Najświeższe aktualności:

Legal Hackathon 2024 Data dodania: 23-02-2024  Szanowni Państwo! W dniach 8-10 marca odbędzie się Legal Hackathon 2024, organizowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer. To największy maraton programowania w branży prawniczej.... Komunikat organizacyjny Narciarskich Mistrzostw Adwokatury Data dodania: 23-02-2024  ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieZaproszenie
Data dodania: 10-11-2023

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu LL.M. in American Law, Szkoły Prawa Amerykańskiego i International Business & Trade Summer Law Program, czyli trzech zintegrowanych ze sobą programów współorganizowanych przez The Catholic University of America Columbus School of Law i Uniwersytet Jagielloński. 

Spotkanie informacyjne z Prof. Leah Wortham (Dyrektor programu), Lukiem Bartosikiem, LL.M. (Koordynatorem programu LL.M.) i dr. Wojciechem Bańczykiem (Kierownikiem Szkoły Prawa Amerykańskiego) odbędzie się we wtorek 28 listopada o godz. 18:00 na platformie Zoom (link dostępu: https://cua.zoom.us/j/85797705676?pwd=QlB6bmNHNjh0eWZVbDRpNm1vd0laZz09). 

Na spotkaniu zostaną przekazane informacje o strukturze, komponentach i szczegółach dotyczących (1) Programu LL.M. in American Law, (2) Szkoły Prawa Amerykańskiego i (3) International Business & Trade Summer Law Program.

W programie uczestniczyć mogą tak adwokaci i radcy prawni, jak i aplikanci.

Link do wydarzenia na Facebooku dotyczącego spotkaniahttps://fb.me/e/3SDKT2WXI 

 

Szczegóły dotyczące programu (ramy czasowe, wymagania, wysokość  czesnego) znajdują się na stronie www.law.edu/ju-llm/home.cfm. Zapraszamy także do zapoznania się z opiniami naszych absolwentów na temat Programu zamieszczonymi na stronie – zakładka "Our Graduates". 

 

Z wyrazami szacunku

Luke Darby Bartosik, LL.M.

 

The Catholic University of America
LL.M. in American Law Program Coordinator

 

 

 

 

Adwokatura przeciwko przemocy
Data dodania: 09-11-2023

 Okręgowa Rada Adwokacka zaprasza Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów Adwokatów / Aplikantów Adw. do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie  edukacyjnym „Adwokatura przeciwko przemocy”.


Od 25 listopada (Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) do 10 grudnia (Dzień Praw Człowieka) br. przeprowadzona zostanie akcja edukacyjna          #Adwokaturaprzeciwkoprzemocy, której celem jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy

     Akcja skierowana jest do uczniów i uczennic klas VII-VIII szkół podstawowych oraz liceów i zostanie przeprowadzona w całym kraju, przez adwokatki, adwokatów, aplikantki i aplikantów adwokackich z 24 izb adwokackich, którzy edukować będą młodzież na temat:
   przemocy w rodzinie,
   przemocy rówieśniczej,
   dyskryminacji.

     Organizatorem akcji jest Naczelna Rada Adwokacka i działające przy niej Komisje: Komisja Praw Człowieka, Komisja ds. Równego Traktowania, Zespół ds. Kobiet, Komisja Edukacji Prawnej oraz Komisja Wizerunku, a koordynatorkami akcji na szczeblu ogólnopolskim są adwokatki: Katarzyna Golusińska – przewodnicząca Komisji ds. Równego Traktowania oraz Natalia Klima-Piotrowska – przewodnicząca Komisji Praw Człowieka.

     Zajęcia zaplanowane są na dwie godziny lekcyjne i prowadzone będą przez Państwa w wybranej szkole w oparciu o przygotowany scenariusz oraz prezentację, które zostaną Państwu udostępnione.


     W dniu 30 października b.r. odbyło się szkolenie pn. „Przemoc domowa – co każdy adwokat i adwokatka wiedzieć powinien”, które przeprowadziła Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Szkolenie to dostępne jest w e-Palestrze pod linkiem: https://palestra.pl/pl/e-palestra/88/2023/durda-przemoc_domowa-co_kazdy_adwokat_i_adwokatka_-wiedziec-powinien

     Ideą akcji jest nie tylko kształtowanie świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży, ale także budowanie wizerunku adwokata jako specjalisty w dziedzinie prawa, a w konsekwencji pozytywnego wizerunku Adwokatury w społeczeństwie.

     Zgłaszania adwokatów i aplikantów adwokackich chętnych do poprowadzenia zajęć przyjmowane są na adres e-mail: ora.czestochowa@adwokatura.pl Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 listopada 2023 r.

Liczymy na Państwa wsparcie i zaangażowanie!

Adwokatka Natalia Klima-Piotrowska oraz adwokatka Katarzyna Golusińska – koordynatorka ogólnopolska akcji „Adwokatura przeciwko przemocy” oraz adwokat Adam Kasperkiewicz - koordynator akcji w Izbie.

 

Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2024 roku
Data dodania: 09-11-2023

 

Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2024 roku

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, ze zm.) w 2024 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (wg załączonego wzoru poniżej).

Formularze należy składać do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. w formie papierowej (np. pocztą) lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 30 listopada 2023 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej z dnia 10 czerwca 2017 roku do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej ORA nie może wyznaczyć adwokata, który był karany dyscyplinarnie (do czasu zatarcia skazania), zalega z opłatami z tytułu składek samorządowych, który nie wypełnił obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim rocznym cyklu szkoleniowym (tj. w 2022 roku – rok szkoleniowy).

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania. O terminie losowania zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej ORA. Do dnia 15 grudnia 2023 r. osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną indywidualnie poinformowane o tym fakcie przez ORA (za pośrednictwem e-maila albo tradycyjną pocztą).

Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie i porozumieniach zawartych z poszczególnymi Starostwami.

Wszyscy Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych.
W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

 

Wicedziekan ORA w Częstochowie
adw. Piotr Fik

 

FORMULARZ DO POBRANIA .PDF >>>>>>

FORMULARZ DO POBRANIA .DOC >>>>>>

 

Pamiętamy...
Data dodania: 06-11-2023

 

Zaproszenie
Data dodania: 03-11-2023

 

Łącznie newsów: 137
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28