Najświeższe aktualności:

Mistrzostwa Adwokatury w Bocce Data dodania: 23-05-2017 ... Komunikat dot. Konferencji w dn. 26 bm. Data dodania: 23-05-2017 Szanowni Państwo, w związku z szeregiem wątpliwości uprzejmie informujemy, iż udział adwokatów oraz aplikantów adwokackich Częstochows...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieWnioski o wpis na listę aplikantów
Data dodania: 27-09-2016

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i będą chciały rozpocząć aplikację adwokacką w styczniu 2017r., powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich do dnia 12 października 2016r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

- aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem)

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. (wzór do pobrania >>>)

 

 

PALESTRA - komunikat nr 2
Data dodania: 09-09-2016

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Pan Mecenas

 

w nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu oraz licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 16/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 2014 r.: „Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” kolportowane jest do adwokatów i prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej wpisanych na listy prowadzone przez Okręgowe Rady Adwokackie w ramach składki na fundusz administracyjny przekazywanej przez Okręgowe Rady Adwokackie na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej”.

 

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA

adw. Piotr Fik

 

"PALESTRA"
Data dodania: 08-09-2016

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Pan Mecenas

 

w  związku z informacjami o nieprawidłowościach związanych z doręczaniem miesięcznika  Adwokatury  Polskiej   „Palestra”  uprzejmie proszę, aby wszystkie  osoby            nie otrzymujące czasopisma, a wyrażające chęć prenumeraty zgłosiły przedmiotową kwestię Okręgowej Radzie Adwokackiej  w Częstochowie.

W zgłoszeniu uprzejmie proszę o podanie formy (elektroniczna albo papierowa) w jakiej chcieliby Państwo otrzymywać wskazany miesięcznik.

 

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA

adw. Piotr Fik

 

 

Rozpoczęcie wykonywania zawodu
Data dodania: 07-07-2016

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 70 poa  "adwokat wyznacza swoją siedzibę zawodową i zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wyznaczenia siedziby zawodowej".

Poniżej do pobrania formularze.

W zakładce "Ubezpieczenie oc" informacje dot. ubezpieczenia oraz - do pobrania - druk deklaracji oc.

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W KANCELARII ADWOKACKIEJ

pobierz

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE

pobierz

 

FORMULARZ - LEGITYMACJA

pobierz

Do wniosku o legitymację należy dołączyć /luzem/ zdjęcie formatu 3,5 cm x 4,5 cm.

Uchwała NRA dot. legitymacji adwokackiej - pobierz  Załącznik do w/w uchwały - wzory legitymacji pobierz

Legitymacje adwokackie będą wydawane w biurze ORA po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty za legitymację. Opłaty prosimy dokonywać na ogólny numer konta bankowego ORA lub gotówką w kasie Izby.

Data dodania: 27-04-2016

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2016r.

Pobierz >>>

 

Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2016r.

Pobierz >>>

 

 Na zarządzenie

Kierownika ds. Szkolenia Zawodowego ORA

adw. Pawła Jędrzejewskiego

Łącznie newsów: 65
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13