Najświeższe aktualności:

Numer PESEL w CEIDG - ważne! Data dodania: 17-05-2018 Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci! W dniu 19.05.2018r. upływa dwuletni termin uzupełnienia danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wskazanie nume... XXI Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie Data dodania: 17-05-2018 Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Integracji Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku serdecznie zaprasza na XXI Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie i  XII Mistrzostwa Polski Prawnik...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieŚLUBOWANIE ADWOKACKIE
Data dodania: 05-07-2017


 

Szanowni Państwo,

Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, iż ślubowanie Adwokatów, którzy zdali w tym roku egzamin adwokacki, odbędzie się w dniu 14 lipca 2017r. (piątek) o godzinie 16.00 w sali bankietowej Hotelu "Złote Arkady" w Częstochowie przy ul.  Boya-Żeleńskiego 12.

 

Adwokatów ślubujących prosimy o zabranie ze sobą togi adwokackiej.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ADWOKATÓW I APLIKANTÓW ADW. NASZEJ IZBY.

 

 

MAPKA DOJAZDU >>>

 

Komunikat
Data dodania: 12-05-2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci

Okręgowa Rada Adwokacka prosi, aby adwokaci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mają ustalone prawo do emerytury  i - w związku z powyższym - wykonują zawód w mniejszym zakresie, aby zgłaszali tę okoliczność do biura ORA.

Informacja taka jest niezbędna księgowości ORA do właściwego naliczania składek samorządowych.

 

 

 

WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW PO ZDANYM EGZAMINIE ADWOKACKIM 2017
Data dodania: 28-04-2017

Wniosek o wpis na listę adwokatów składany przez osoby które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynika egzaminu adwokackiego w 2017r. powinien zawierać następujące załączniki:

1.     Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego;

2.     Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.     Życiorys (podpisany);

4.     Zdjęcie 1 szt. (do legitymacji);

5.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.     Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacja Ministerstwa Sprawiedliwości);

7.     Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga!: dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 

 

 

Prosimy o składanie kompletnych wniosków o wpis najpóźniej do dnia 24 maja 2017r. - z uwagi na posiedzenie ORA (jest to data dla corocznego uroczystego ślubowania adwokatów, natomiast  wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

 

 

 

 

 

Palestra - prenumerata 2018 - uwaga zmiana druku !!!
Data dodania: 19-04-2017

Szanowni Państwo Adwokaci

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w imieniu własnym oraz w imieniu Redakcji "Palestry" zwraca się z prośbą do Szanownych Państwa Adwokatów o złożenie oświadczenia co do wyboru formy prenumeraty "Palestry" na 2018r.

Poniżej do pobrania druk oświadczenia dotyczącego wyboru formy prenumeraty wydawnictwa "Palestra" w roku 2018r. (szczegóły w samym oświadczeniu).

 

Wypełniony druk oświadczenia należy wysłać do dnia 31 lipca 2017r. na adres Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie - ul. Kilińskiego 111A, 42-200 Częstochowa lub mailem na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl

 

DRUK  do pobrania >>>   UWAGA !!! ZMIANA DRUKU !!!

 

Data dodania: 21-03-2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie serdecznie dziękuje za uczestnictwo w uroczystości związanej z obchodami Jubileuszu 40-lecia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. 

Składamy podziękowania wszystkim gościom, przedstawicielom Adwokatury Polskiej, przedstawicielom Władz Samorządowych, przedstawicielom Wymiaru Sprawiedliwości, Parlamentarzystom, przedstawicielom Samorządów Zawodowych, Szanownym Koleżankom i Kolegom Adwokatom, Aplikantom Adwokackim  oraz wszystkim tym, którzy brali udział w naszej uroczystości.

Były to dla naszej Izby wzruszające chwile.

Dziękujemy za obecność Szanownych Państwa.

 

Z pozdrowieniami

adw. Aleksandra Przedpełska

Dziekan ORA w Czestochowie

Łącznie newsów: 66
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13