Najświeższe aktualności:

Ślubowanie Adwokatów Data dodania: 20-07-2017 Miło nam poinformować iż do Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej dołączyło właśnie trzydziestu trzech nowych adwokatów. Uroczystość ślubowania miała miejsce dnia 14 ... Prenumerata PALESTRY na 2018r. - przypomnienie Data dodania: 20-07-2017 Okręgowa Rada Adwokacka przypomina, iz do dnia 31 lipca 2017r. należy składać w biurze ORA (w formie papierowej lub elektronicznie) oświadczenia co do wyboru formy prenumeraty wydawnictwa Palestr...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieWPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW PO ZDANYM EGZAMINIE ADWOKACKIM 2017
Data dodania: 28-04-2017

Wniosek o wpis na listę adwokatów składany przez osoby które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynika egzaminu adwokackiego w 2017r. powinien zawierać następujące załączniki:

1.     Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego;

2.     Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.     Życiorys (podpisany);

4.     Zdjęcie 1 szt. (do legitymacji);

5.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.     Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacja Ministerstwa Sprawiedliwości);

7.     Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga!: dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 

 

 

Prosimy o składanie kompletnych wniosków o wpis najpóźniej do dnia 24 maja 2017r. - z uwagi na posiedzenie ORA (jest to data dla corocznego uroczystego ślubowania adwokatów, natomiast  wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

 

 

 

 

 

Konferencja pt. „Dowód z opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w arbitrażu”.
Data dodania: 27-04-2017

„Dowód z opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w arbitrażu”

Komisja ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UW zapraszają do udziału w konferencji pt. „Dowód z opinii biegłego w sądowym postępowaniu cywilnym i w arbitrażu”.

Konferencja odbędzie się 23 maja 2017 r. w godz. 10:00 – 15:00, w siedzibie KIG, Warszawa, ul. Trębacka 4, sala 30.

Szczegółowy program konferencji  >>>

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy wysyłać na adres m.bylinka@sakig.pl

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Pod adresem http://palestra.pl/upload/14/80/40/1480407213_.pdf znajdą Państwo Raport Komisji NRA ds. Arbitrażu pt. „Dowód z opinii biegłego w postępowaniu arbitrażowym”.

 

V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Brydżu Sportowym
Data dodania: 26-04-2017

Okręgowa Rada Adwokacka informuje, iż w dniach 7-9 kwietnia 2017 r. odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Brydżu Sportowym w Olsztynie, w trakcie których naszą Izbę reprezentowali Adw. Lech Kasprzyk, Adw. Krzysztof Hłąd oraz Apl. adw. Marcin Janik.

 

W pierwszym dniu rozgrywek indywidualnych w klasyfikacji adwokackiej II miejsce zdobył Adw. Lech Kasprzyk, który zajął także I miejsce w zawodach par rozgrywanych w sobotę, a III miejsce adwokackiego indywidualnego turnieju uzyskał Apl. adw. Marcin Janik. Reprezentanci naszej Izby uczestniczyli także w rozgrywkach drużynowych i turnieju par rozgrywanym w tzw. systemie IMP.

 

Ostatecznie, w klasyfikacji generalnej Adwokatów i Aplikantów adwokackich, podsumowującej trzydniowe zawody - złoty medal i tytuł najwszechstronniejszego Adwokata zdobył Adw. Lech Kasprzyk, a medal brązowy zdobył Apl. adw. Marcin Janik.

 

Serdecznie gratulujemy !!!

Kongres Prawników Polskich 20 maja 2017r. - zaproszenie
Data dodania: 26-04-2017

 

„Prawnicy polscy o stanie praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej”

 

W Polsce jak najbardziej potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości. Wymaga ona jednak przemyślanych decyzji, wypracowanych i konsultowanych z praktykami, jakimi są m.in. adwokaci, radcy prawni i sędziowie. Tak uważają przedstawiciele środowisk prawniczych, którzy zachęcają do wzięcia udziału w Kongresie Prawników Polskich 20 maja, który będzie okazją do wymiany poglądów i debaty na temat kształtu reformy.

