Najświeższe aktualności:

Posiedzenie ORA Data dodania: 25-03-2019 Uprzejmie informujemy iż na dzień 11 kwietnia 2019r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku: 1.  ... Szkolenie zawodowe - zaproszenie Data dodania: 05-03-2019 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie„Praktyczne problemy orzecznicze i doktrynalne” - zaproszenie
Data dodania: 24-09-2018

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Adwokatów odbędzie się spotkanie grupy dyskusyjnej, zaś temat spotkania to: „Praktyczne problemy orzecznicze i doktrynalne”.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie,                 ul. Kilińskiego 111a – 3 października (środa) o godz. 15.30.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Ślubowanie Adwokatów - relacja
Data dodania: 11-07-2018

Miło nam poinformować iż do Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej dołączyło właśnie dwudziestu nowych adwokatów.

Uroczystość ślubowania miała miejsce dnia 5 lipca br. w pięknej scenerii Sali Reprezentacyjnej w Ratuszu Miejskim w Częstochowie, a ślubowanie odebrała Dziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska.

Za najlepsze wyniki egzaminu adwokackiego wyróżniono adw. Paulinę Stolarską i adw. Adriana Talara. Ślubowanie złożyli także adwokaci: Marta Bolesławska, Karol Dudek, Joanna Jurczyńska-Gajos, Anna Jankowska, Joanna Kowalik, Patrycja Krupa, Łukasz Kubski, Martyna Majewska, Magdalena Opoczyńska-Zadorska, Dariusz Pasternak, Maja Sikora, Paulina Stępień, Michał Stępień, Ewa Szelka-Dawid, Adrian Tomczyk, Anna Wojakowska oraz Magdalena Zawadzka.

Uroczystość ślubowania adwokatów uświetnił koncert skrzypcowy Aleksandry Szwejkowskiej-Belicy i Marii Belicy.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

(Foto: Gazeta Wyborcza)

 

Zgromadzenie Izby - relacja
Data dodania: 09-07-2018

Zgromadzenie Sprawozdawcze Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej odbyło się w dniu 16 czerwca 2018r. w sali konferencyjnej Hotelu „Mercure-Patria”.

Wszystkich przybyłych i zaproszonych gości, w tym przedstawiciela NRA adw. dr Michała Synoradzkiego, powitała Dziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska. W swym powitalnym wystąpieniu Pani Dziekan przypomniała o jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Głos zabrał także adw. dr Michał Synoradzki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Przewodniczącym Zgromadzenia został adw. Paweł Jędrzejewski, na Zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano adw. Marcina Karpińskiego i adw. Piotra Fika. Na Sekretarzy Zgromadzenia wybrano: adw. Michała Windak, adw. Alinę Żywomirską-Leśniczek.

 

Następnie po wybraniu Prezydium Zgromadzenia Izby oraz powołaniu komisji mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej głos ponownie zabrała adw. Aleksandra Przedpełska, która przedstawił obecną sytuację Izby w szerokim kontekście. Swoje sprawozdania złożyli: Skarbnik ORA adw. Ewa Coner, Kierownik Doskonalenia Zawodowego adw. Piotr Fik, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosław Dawid,  Rzecznik Dyscyplinarny Izby adw. Marek Proszewski oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Jarosław Badek.  Uczestnicy Zgromadzenia zatwierdzili sprawozdanie Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie oraz udzielili jej absolutorium.

 

 

„Przedsiębiorczość dla młodych” - relacja
Data dodania: 05-07-2018

W ramach obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy w dniu 12 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta, zorganizowały spotkanie informacyjne „Przedsiębiorczość dla młodych”.  

Wydarzenie służyło edukacji prawnej, realizowanej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykład z zakresu przedsiębiorczości, w tym konstytucji biznesu,  swobody działalności gospodarczej oraz możliwości skorzystania z dotacji, był skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zagadnienia te przybliżył członek tut. ORA adwokat Piotr Fik, Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA i Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Po wykładzie uczniowie mieli możliwość indywidualnych konsultacji prawnych.

Rozpoczęcie wykonywania zawodu adwokata
Data dodania: 28-06-2018

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 70 poa  "adwokat wyznacza swoją siedzibę zawodową i zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wyznaczenia siedziby zawodowej".

 

Poniżej do pobrania formularze.

 

W zakładce "Ubezpieczenie oc" informacje dot. ubezpieczenia oraz - do pobrania - druk deklaracji oc.

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W KANCELARII ADWOKACKIEJ

pobierz

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE

pobierz

 

FORMULARZ - LEGITYMACJA

pobierz

Do wniosku o legitymację należy dołączyć /luzem/ zdjęcie formatu 3,5 cm x 4,5 cm.


Legitymacje adwokackie będą wydawane w biurze ORA po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty za legitymację. Opłaty prosimy dokonywać na ogólny numer konta bankowego ORA lub gotówką w kasie Izby.

Łącznie newsów: 71
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14