Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 02-12-2020   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku, uprzejmie informujemy, iż loso... Rising Stars IX Edycja - zaproszenie Data dodania: 02-12-2020 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePorady prawne dla pracowników służby zdrowia
Data dodania: 19-03-2020


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie, w nawiązaniu do apelu Prezesa NRA adw. Jacka Treli, zwraca się z prośbą o zgłaszanie drogą mailową na adres ora.czestochowa@adwokatura.pl  chęci pełnienia dyżurów telefonicznych bądź internetowych przez PT Adwokatów, którzy udzielaliby porad prawnych (telefonicznie lub internetowo) pracownikom służby zdrowia.

Wykaz takich osób znajdowałby się na stronie internetowej ORA.

Biuro Prasowe NRA jest także gotowe wesprzeć w rozpowszechnieniu informacji o takich dyżurach.

W zgłoszeniu prosimy o podanie nr telefonu oraz maila.

 

Data dodania: 18-03-2020

W związku z dużą dynamiką zdarzeń i komunikatów

prosimy także o śledzenie

konta ORA w Częstochowie na Facebook’u:

 

www.facebook.com/pg/oraczestochowa/posts/

 

 

 

 

Współpraca ORA w Częstochowie z Wydziałem Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Data dodania: 13-03-2020

W dniu 10 marca 2020r. Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie oficjalnie rozpoczął współpracę z Okręgową Radą Adwokacką w Częstochowie. List intencyjny w tej sprawie podpisała Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Aleksandra Przedpełska i J.M. Rektor UJD prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska. W spotkaniu uczestniczyli także p.o. Dziekana Wydziału Prawa i Ekonomii dr prof. UJD Ewelina Żelasko-Makowska i adw. Piotr Fik, Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego, Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA.

Celem współpracy jest wymiana doświadczeń dotycząca przygotowania absolwentów kierunku prawo do pracy zawodowej zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, doskonalenie programów kształcenia, w szczególności na kierunku prawo, a także upowszechnianie wśród studentów Uczelni wiedzy na temat kierunków rozwoju polskiej adwokatury i zapotrzebowania rynku pracy na zawody wykonywane przez absolwentów prawa. Współpraca może być realizowana poprzez różnego rodzaju działania, takie jak prowadzenie wspólnych działań informacyjnych i promocyjnych, organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów, sympozjów z udziałem pracowników i studentów Uczelni i Rady. Ważnym elementem współpracy będzie także organizowanie i przeprowadzanie praktyk dla studentów Wydziału Prawa i Ekonomii za pośrednictwem Okręgowej Rady Adwokackiej. Jesteśmy przekonani, że współpraca przyniesie wymierne korzyści, zarówno dla środowiska akademickiego Częstochowy, jak i samej Rady.

 

 

 

Źródło: http://www.wpie.ujd.edu.pl/n1290,Okregowa-Rada-Adwokacka-w-Czestochowie-partnerem-BR-Wydzialu-Prawa-i-Ekonomii-UJD

 

ZMIANA PRACY BIURA ORA
Data dodania: 13-03-2020

Komunikat w sprawie sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2019r.
Data dodania: 17-02-2020

Komunikat w sprawie sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2019r.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie przypomina o obowiązku złożenia przez Adwokatów sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2019 r. na podstawie § 18 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r., ze zmianami.

               Formularz sprawozdania (wzór do pobrania >>>) należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. w formie papierowej lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Poniżej do pobrania lista szkoleń organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie w 2019 r. wraz z punktacją za poszczególne szkolenia.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik

 

LISTA SZKOLEŃ W 2019r.

 

 

Łącznie newsów: 75
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15