Najświeższe aktualności:

Mistrzostwa Brydża w Częstochowie Data dodania: 17-05-2022     Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,  W dniu 19.05.2022 r. odbędą się Mistrzostwa Brydża w Częstochowie wśród adwokatów.   Osoby chętne ... ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Data dodania: 11-05-2022       PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA >>>>>>>>>>>>>>      ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 07-12-2021

 

Szanowni Koledzy i Koleżanki

 

Komisja Sportu przy ORA w Częstochowie informuje, że zakończyła Świąteczną Akcję zbiórki prezentów Mikołajkowych dla dzieci z Domów Dziecka w Częstochowie.

 

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim uczestnikom za okazane serce i wsparcie naszej Akcji.

 

Organizacja akcji byłaby niemożliwa, gdyby nie zaangażowanie w jej przeprowadzenie kol. Anny Biernackiej i kol. Martyny Tyras oraz jej pomysłodawcy kol. Michałowi Służalec.

 

Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że mogliśmy dzieciom przekazać sprzęt sportowy, gry oraz artykuły papiernicze, które udało się nam zgromadzić przy Państwa pomocy.

 

Uśmiech dzieci jest dla nas najlepszym podziękowaniem.

 

Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny” w Częstochowie złożyła na nasze ręce podziękowanie, które zostało przekazane do Rady Adwokackiej. 

 

Mamy nadzieję, że ta szlachetna inicjatywna, która została podjęta przez Komisję Sportu w tym roku pierwszy raz, stanie się naszą tradycją i będziemy ją kontynuowali każdego roku.

 

 

Ze sportowym pozdrowieniem,

w imieniu Komisji Sportu

Lech Kasprzyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikat
Data dodania: 01-12-2021

 


KOMUNIKAT

 

W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, uprzejmie informujemy, iż losowanie nastąpi w dniu 2 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w siedzibie ORA.

 

Osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, zostaną indywidualnie poinformowane za pośrednictwem e-maila (w przypadku braku adresu e-mail tradycyjną pocztą). Osoby niewylosowane jako adwokaci główni, automatycznie zostaną wyznaczone jako zastępcy do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

 

Zaktualizowany wykaz lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski
Data dodania: 25-11-2021
WAŻNE Portal Informacyjny - zakładka Moje doręczenia
Data dodania: 24-11-2021

 

 

Termin uruchomienia nowej funkcji Portalu Informacyjnego sądów powszechnych – zakładki doręczeń – został przesunięty z 25 na 29 listopada. Dostępna jest już Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym.

Zakładka o nazwie "Moje doręczenia" to nowa funkcjonalność PI, którą postulował Prezes NRA w pismach kierowanych w czerwcu i lipcu 2021 roku oraz na posiedzeniach Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest dedykowana dla przeprowadzania doręczeń elektronicznych.

Początkowo termin uruchomienia zakładki "Moje doręczenia" wyznaczono na 25 listopada, jednak - jak czytamy w piśmie SSO Wojciecha Łukowskiego, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego - z uwagi na potrzebę wprowadzenia wyraźnego odstępu czasu pomiędzy modelem obecnym, a modelem zawierającym moduł do doręczeń, przyjęto datę 29 listopada 2021 r.

Jest to data bezpośrednio po dniach wolnych od pracy w wymiarze sprawiedliwości, podczas których nie jest tworzona ani wprowadzana do systemów korespondencja sądowa. Takie określenie daty minimalizuje ryzyko związane z wystąpieniem wątpliwości co do tego, czy dane pismo doręczone zostało za pośrednictwem modułu doręczeń (zakładka „Moje doręczenia”), czy w sposób dotychczasowy (za pośrednictwem zakładki „Dokumenty”).

Publikujemy Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym, przesłaną do NRA.

(pobierz Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym)

Aktualna wersja Instrukcji jest zawsze dostępna w zakładce „Pomoc” na stronie internetowej Portalu Informacyjnego.

Ważna uwaga - zakładka „Moje doręczenia” jest dedykowana dla konta o typie „pełnomocnik zawodowy”. Jeżeli są adwokaci czy radcowie prawni, którzy nie zmienili statusu swojego konta i nadal wykorzystują konta użytkownika zwykłego (np. założone przed wpisem na listę adwokatów lud radców prawnych) zakładka ta nie będzie im dostępna i konieczne będzie doręczenie na zasadach dotychczasowych.

Przypomnijmy, że Zespół ds. doręczeń elektronicznych składa się z przedstawicieli NRA, KRRP i Ministerstwa Sprawiedliwości. Z ramienia NRA w pracach zespołu uczestniczą adw. Przemysław Rosati, adw. Michał Szpakowski i adw. Dariusz Goliński.

 

 

DO POBRANIA >>>>>>>>>> INSTRUKCJA >>>>>>>>>>>>

 

Źródło: https://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/instrukcja-odbierania-pism-sadowych-w-portalu-informacyjnym/

 

Data dodania: 22-11-2021

 

Łącznie newsów: 99
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20