Najświeższe aktualności:

XL OGÓLNOPOLSKI RAJD PRAWNIKÓW „OKOLICZNOŚCI BIESZCZADZKIE Data dodania: 24-01-2023          Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie zaprasza wszystkich miłośników gór i dobrej zabawy na wyjątkowy, jubileus... Data dodania: 10-01-2023   Uprzejmie informujemy iż na dzień 12 STYCZNIA 2023 r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.   ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieTurniej w bocce - podsumowanie
Data dodania: 15-09-2022

 Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 10 września 2022 r. odbyły się kolejne - VII Zawody Bocce o Puchar Dziekana ORA w Częstochowie.

Pogoda w pełni dopisała, co umożliwiło aktywny udział w rozgrywkach sportowych. Turniej cieszył się bardzo dużą popularnością - wzięło w nim udział 16 drużyn (łącznie grało 64 zawodników). Drużyny składały się zarówno z przedstawicieli zawodów prawniczych (adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, notariuszy, komorników), jak i ich rodzin oraz przyjaciół.

W atmosferze znakomitej zabawy pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie: adw. Anna Wojakowska, adw. Michał Pacho, adw. Tomasz Ogłaza, adw. Sebastian Zembik.

Przygotowania imprezy spoczęły na barkach adw. Michała Służalca - Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, za co tą drogą chciałbym mu serdecznie podziękować.

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

adw. Lech Kasprzyk

 

Data dodania: 13-09-2022

 

Uprzejmie informujemy iż na dzień 22 września 2022 r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

 

Data dodania: 05-09-2022

 

  • Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pismo do min. Marcina Warchoła, sekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości, w sprawie propozycji zmian w rozporządzeniu dotyczącym stawek adwokackich.
  • 4 sierpnia br. ministerstwo sprawiedliwości przysłało do NRA projekt rozporządzeń zmieniających: rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (oraz tożsame dotyczące radców prawnych) do przedstawienia uwag w trybie konsultacji publicznych.
  • Prezes NRA zwraca uwagę, że propozycje stawek adwokackich, zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, powinny być przedstawione NRA celem wydania opinii w trybach wskazanych w ustawie Prawo o adwokaturze.
  • Prezes NRA informuje, że NRA jest gotowa na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA – 9 września 2022 r. przystąpić do opiniowania projektów w formie właściwej dla działania organu kolegialnego, jeżeli Minister zwróci się o opinię, w trybie wskazanym w ustawie Prawo o adwokaturze, przesyłając jednocześnie dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust. 2 Prawa o adwokaturze, na bazie których zaproponowano w projekcie wysokość wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w poszczególnych kategoriach spraw, celem przeanalizowania tych danych przez Naczelną Radę Adwokacką przed wydaniem trafnej opinii względem przedłożonych projektów rozporządzeń.

Więcej informacji    >>>>>>>>

 

 

Źródło: adwokatura.pl

SPRAWA KOSZTÓW NIEOPŁACONEJ POMOCY PRAWNEJ
Data dodania: 05-09-2022

 

  • Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej 8 sierpnia br. przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko dotyczące:

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B644),

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B645),

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B642),

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B643).

  • Projekty rozporządzeń dotyczą stawek adwokackich m.in. za prowadzenie spraw nieletnich.
  • ILIPP NRA w ramach konsultacji publicznych przedstawił negatywne stanowisko do przedłożonych projektów, stwierdzając, że stawki są nieadekwatne do obecnych realiów: - Proponowanie przez Ministra Sprawiedliwości stawek opłat za czynności adwokackie z tytułu kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu na poziomie obowiązującym od 2002 roku, po 20 latach ich obowiązywania, trudno nawet nazwać tylko niewłaściwym - czytamy w opinii.
  • W stanowisku zwrócono uwagę również na błąd formalnoprawny.
  • Dokument przygotowała i podpisała adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

W stanowisku uznano za słuszne rozszerzenie katalogu postępowań uwzględniającego sprawy nieletnich. Jednak stawki zaproponowane przez ministerstwo pozostają na poziomie z roku 2002. Projekt przewiduje stawkę minimalną za czynności adwokackie z wyboru, za sprawę o demoralizację - 120 zł, za postępowanie dotyczące czynu karalnego 360 zł, jeśli postępowanie będzie dotyczyć obu kwestii pozostanie na poziomie 360 zł, za reprezentację w postępowaniu odwoławczym adwokat otrzyma 480 zł. Jednak stawki za te same sprawy prowadzone przez adwokata z urzędu będą o połowę niższe.

 

Więcej informacji   >>>>>>>>>

 

 

Źródło: adwokatura.pl

 

Data dodania: 25-08-2022

 

Łącznie newsów: 109
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22