Najświeższe aktualności:

Posiedzenie Komisji Sportu - zaproszenie Data dodania: 08-03-2018 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Adwokaci oraz Aplikanci Adwokaccy Komisja Sportu przy tut. ORA pod przewodnictwem adw. Lecha Kasprzyka informuje, iż zaplanowane jest posiedzenie Komisji... Zaproszenie na konferencję Data dodania: 06-03-2018 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 08-11-2017

.

Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Data dodania: 06-11-2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) w 2018 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (wg poniższego wzoru).

Formularze należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. w formie papierowej lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 20 listopada 2017 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej  z dnia 10 czerwca 2017 roku (do pobrania >>>) do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku ORA nie może wyznaczyć adwokata, który był karany dyscyplinarnie (do czasu zatarcia skazania) lub zalega z opłatami z tytułu składek samorządowych.

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania. Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że liczba godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym dniu nie będzie większa niż 4, a limit czasu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez jednego adwokata nie będzie mniejszy niż 1 dzień na miesiąc.

Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mogą być wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

 

Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA
adw. Piotr Fik

 

 

FORMULARZ do pobrania .doc >>>

FORMULARZ do pobrania .jpg >>>

 

 

Posiedzenie ORA
Data dodania: 26-10-2017

Uprzejmie informujemy, iż na dzień 16 listopada  2017r.  wyznaczony został termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku:

1.                Sprawy organizacyjne i samorządowe,

2.                Sprawy osobowe,

3.                Sprawy aplikantów adwokackich,

4.                Wizytacje Kancelarii Adwokackich,

5.                Sprawy finansowe,

6.                Skargi i wnioski,

7.                Sprawy dyscyplinarne,

8.                Wolne wnioski.

 

Msza Św. w intencji zmarłych Adwokatów tut. Izby
Data dodania: 25-10-2017

 

Dni Kultury Adwokatury Polskiej
Data dodania: 20-10-2017

VII Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie

26-29 października 2017 roku

 

 

Szanowni Państwo,       

 

Z przyjemnością informujemy, że Naczelna Rada Adwokacka w Warszawie przy współpracy z Okręgową Radą Adwokacką w Krakowie organizuje w dniach od 26-29 października 2016 roku VII edycję Dni Kultury Adwokatury Polskiej.

 

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie prosimy osoby, które wyrażą chęć uczestnictwa w poszczególnych Wydarzeniach towarzyszących o zgłaszanie swojego akcesu z  zaznaczeniem konkretnego wydarzenia (np. Jan Kowalski: Zwiedzanie Pawilonu Józefa Czapskiego 28.10.2017).

Przy każdym mailowym zgłoszeniu Biuro ORA w Krakowie prześle indywidualną informację, czy zgłoszenie zostało przyjęte.

 

Liczba miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. W wypadku całkowitego wyczerpania miejsc na poszczególne wydarzenia ORA  w Krakowie zastrzega sobie możliwość zamknięcia list.

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Rady w Krakowie bądź z Głównym organizatorem Wydarzeń adw. Stanisławem Kłysem.

 

PLAN VII DKA

 

26.10.2017 (czwartek)

godz. 09:00 Aula Collegium Novum UJ, ul. Gołębia 24,

Międzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana przez UJ,

UP JPII, NRA poświęcona fenomenowi Papieża Franciszka,

p.t. „Media-Kultura-Komunikacja”

godz. 18.30 Aula Collegium Maius UJ, ul. Gołębia 24,

Koncert, w którym wystąpią:

– Katarzyna Oleś-Blacha (sopran)

– Mariola Cieniawa (fortepian)

– Maria Sławek (skrzypce)

– Jacek Ozimkowski (bas)

– Ojciec Grzegorz Doniec OP (klarnet)

– Jerzy Trela (słowo)

Koncert poprowadzi adwokat Stanisław Kłys

 

27.10.2017 (piątek)

godz. 11:00

zwiedzanie żydowskiego Kazimierza (Synagoga Tempel, cmentarz żydowski Remuh, Centrum Kultury Żydowskiej)

godz. 17.00 Scena pod Ratuszem Teatru Ludowego, Rynek Główny 1, sztuka „Wszystko o mężczyznach”

godz. 19:30 Klub Adwokatów im. Janiny Ruth Buczyńskiej, ul. Sławkowska 1 koncert – Alosza Awdiejew

 

28.10.2017 (sobota)

godz. 11:00 Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, ul. Piłsudskiego 12, zwiedzanie Pawilonu Józefa Czapskiego

godz. 14:00 Teatr J. Słowackiego, pl. Świętego Ducha 1, spektakl „Zemsta” Aleksandra Fredry w reżyserni Anny Augustynowicz

godz. 20:00 Piwnica pod Baranami, Rynek Główny 27, występ Kabaretu „Piwnica pod Baranami”

 

29.10.2017 (niedziela)

godz. 12:00 Kościół O.O. Dominikanów, ul. Stolarska 12

mszę za Adwokaturę Polską odprawi Ojciec prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP

KONFERENCJA do pobrania >>>

PROGRAM do pobrania >>>

 

Łącznie newsów: 91
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18