Najświeższe aktualności:

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ Data dodania: 24-09-2022  ... TERMINARZE ADWOKACKIE 2023 Data dodania: 24-09-2022   Serdecznie zapraszamy wszystkich adwokatów do odbioru terminarzy adwokackich na rok 2023.   Terminarze dostępne są w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej.   Il...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat
Data dodania: 01-12-2021

 


KOMUNIKAT

 

W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, uprzejmie informujemy, iż losowanie nastąpi w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie ORA.

 

Osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, zostaną indywidualnie poinformowane za pośrednictwem e-maila (w przypadku braku adresu e-mail tradycyjną pocztą). Osoby niewylosowane jako adwokaci główni, automatycznie zostaną wyznaczone jako zastępcy do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

Zaktualizowany wykaz lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski
Data dodania: 25-11-2021
WAŻNE Portal Informacyjny - zakładka Moje doręczenia
Data dodania: 24-11-2021

 

 

Termin uruchomienia nowej funkcji Portalu Informacyjnego sądów powszechnych – zakładki doręczeń – został przesunięty z 25 na 29 listopada. Dostępna jest już Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym.

Zakładka o nazwie "Moje doręczenia" to nowa funkcjonalność PI, którą postulował Prezes NRA w pismach kierowanych w czerwcu i lipcu 2021 roku oraz na posiedzeniach Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest dedykowana dla przeprowadzania doręczeń elektronicznych.

Początkowo termin uruchomienia zakładki "Moje doręczenia" wyznaczono na 25 listopada, jednak - jak czytamy w piśmie SSO Wojciecha Łukowskiego, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego - z uwagi na potrzebę wprowadzenia wyraźnego odstępu czasu pomiędzy modelem obecnym, a modelem zawierającym moduł do doręczeń, przyjęto datę 29 listopada 2021 r.

Jest to data bezpośrednio po dniach wolnych od pracy w wymiarze sprawiedliwości, podczas których nie jest tworzona ani wprowadzana do systemów korespondencja sądowa. Takie określenie daty minimalizuje ryzyko związane z wystąpieniem wątpliwości co do tego, czy dane pismo doręczone zostało za pośrednictwem modułu doręczeń (zakładka „Moje doręczenia”), czy w sposób dotychczasowy (za pośrednictwem zakładki „Dokumenty”).

Publikujemy Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym, przesłaną do NRA.

(pobierz Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym)

Aktualna wersja Instrukcji jest zawsze dostępna w zakładce „Pomoc” na stronie internetowej Portalu Informacyjnego.

Ważna uwaga - zakładka „Moje doręczenia” jest dedykowana dla konta o typie „pełnomocnik zawodowy”. Jeżeli są adwokaci czy radcowie prawni, którzy nie zmienili statusu swojego konta i nadal wykorzystują konta użytkownika zwykłego (np. założone przed wpisem na listę adwokatów lud radców prawnych) zakładka ta nie będzie im dostępna i konieczne będzie doręczenie na zasadach dotychczasowych.

Przypomnijmy, że Zespół ds. doręczeń elektronicznych składa się z przedstawicieli NRA, KRRP i Ministerstwa Sprawiedliwości. Z ramienia NRA w pracach zespołu uczestniczą adw. Przemysław Rosati, adw. Michał Szpakowski i adw. Dariusz Goliński.

 

 

DO POBRANIA >>>>>>>>>> INSTRUKCJA >>>>>>>>>>>>

 

Źródło: https://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/instrukcja-odbierania-pism-sadowych-w-portalu-informacyjnym/

 

Data dodania: 22-11-2021

 

Obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Data dodania: 19-11-2021

 W obchodach 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli: Wicedziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska, Wicedziekan ORA adw. Piotr Fik oraz Skarbnik ORA adw. Tomasz Ogłaza.

 

 

 

 

Łącznie newsów: 118
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24