Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 02-12-2020   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku, uprzejmie informujemy, iż loso... Rising Stars IX Edycja - zaproszenie Data dodania: 02-12-2020 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieInformacja w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminów adwokackiego i radcowskiego w 2020r.
Data dodania: 21-05-2020

 

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 78 ust. 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze i art. 361 ust. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,  po zasięgnięciu opinii odpowiednio Naczelnej Rady Adwokackiej i  Krajowej Rady Radców Prawnych, wyznacza dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego w dniach 23 – 26 czerwca 2020 r.

Egzamin adwokacki i egzamin radcowski w terminie dodatkowym zostaną przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne powołane przez Ministra Sprawiedliwości, wskazane w ogłoszeniach o przeprowadzeniu egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego, zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 grudnia 2019 r.

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-adwokackim-w-2020-r

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-radcowskim-w-2020-r

Wyznaczenie dodatkowego terminu egzaminów poprzedziło uzyskanie przez Ministra Sprawiedliwości rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wejście w życie przepisów § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz § 13 ust. 1 pkt 2  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 maja 2020 r. (Dz. U. poz. 878), mocą których spod obowiązujących zakazów i ograniczeń – w szczególności prowadzenia przez przedsiębiorców i inne podmioty działalności polegającej na wynajmie obiektów oraz zakazu zgromadzeń ludności – wyłączono organizację i przeprowadzanie egzaminów określonych w przepisach odrębnych, a zatem również egzaminów adwokackiego i radcowskiego.

Po odwołaniu egzaminów w marcu br., wprowadzone zostały szczególne, korzystne dla osób, które przystąpią do ww. egzaminów przepisy: w ustawie „Tarcza 1” przyznane zostało prawo do dodatkowego 7 – dniowego bezpłatnego urlopu, natomiast w ustawie „Tarcza 3” - prawo do urlopu płatnego, w części niewykorzystanej w marcu z powodu odwołania egzaminu.

Dziekani okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych, przy których mają swe siedziby komisje egzaminacyjne, poinformowali o zapewnieniu sal egzaminacyjnych spełniających wymogi prawidłowego przeprowadzenia egzaminów, w tym zachowania odpowiednich warunków sanitarnych, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności co do powierzchni sal, uzależnionych od liczby zdających przy zachowaniu odstępu między uczestnikami egzaminu wynoszącego co najmniej 2 metry oraz zapewnienia określonych środków bezpieczeństwa.

Żródło: https://www.gov.pl

Składki samorządowe 2020
Data dodania: 08-05-2020

Szanowna Pani Adwokat, Szanowny Pan Adwokat

W nawiązaniu do Uchwały Nr 79/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej (treść do pobrania >>>>>) określającej udział poszczególnych Izb Adwokackich w pokrywaniu wydatków NRA w roku 2020,  poniżej przedstawiamy do pobrania tabelę z obowiązującą w 2020r. łączną składką samorządową Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej.

Powstała różnica w opłaconych już przez PT Adwokatów składkach /nadpłata/ - przykładowo: za okres styczeń - kwiecień będzie to kwota 12 zł. - zostanie właściwie zaliczona na Państwa kontach.


Na zarządzenie Skarbnika ORA adw. Ewy Coner

 

TABELA SKŁADKI SAMORZĄDOWE 2020 >>>>>>>>>>>

 

 

 

Data dodania: 05-05-2020

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

- z uwagi na panującą epidemię - przypomina, iż adwokat,

który czasowo zawiesza wykonywanie zawodu

jest zobowiązany do zapewnienia zastępstwa

lub poinformowania ORA o zaistnieniu takiego zawieszenia.

Wówczas Dziekan ORA wyznaczy z urzędu zastępcę adwokata

na wskazany okres (art. 37a Poa).

Data dodania: 21-04-2020


Uprzejmie informujemy,

iż usunięto awarię telefonu stacjonarnego/fax. biura ORA.

Numer telefonu się nie zmienił: 34 360 60 12.

 

Życzenia
Data dodania: 08-04-2020

 

 

Kochani Przyjaciele Adwokaci

 

            Przesyłam najlepsze życzenia na Wielkanoc 2020 roku, przede wszystkim życzę głębokiej wiary w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, On jest szczytem Miłości Miłosiernej Boga do człowieka i świata, bo to Jezus Syn Boga żywego ukazał nam w pełni miłość Ojca i wydał się na ofiarę odkupieńczą za każdego człowieka i świat, to On zmartwychwstał abyśmy w Nim i przez Niego w Duchu Świętym byli Dziećmi Bożymi. Jezus powiedział ”oto czynię wszystko nowe”. Każdy z nas jest zaproszony aby w swej wolności przyjąć Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, życzę Tobie i Twoim Bliskim wiary w Syna Bożego, nadziei w Jego zmartwychwstaniu i czynnej miłości Boga i bliźniego przez Chrystusa…

            Kochani Przyjaciele Każdy czas jest wyjątkowy i niepowtarzalny, myślę, że to czego doświadczamy od paru tygodni jest niezwykłą szansą, aby każdy z nas się wreszcie zatrzymał i przewartościował swoje życie… Trudne doświadczenie pandemii korono-wirusa wydaje się być dobrą okazją, aby na nowo zrozumieć kim jestem i dokąd zmierzam, ten czas to szansa na odnowienie wiary, nadziei i miłości Boga w Jego Synu Jezusie Chrystusie naszym Panu i Zbawicielu. Kochani Przyjaciele w te dni szczególnie modlę się za Was i Wasze Rodziny.(W Wielką Sobotę będę celebrował Liturgię w Waszej intencji – to mój prezent na Święta) Życzę Wam, aby ta Wielkanoc 2020 roku była pełna rozpamiętywania nad wielką miłością Boga…, nad naszym życiem…, nad naszym powołaniem do świętości przez miłość Boga i Bliźniego…

 

                                                            Z modlitwą i wyrazami szacunku

                                                           Wasz duszpasterz ks. Jan Koclęga

 

Częstochowa, Wielkanoc A.D. 2020.

 

Łącznie newsów: 75
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15