Najświeższe aktualności:

SPOTKANIE OPŁATKOWE Data dodania: 08-12-2023  ... Data dodania: 06-12-2023  ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieZaproszenie do współpracy
Data dodania: 01-08-2023

 

Szanowni Państwo!

Fundacja Inter Vivos z siedzibą w Warszawie (www.fundacjaiv.pl) zaprasza adwokatów, radców prawnych i doradców obywatelskich do współpracy, w 2024 r., przy prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, działających w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 945). Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: wspolpraca@fundacjaiv.pl. W treści wiadomości prosimy o wskazanie posiadanych kwalifikacji zawodowych (tytuł adwokata lub radcy, kompetencje doradcy obywatelskiego) oraz o określenie obszaru (poprzez podanie nazwy powiatu) na którym mogą Państwo prowadzić punkt NPP/NPO.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod ww. adresem mailowym (wspolpraca@fundacjaiv.pl) lub pod numerem telefonu: 781-151-036.

 

 

Data dodania: 01-08-2023

 

Szanowni Państwo,

adw. Bartosz Czupajło, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, stworzył projekt, który ma stanowić platformę edukacyjno-rozwojowo-networkingową dla prawników. Są to górskie zagraniczne wyprawy rozwojowe dla prawników pod nazwą Legal Everest – strona dostępna jest pod tym adresem: https://legaleverest.pl/.

 

Aktualnie w ofercie znajdują się wyjazdy do Maroka i Nepalu. Z czasem – pod warunkiem powodzenia inicjatywy – w ofercie pojawią się nowe kierunki.

Zachęcamy do zapoznania sie z tą ofertą.

 

 

Zaproszenie do udziału w konferencji
Data dodania: 01-08-2023

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Court Watch Polska zaprasza do udziału w XIII Konferencji, która odbędzie się w Warszawie w piątek 29 września w godz. 10-15. Jak co roku zgromadzi ona przedstawicieli władzy sądowniczej, akademii oraz sektora pozarządowego, aby rozmawiać na tematy ważne dla wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia obywateli.

Podczas tegorocznej konferencji zaprezentowane będą najnowsze wyniki badań Fundacji – stanu przestrzegania zasady jawności, obserwacji rozpraw stacjonarnych i zdalnych w ramach Obywatelskiego Monitoringu Sądów oraz nowy raport poświęcony praktyce stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce. Będziemy również dyskutować na dwa istotne tematy:
Panel 1: Posiedzenia zdalne po nowelizacji k.p.c. Jak wykorzystać je najlepiej w praktyce prawniczej i dla dobra wymiaru sprawiedliwości?
Panel 2: Do jakiego modelu stosowania tymczasowego aresztowania i jakimi środkami powinniśmy dążyć w Polsce? Dyskusja na kanwie wyników badań.

Zapraszamy do udziału w konferencji. Konferencja będzie zorganizowana w formule hybrydowej - będzie można wziąć w niej udział zarówno stacjonarnie w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN, jak i online. Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 

SZCZEGÓŁY, PROGRAM, ZAPISY >>>>>>

 

 

 

 

Data dodania: 21-07-2023

 


 

Z  olbrzymim zaskoczeniem, smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, iż zmarł adwokat Jerzy Zięba, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, wieloletni opiekun z ramienia NRA Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, doświadczony i doskonały adwokat, działacz samorządowy, członek Naczelnej Rady Adwokackiej kilku kadencji.

Jako opiekun Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej dał się poznać jako człowiek o wszechstronnej wiedzy samorządowej, obdarzony ogromną kulturą osobistą, życzliwy i szanujący wszystkich.  Z Jego mądrych rad wielokrotnie Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie  korzystała i podziwiała Jego troskę o dobro Adwokatury. Takim pozostanie w naszej pamięci.

 

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach, wszystkim Koleżankom i Kolegom Adwokatom oraz Aplikantom Adwokackim Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej; jest to niepowetowana, ogromna strata dla nas wszystkich.

 

 

 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

 

 

 

 

Zmarła adw. Jerzy Zięba Dziekan ORA w Kielcach
Data dodania: 20-07-2023

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym zmarł nagle adwokat Jerzy Zięba,

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach,

wieloletni opiekun z ramienia NRA Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej

 

Adwokat Jerzy Zięba był cenionym adwokatem, bardzo zaangażowanym w życie samorządu adwokackiego – od 2004 roku był wybierany na delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury, w NRA pełnił funkcję członka Prezydium NRA.

Mocno związany z kieleckim samorządem adwokackim, był twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Palestra Świętokrzyska”, wydawanego od roku 2007 przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką. Należał także do Kolegium Redakcyjnego czasopisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

Znany z miłości do sportu, propagator sportowej integracji w Adwokaturze.

Uhonorowany odznaką Adwokatura Zasłużonym w 2008 r.

W Izbie kieleckiej cieszył się poważaniem i zaufaniem adwokatów. W roku 2007 r. został wybrany na stanowisko dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. Ponownie wybrany na to stanowisko w kadencji 2010–2013, a następnie w 2016 oraz w 2021 r.

Od 2004 r. był wybierany delegatem na Krajowe Zjazdy Adwokatury. XI Krajowy Zjazd Adwokatury 23 listopada 2013 r. wybrał adwokata Jerzego Ziębę w skład Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie powierzono mu w kadencji 2013–2016 funkcję członka Prezydium NRA.

W roku 2016 ponownie został wybrany na funkcję dziekana Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach.

Wiele lat pełnił funkcję wykładowcy szkolenia aplikantów, był wychowawcą szeregu roczników aplikantów adwokackich, członkiem komisji egzaminacyjnych i komisji konkursów krasomówczych.

Jerzy Zięba był twórcą i redaktorem naczelnym kwartalnika „Palestra Świętokrzyska”, wydawanego od roku 2007 przez Świętokrzyską Izbę Adwokacką. Był współautorem monografii „Adwokatura świętokrzyska. Zarys dziejów od początku XIX wieku”, wydanej w 2013 r.

Aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki NRA oraz Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich. Był członkiem Kolegium Redakcyjnego „Palestry” oraz członkiem Rady Programowej Ośrodka Badawczego Adwokatury.

Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia na kierunku prawo w latach 1972-1976), w latach 1976–1979 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach, następnie w latach 1980–1982 odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Kielcach. W 1982 r. uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Kielcach i od 1983 r. nieprzerwanie wykonywał zawód adwokata w Kielcach.

W latach 1992-1995 pełnił funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach. W kadencjach 1983-1986 i 1998-2001 był członkiem Sądu Dyscyplinarnego, w latach 2001–2004 członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach, a w kadencji 2004–2007 pełnił funkcję wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Kielcach.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, uchwałą z 21.10.2008 r. przyznało adw. Jerzemu Ziębie Odznakę Adwokatura Zasłużonym

W dniu 31.05.2012 r. został uhonorowany przez Ministra Sprawiedliwości najwyższym resortowym odznaczeniem Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości, za zasługi dla polskiego wymiaru sprawiedliwości

Otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Sportu” przyznaną 5.02.2014 r. przez Ministra Sportu i Turystyki

 

 

 

Łącznie newsów: 126
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25