Najświeższe aktualności:

Mistrzostwa Brydża w Częstochowie Data dodania: 17-05-2022     Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,  W dniu 19.05.2022 r. odbędą się Mistrzostwa Brydża w Częstochowie wśród adwokatów.   Osoby chętne ... ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Data dodania: 11-05-2022       PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA >>>>>>>>>>>>>>      ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieObchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Data dodania: 19-11-2021

 W obchodach 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli: Wicedziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska, Wicedziekan ORA adw. Piotr Fik oraz Skarbnik ORA adw. Tomasz Ogłaza.

 

 

 

 

Świąteczno-Sportowa Paczka Mikołaja
Data dodania: 16-11-2021

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
 

Komisja Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej, wobec zbliżających się Mikołajek, organizuje akcję pt. „Świąteczno-Sportowa Paczka Mikołaja”.

Celem Akcji jest zbiórka nowych rzeczy dla dzieci z domu dziecka w Częstochowie.

Sportowe produkty takie jak: piłki do gry w koszykówkę, piłkę nożną, siatkową, gry planszowe, skakanki, produkty papiernicze, czy innego rodzaju zabawki, które umilą ten czas najmłodszym można przekazywać od 22 listopada do 1 grudnia, w godzinach od 9:00 do godziny 15.00 do adw. Lecha Kasprzyka oraz adw. Michała Służalca, ul. Dąbrowskiego 39, Częstochowa.

Adwokaci oraz aplikanci adwokaccy chętni by wesprzeć inicjatywę proszeni są o przyniesienie podarków pod wyżej wskazany adres.

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Adw. Lech Kasprzyk

Adw. Michał Służalec

 

 

 
 
 
Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2022 roku.
Data dodania: 03-11-2021

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, ze zm.) w 2022 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (wzór do pobrania >>>>>>>>>>>>>>>>>).

Formularze należy składać do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. w formie papierowej (np. pocztą) lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 19 listopada 2021 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej  z dnia 10 czerwca 2017 roku do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku ORA nie może wyznaczyć adwokata, który był karany dyscyplinarnie (do czasu zatarcia skazania), zalega z opłatami z tytułu składek samorządowych, który nie wypełnił obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim rocznym cyklu szkoleniowym (tj. w 2020 roku – rok szkoleniowy).

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania. O terminie losowania zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej ORA. Do dnia 10 grudnia 2021 r. osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną indywidualnie poinformowane o tym fakcie przez ORA (za pośrednictwem e-maila albo tradycyjną pocztą).

Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie i porozumieniach zawartych z poszczególnymi Starostwami.

Wszyscy Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

 

Wicedziekan ORA w Częstochowie

 

adw. Piotr Fik

 

 

 

 

 

Data dodania: 02-11-2021

 Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje,

iż w dniu 5 listopada br. o godz. 19.00

w Kościele Rektorackim pw.  Najświętszego Imienia Maryi 

przy Al. NMP 56 w Częstochowie

zostanie odprawiona Msza Św. w intencji zmarłych Adwokatów naszego regionu.

 

Serdecznie zapraszamy Kolegów i Koleżanki Adwokatów,

rodziny, sympatyków i przyjaciół Adwokatury.

 

 

 

Terminarz Adwokata 2022
Data dodania: 13-10-2021

 

 

 

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

uprzejmie informujemy, iż w siedzibie ORA w Częstochowie można już odbierać terminarze adwokata na rok 2022.

 

Jednocześnie prosimy o wskazanie (po uzgodnieniu) jednej kancelarii z miast okręgu Izby: Bełchatów, Lubliniec, Myszków, Olesno, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki. Do wybranej przez Państwa kancelarii będzie przesłana paczka z kalendarzami dla adwokatów z danego miasta.

 

Terminarze są bezpłatne i dostępne dla Adwokatów i Aplikantów Adw. naszej Izby - ilość sztuk ograniczona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie newsów: 99
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20