Najświeższe aktualności:

Ślubowanie Adwokatów Data dodania: 20-07-2017 Miło nam poinformować iż do Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej dołączyło właśnie trzydziestu trzech nowych adwokatów. Uroczystość ślubowania miała miejsce dnia 14 ... Prenumerata PALESTRY na 2018r. - przypomnienie Data dodania: 20-07-2017 Okręgowa Rada Adwokacka przypomina, iz do dnia 31 lipca 2017r. należy składać w biurze ORA (w formie papierowej lub elektronicznie) oświadczenia co do wyboru formy prenumeraty wydawnictwa Palestr...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 11-04-2017

Okręgowa Rada Adwokacka prosi Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów o zapoznanie się z treścią pisma Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusza Zawistowskiego w sprawie ewentualnych utrudnień w pracy sądów  w dniu 20 kwietnia br.

pismo do pobrania >>>

Oferta studiów podyplomowych
Data dodania: 23-03-2017

Data dodania: 21-03-2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie serdecznie dziękuje za uczestnictwo w uroczystości związanej z obchodami Jubileuszu 40-lecia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. 

Składamy podziękowania wszystkim gościom, przedstawicielom Adwokatury Polskiej, przedstawicielom Władz Samorządowych, przedstawicielom Wymiaru Sprawiedliwości, Parlamentarzystom, przedstawicielom Samorządów Zawodowych, Szanownym Koleżankom i Kolegom Adwokatom, Aplikantom Adwokackim  oraz wszystkim tym, którzy brali udział w naszej uroczystości.

Były to dla naszej Izby wzruszające chwile.

Dziękujemy za obecność Szanownych Państwa.

 

Z pozdrowieniami

adw. Aleksandra Przedpełska

Dziekan ORA w Czestochowie

Ostrzeżenie Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP:
Data dodania: 20-03-2017

W związku z możliwością prowadzenia przez adwokatów postępowań przed Urzędem Patentowym RP w zakresie objęcia ochroną znaków towarowych, poniżej przedstawiamy ostrzeżenie wydane przez Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej Urzędu Patentowego RP:

 

„Ostrzeżenie przed wprowadzającymi w błąd wezwaniami do zapłaty lub fakturami!

 

Szanowni Państwo,

na terytorium Polski i innych krajów działają firmy, które proponują wpisy do rejestrów znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych, żądając wpłaty określonej kwoty na wskazane w wezwaniu lub na fakturze konto. Informujemy, że tylko wpis do rejestru Urzędu Patentowego RP zapewni Państwu ochronę prawną własności przemysłowej.

Jeżeli otrzymasz wezwanie do zapłaty lub fakturę przypominające o upływającym okresie ochronnym lub związane z publikacją informacji o przedmiotach własności przemysłowej, zanim zapłacisz:

Ø  sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu patentowego RP, Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych,

Ø  skontaktuj się, w razie jakichkolwiek wątpliwości, z Urzędem Patentowym RP
(tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.

Wejdź na stronę www.uprp.pl i zapoznaj się z informacjami oraz przykładami dotyczącymi nieuczciwych praktyk”.

 

 

do pobrania nowy wzór formularza zgłoszeniowego do znaku towarowego >>>

 

 

Przeżyjmy to jeszcze raz...
Data dodania: 20-03-2017

Łącznie newsów: 87
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18