietnia br. z uwagi na konieczność rezerwacji odpowiedniej ilości miejsc, a z powziętej informacji wiemy, iż zgłosili także chęć udziału w szkoleniu aplikanci Izby Adwokackiej w Poznaniu.

LEX Aplikant
Data dodania: 07-03-2018

Opłata roczna za aplikację adwokacką w 2018r.
Data dodania: 02-01-2018

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie wysokość opłaty rocznej  za aplikację adwokacką, opłatę roczną za aplikację adwokacką należną za rok 2018 w kwocie 5.460,00 zł należy wpłacać na konto:

 

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 98 1020 1664 0000 3002 0460 4155

 

W/w opłatę prosimy uiścić najpóżniej do dnia 10 stycznia 2018r.

 

Opłatę miesięczną (do 10 dnia każdego miesiąca) z tytuł składek samorządowych w roku 2018 w kwocie 50,- zł należy wpłacać na konto:

 

PKO BP I/O  Częstochowa

Nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

/numery kont bankowych pozostają bez zmian/

 

Informacja dla Aplikantów adwokackich, którzy złożyli wnioski o wyrażenie zgody przez Dziekana ORA na rozłożenie opłaty rocznej na raty:

Ilość rat: 4 /kwartalne/ po 1.360,- zł trzy raty + 1.380,- zł czwarta rata.

 

 

Terminy płatności:

 

I rata - do 10 stycznia 2018r.

II rata - do 10 kwietnia 2018r.

III rata - do 10 lipca 2018r.

IV rata - do 10 października 2018r.

 

Prosimy o terminowe regulowanie.

ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW ADW. 2018-2020
Data dodania: 19-12-2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zawiadamia,

że ślubowanie aplikantów adwokackich, rozpoczynających aplikację w styczniu 2018r.,

odbędzie się 4 stycznia 2018 roku (czwartek), o godz. 15.00,

w budynku Okręgowej Rady Adwokackiej przy ul. Kilińskiego 111a

w sali wykładowej na I p.

 

Złożenie aktu ślubowania jest warunkiem koniecznym

do rozpoczęcia aplikacji adwokackiej.

Ogłoszenie
Data dodania: 16-10-2017

 

 

Łącznie komunikatów: 14
Strona: 1 2 3