Wydarzenie organizuje Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. - Chociaż Kongres organizowany jest
przez adwokatów, radców prawnych i sędziów, to zapraszamy przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych oraz organizacji pozarządowych
– mówią organizatorzy.

 

Środowiska adwokackie, radcowskie i sędziowskie podkreślają również, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi kierować się zasadami demokratycznego państwa prawa, a szczególnie zasadą zachowania niezależności sądów,niezawisłości sędziów oraz autonomiczności samorządów prawniczych. Zmiany te wymagają przemyślanych decyzji, wypracowanych
i konsultowanych z praktykami. Prawnicy wskazują również na konieczność ułatwienia dostępu do pomocy prawnej zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym. Łączy się
z tym zagwarantowanie na każdym etapie sprawy profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego.

- Wspólnota zawodów prawniczych opiera się na szacunku dla człowieka oraz prawa mądrego i sprawiedliwego. Takiego prawa chce każdy prawnik i takiego prawa poszukujemy na salach sądowych. Sędzia jest niezawisły właśnie po to, aby mógł usuwać bezduszność z prawa stanowionego i interpretować je tak, by każdemu przyznać to, co słuszne i sprawiedliwe. Kongres Prawników będzie okazją do dyskusji o tym, jak sprawić, by prawo nie było opresyjne. Sądy są dla obywateli. Wierzę, że wszyscy mamy tego coraz większą świadomość. – mówi SSO Krystian Markiewicz, przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

-Kongresowi Prawników Polskich wielu będzie chciało przypisać wyłącznie wymiar polityczny. Chcę jednak podkreślić, że spotykamy się, żeby wymienić się między sobą spostrzeżeniami dotyczącymi reformy wymiaru sprawiedliwości. Będziemy chcieli wypracować propozycje jak usprawnić dostęp obywatela do niego. Adwokaci jako praktycy prawa, dla których sala sądowa jest codziennym miejscem pracy, bardzo dobrze wiedzą, które mechanizmy się sprawdzają, a które wymagają ulepszenia, na co najbardziej narzekają nasi klienci i tym doświadczeniem podzielimy się z pozostałymi uczestnikami Kongresu. – mówi z kolei adw. Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

- Kongres Prawników Polskich zwoływany jest w trudnych czasach, w których politycy w mediach nadają ton dyskusji dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Chciałbym, by ten rodzaj politycznej, opartej na emocjach, gry został zastąpiony rzeczową, silną w argumenty dyskusją nad przyszłością wymiaru sprawiedliwości oraz zawodów prawniczych. Będziemy podczas Kongresu debatowali o dostępie do wymiaru sprawiedliwości o tym, co z siebie dajemy obywatelom i o tym, jak ważna jest niezależność radców prawnych i adwokatów. Chciałbym, żebyśmy pamiętali, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości to dostęp do niezależnego i niezawisłego sądu. Serdecznie wszystkich zapraszam na to wielkie wydarzenie.– podkreśla r.pr. Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie proszone są o zarejestrowanie się na stornie www.kongresprawnikow.info

 

 

 

 

Palestra - prenumerata 2018 - uwaga zmiana druku !!!
Data dodania: 19-04-2017

Szanowni Państwo Adwokaci

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w imieniu własnym oraz w imieniu Redakcji "Palestry" zwraca się z prośbą do Szanownych Państwa Adwokatów o złożenie oświadczenia co do wyboru formy prenumeraty "Palestry" na 2018r.

Poniżej do pobrania druk oświadczenia dotyczącego wyboru formy prenumeraty wydawnictwa "Palestra" w roku 2018r. (szczegóły w samym oświadczeniu).

 

Wypełniony druk oświadczenia należy wysłać do dnia 31 lipca 2017r. na adres Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie - ul. Kilińskiego 111A, 42-200 Częstochowa lub mailem na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl

 

DRUK  do pobrania >>>   UWAGA !!! ZMIANA DRUKU !!!

 

Łącznie newsów: 87
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18