Najświeższe aktualności:

II edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo" Data dodania: 26-09-2023     Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, w październiku 2023 r. Komisja Edukacji Prawnej NRA organizuje II edycję ogólno... Informacja Komisji Sportu Data dodania: 19-09-2023  Komisja Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej z wielką radością informuje, iż w dniu 2 września 2023 r., odbyły się zawody bocce  - memoriał Adw. Krzysztofa Hłąda, podczas k...

aplikant - komunikaty

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePlanowany termin egzaminów wstępnych na aplikacje w 2023 r.
Data dodania: 10-02-2023

 

 

Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że przeprowadzenie egzaminów wstępnych na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą w roku 2023 jest planowane na dzień 30 września 2023 r. (sobota).

Pełna treść komunikatu >>>>>>

 

 

Data dodania: 25-01-2023

 Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w  Częstochowie z dnia 12 stycznia 2023 roku dotycząca opłaty rocznej za aplikację adwokacką w 2023 roku

   >>>>>> do pobrania >>>>>>

 

 

Opłatę roczną za 2023 rok należy wpłacać na konto:

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 98 1020 1664 0000 3002 0460 4155


 

 

Opłatę miesięczną w wys. 50,- zł. (płatna do 10-go dnia każdego miesiąca) z tytuł składek samorządowych należy wpłacać na konto:

PKO BP I/O  Częstochowa

Nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

/numery kont bankowych w 2023 roku pozostają bez zmian/

 

 

Ślubowanie aplikantów adwokackich /2023-2025/
Data dodania: 06-12-2022

 

Ślubowanie aplikantów adwokackich

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie zawiadamia,

że ślubowanie aplikantów adwokackich,

rozpoczynających aplikację w styczniu 2023 r.,

odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 roku (środa), o godz. 15.00,

w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej przy ul. Kilińskiego 111a

w sali wykładowej na I p.

 

 

Zajęcia dla I roku aplikacji 2023-2025 rozpoczynają się 9 stycznia 2023 r.;

szczegółowy plan zajęć po zatwierdzeniu przez ORA

będzie przesłany do Państwa drogą mailową

w późniejszym terminie.

 

 

 Przypominamy również o składaniu wniosków o wyznaczenie patrona.


 

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
Data dodania: 05-10-2022

 INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

 

Uprzejmie informujemy, iż samo uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, nie jest równoznaczne z automatycznym wpisem na listę aplikantów adwokackich tut. Izby.

 

Aby uzyskać wpis na listę aplikantów I roku aplikacji adwokackiej (rocznik 2023-2025) należy złożyć do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich (druk do pobrania >>>>>>>>).

 

Aby złożyć w/w wniosek kandydat nie musi czekać na doręczenie pocztą odpisu uchwały o wyniku egzaminu, ponieważ w aktach osobowych kandydatów znajdują się uchwały Komisji Egzaminacyjnej w oryginale.

 

W/w wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich (rozpoczęcie aplikacji  w styczniu 2023 r.), należy składać w sekretariacie biura ORA w terminie do 18 października 2022 roku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.  aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku;

2.  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania >>>>>>>>>>>>);

3.  oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (druk do pobrania >>>>>>>>>>>>);

4.  odpis dyplomu lub jego kopia poświadczona notarialnie (jeżeli wcześniej nie został złożony)

5.  wniosek o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego  (druk do pobrania >>>>)

 

 

Informujemy również o konieczności uregulowania opłaty za legitymację aplikancką w wysokości 91,00 zł na konto:

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 111 a

PKO BP I O/Częstochowa Konto nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

W tytule wpłaty należy podać: „Opłata za legitymację aplikanta adwokackiego”

 

 

Ponadto prosimy o przesłanie na adres mailowy ORA w Częstochowie ora.czestochowa@adwokatura.pl  adresów poczty elektronicznej, ponieważ od chwili wpisu na listę aplikantów, wszelkie informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.

 

 Zgodnie z Regulaminem aplikacji adwokackiej wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od daty otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikację.

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO
Data dodania: 24-09-2022

 

Łącznie komunikatów: 37
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8