Najświeższe aktualności:

Akcja „Pomoc frankowiczom” Data dodania: 22-09-2017 Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, iż - zgodnie z otrzymaną informacją z Naczelnej Rady Adwokackiej - od  5 października br. startuje akcja „Pomoc frankowiczom”. ... Zaproszenie na konferencję Data dodania: 20-09-2017       Zgodnie z informacją otrzymaną od pana dr hab. Mariusza Frasa z  Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat dot. Konferencji w dn. 26 bm.
Data dodania: 23-05-2017

Szanowni Państwo,

w związku z szeregiem wątpliwości uprzejmie informujemy, iż udział adwokatów oraz aplikantów adwokackich Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w Konferencji pt.: "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia"  w dniu 26 maja 2017r. na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11B w Katowicach jest bezpłatny  (adwokaci oraz aplikanci adwokaccy nie uiszczają opłaty konferencyjnej).

Uprzejmie prosimy Państwa o niezwłoczne potwierdzenie (w celach organizacyjnych) swojego udziału w Konferencji mailem na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl

Nadto wskazujemy, że wszystkie osoby, które dokonały wpłaty tytułem opłaty konferencyjnej otrzymają zwrot opłaty.

W związku z powyższym prosimy o niezwłoczne poinformowanie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie o dokonanej wpłacie mailem na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl.

Uprzejmie przypominamy, iż przedmiotowe wydarzenie jest również szkoleniem zawodowym - za udział w którym można uzyskać 5 pkt szkoleniowych.


 Z wyrazami szacunku

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik


Komunikat
Data dodania: 23-05-2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż udział adwokatów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej w Konferencji pt.: "Nadzwyczajne a szczególne środki zaskarżenia"  w dniu 26 maja 2017 r. na Wydziale Prawa  i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 11B w Katowicach jest bezpłatny  (adwokaci nie uiszczają opłaty konferencyjnej).

Uprzejmie przypominamy, iż przedmiotowe wydarzenie jest również szkoleniem zawodowym - za udział w którym można uzyskać 5 pkt szkoleniowych.

 Z wyrazami szacunku

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik

Komunikat w sprawie ślubowania adwokatów
Data dodania: 12-05-2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci

Okręgowa Rada Adwokacka planuje zorganizować uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych adwokatów między 5 a 15 lipca  br.

Prosimy o uwzględnienie tego czasu w planach urlopowych.

 

 

 

 

 

Komunikat
Data dodania: 12-05-2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci

Okręgowa Rada Adwokacka prosi, aby adwokaci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mają ustalone prawo do emerytury  i - w związku z powyższym - wykonują zawód w mniejszym zakresie, aby zgłaszali tę okoliczność do biura ORA.

Informacja taka jest niezbędna księgowości ORA do właściwego naliczania składek samorządowych.

 

 

 

Informacja
Data dodania: 11-05-2017

Szanowne  Koleżanki  i Koledzy Adwokaci

Okręgowa Rada Adwokacka informuje, iż w biurze ORA są przygotowane do odbioru pamiątkowe płyty DVD z filmem wyświetlanym podczas uroczystości Jubileuszu Izby.

Łącznie newsów: 104
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21