Najświeższe aktualności:

Akcja „Pomoc frankowiczom” Data dodania: 22-09-2017 Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, iż - zgodnie z otrzymaną informacją z Naczelnej Rady Adwokackiej - od  5 października br. startuje akcja „Pomoc frankowiczom”. ... Zaproszenie na konferencję Data dodania: 20-09-2017       Zgodnie z informacją otrzymaną od pana dr hab. Mariusza Frasa z  Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieZaproszenie na konferencję
Data dodania: 14-06-2017

 

 

W imieniu organizatorów: Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego zapraszamy do udziału w  I Łódzkim Forum Mediacji w Administracji, które odbędzie się 27 czerwca 2017 w Łodzi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Kopcińskiego 8/12.

Mediacja, jako narzędzie łagodzenia konfliktów, zyskała popularność w wielu systemach obcych. Na skutek zmian legislacyjnych dokonanych nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z 7 kwietnia 2017 r. mediacja będzie mogła być wykorzystywana także w rodzimym systemie prawnym.

Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji na temat mediacji i możliwości wykorzystania jej potencjału w sprawach administracyjnych.

Udział w wydarzeniu ma charakter bezpłatny oraz zapewnia uzyskanie 3 punktów szkoleniowych.

 

Szczegóły wydarzenia oraz program konferencji >>>

 

 

Data dodania: 14-06-2017

W ślad za organizatorami Okręgowa Rada Adwokacka informuje, że w dniu 21 czerwca 2017. odbędzie się szkolenie nt.:,

 

Reprywatyzacja gruntów warszawskich w praktyce oraz w orzecznictwie sądów administracyjnych i cywilnych.

 

W programie szkolenia m.in.:

 

1.    Akty nacjonalizacyjne w latach 1944- 1952 i ich legalność.

2.    Dekret z 26.10.1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy ( Dz. U nr 50 poz. 279).

3.    Reprywatyzacja ustawowa i sądowa.

4.    Dochodzenie  roszczeń przez byłych właścicieli gruntów warszawskich.

5.    Zasiedzenie nieruchomości warszawskich.

6.    Mała ustawa reprywatyzacyjna z 25.6.2015 r. (Dz. U.2016, poz. 1271) a grunty warszawskie.

 

Szkolenie poprowadzi jeden z największych autorytetów z zakresu prawa w Polsce: Pani Sędzia SN dr Helena Ciepła - Doktor nauk prawnych. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece, m.in. Komentarzy do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego oraz Ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Odznaczona Krzyżem Komandorskim za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości, za kształtowanie zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej. Wykładowca uczelni wyższych.  

 

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.szkolenia-prawne.pl/event/reprywatyzacja-gruntow-warszawskich/

 

Zapraszamy do udziału!

Data dodania: 14-06-2017

Uprzejmie informujemy iż na dzień 22 czerwca  2017r. wyznaczony został termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku:

1.                Sprawy organizacyjne i samorządowe,

2.                Sprawy osobowe,

3.                Sprawy aplikantów adwokackich,

4.                Wizytacje Kancelarii Adwokackich,

5.                Sprawy finansowe,

6.                Skargi i wnioski,

7.                Sprawy dyscyplinarne,

8.                Wolne wnioski.

 

 

 

 

Zaproszenie do udziału w biegu
Data dodania: 13-06-2017

Dziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska informuje iż w dniu 17 czerwca 2017 roku w dzielnicy Grabówka w Częstochowie odbędzie się bieg pamięci Michała Obierzyńskiego, pracownika Urzędu Miasta Częstochowy, który 21 marca 2017 roku, mając zaledwie 38 lat, zmarł po ciężkiej chorobie. Bieg organizują przyjaciele Michała, pracownicy magistratu. Głównym pomysłodawcą inicjatywy jest Jacek Mróz. Trasa przebiegać będzie ścieżką, którą Michał biegał. Skorygowali ją Piotr Gerasch i Magda Trzepizur z „Zabieganych”. Należy dodać, że pomysłodawcą hasła "10bierza", skrótu myślowego od słów „10 kilometrów Michała Obierzyńskiego” jest Sebastian Basiak. W biegu mogą brać udział biegacze-amatorzy oraz zwolennicy „nordic-walking”. Długość trasy dla biegaczy - 10 km (2 pętle po 5 km); dla „nordic-walking” - 5 km (1 pętla).


Program:
17 czerwca, 9:00-10:00 - zbiórka przy ul. Ikara 209 i weryfikacja listy startowej.
10:00 start na wys. skrzyżowania ul. Ikara z ul Dedala.
8 czerwca, o godz. 17 planuje się trening, początek ul. Dedala, przecznica ul. Ikara.


Chętni do udziału w biegu mogą kontaktować się mamą Michała – Gabrielą Obierzyńską, pod numerem: 602 343 905.

 

Zapraszamy do udziału!

Zaproszenie na konferencję „Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji”
Data dodania: 12-06-2017

W imieniu organizatorów zaproszamy do udziału w bezpłatnej konferencji „Prawo restrukturyzacyjne jako element Polityki Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji”, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w sali „Pod Kopułą” przy Placu Trzech Krzyży 3/5.

 


Prosimy o dokonanie rejestracji na konferencję za pośrednictwem strony: www.NoweFinansowanie.allerhand.pl

 

Łącznie newsów: 104
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21