Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 01-12-2021   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, uprzejmie informujemy, iż losowa... Zaktualizowany wykaz lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski Data dodania: 25-11-2021   WYKAZ LEKARZY >>>>>> DO POBRANIA >>>>>>    ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 16-03-2021

 

Miło nam poinformować, iż adwokat naszej Izby Pan Mecenas Krzysztof Kaczmarek, wieloletni Sędzia Sądy Dyscyplinarnego tut. Izby, jest kandydatem na członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.


Data dodania: 11-03-2021

 

Informujemy, iż na pierwszym posiedzeniu przeprowadzonym w dniach 4 i 10 marca 2021 r. ukonstytuowała się Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie wybrana podczas Zgromadzenia Izby w dniu 21 lutego 2021 r., podczas posiedzenia w tajnych wyborach wybrano Prezydium Rady w składzie:

Wicedziekan ORA - adw. Aleksandra Przedpełska;

Wicedziekan ORA – adw. Piotr Fik;

Skarbnik ORA – adw. Tomasz Ogłaza;

Sekretarz ORA - adw. Adam Kasperkiewicz;

Z-ca Sekretarza ORA adw. Piotr Ledecki.

 

Nadto powołano Komisję ds. Wykonywania Zawodu, której Przewodniczącym ustanowiono członka ORA adw. dr Miłosza Kościelniaka-Marszała.

 

Na Funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich powołano Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego.

 

Na funkcję Kierownika ds. Doskonalenia Zawodowego, Koordynatora ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji powołano Wicedziekana ORA adw. Piotra Fika.

 

Na Przewodniczącą Zespołu Wizytatorów przy ORA powołano członka ORA adw. Anetę Niemczyk-Riwerską.

 

Na Kierowników Referatu Skarg powołano członków ORA: adw. Monikę Jasińską, adw. Michała Pacho.

 

Rzecznikiem Prasowym został Sekretarz ORA adw. Adam Kasperkiewicz.

 

Powołano również adw. Lecha Kasprzyka na funkcję Przewodniczącego Komisji Sportu przy ORA.

 

 

Data dodania: 11-03-2021

 

Adwokat prof. dr hab. Maciej Gutowski - kandydat na Prezesa NRA, przedstawił wczoraj Delegatom Naszej Izby, niezwykle interesujący program, którego realizacja pomoże wzmocnić konkurencyjność naszego zawodu na trudnym rynku usług prawniczych. Odwiedził nas również adwokat Andrzej Zwara - kandydat do Naczelnej Rady Adwokackiej. Spotkanie zakończyliśmy po godzinie 21.00 gdyż rozmowa obfitowała w wiele konkretnych rozwiązań i pomysłów.

 

Data dodania: 11-03-2021

 

W dniu 9 marca br. odwiedził Nas kandydat na Prezesa NRA adw. Przemysław Rosati, który przedstawił bardzo interesujące plany związane z Prezesurą.  W jego uwadze jest również spojrzenie na mniejsze Izby. To było naprawdę ciekawe spotkanie.

 

 

Data dodania: 08-03-2021

 

 

 

 

 

 

Łącznie newsów: 96
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19