Najświeższe aktualności:

Zaproszenie do Krakowa Data dodania: 13-09-2018 ... Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę Data dodania: 13-09-2018 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 11-06-2018

 

Szanowni Państwo,

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k. na zlecenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wykonuje zamówienie obejmujące przeszkolenie 7 500 pracowników jednostek wymiaru sprawiedliwości w lokalizacjach na terenie całej Polski.

Szkolenia są realizowane w ramach Projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w ramach 2. osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych na podstawie Porozumienia z dnia 16.11.2015 r. o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0038/15-01 i aneksów do niego oraz Porozumienia nr 1 z dnia 17 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne w zakresie realizacji zadań w ramach projektu pn. „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”.

 

Wobec powyższego MDDP Akademia Biznesu poszukuje do współpracy przy realizacji zamówienia Trenerów, którzy spełniają następujące kryteria:

1.            Posiadanie dyplomu magistra prawa;

2.            Posiadania doświadczenia szkoleniowego tj. prowadzenie przynajmniej 3 różnych szkoleń w okresie ostatnich 3 lat , które:

a)      były prowadzone dla grupy przynajmniej 10 osobowej,

b)      łączna długość przeprowadzonych szkoleń wyniosła 100 godzin,

c)       dotyczyły tematyki prawnej, w szczególności zagadnień proceduralnych procedury cywilnej i wykroczeniowej.

 

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt w celu przedstawienia dodatkowych informacji.

Kontakt e-mail: eprotokol@akademiamddp.pl

Kontakt telefoniczny: 519 441 110, 519 441 123

„100 minut z NAVEO – Co robić, żeby zarabiać więcej przy obecnych klientach?”
Data dodania: 06-06-2018

"Jakie ceny stosują kancelarie prawne? Zapytaliśmy o to ponad 600 kancelarii. "

"Naveo" zaprasza na prezentację wyników naszych badań rynku usług prawnych.

Prezentacja z cyklu „100 minut z NAVEO – Co robić, żeby zarabiać więcej przy obecnych klientach?” odbędzie się w Krakowie, we wtorek 19 czerwca 2018 r., o godz. 16:00 i potrwa 100 minut.

 

Spotkanie kierowane jest do: adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych.

 

Podczas prezentacji zostaną przedstawione:

  • wyniki naszych badań w zakresie cen, efektywności cennika, strategii wyceniania usług prawniczych,
  • zalecenia dotyczące inżynierii sprzedaży usług prawniczych,
  • prognozy wielkości konkurencji na rynku za 5-10 lat oraz co z tym zrobić,
  • wyniki badań w zakresie oczekiwań klientów kancelarii prawnych.

 

Prezentację z cyklu „100 minut z NAVEO – Co robić, żeby zarabiać więcej przy obecnych klientach?” poprowadzą wspólnicy firmy NAVEO – Tomasz Sęk oraz Ryszard Sowiński.

Naveo Sowiński i Sęk sp. j. jest spółką doradczą i szkoleniową wyspecjalizowaną w obsłudze firm prawniczych.

 

Szczegóły wydarzenia oraz formularz zapisów znajdują się tutaj:

http://www.szkoleniadlaprawnikow.pl/prezentacja-krakow-2018-06-19

 

Zapisy trwają do czwartku, 14 czerwca, do godz.14:00. Zapraszamy.

 

Szkolenie Zawodowe
Data dodania: 29-05-2018

Numer PESEL w CEIDG - ważne!
Data dodania: 17-05-2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci!

W dniu 19.05.2018r. upływa dwuletni termin uzupełnienia danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wskazanie numeru PESEL przez tych adwokatów, którzy podlegają wpisowi do CEIDG, a do tej pory nie ujawnili swojego numeru PESEL, o czym stanowi art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1893).  

 

Wskazany przepis przewiduje sankcję w postaci wykreślenia z CEIDG tych przedsiębiorców, których wpis nie zawiera numeru PESEL.

 

To ostatni moment na zgłoszenie numeru PESEL dla tych adwokatów podlegających wpisowi do CEIDG, którzy jeszcze tego nie uczynili.

 

Można skorzystać z procedury internetowego jego wygenerowania, przy czym w takim przypadku nie wystarczy samo wygenerowanie wniosku, ale należy jeszcze zadbać o dopełnienie właściwych formalności i złożenie wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem, zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem internetowym:

 

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/DecisionAdditionalParameters.aspx?type=2

 

Posiedzenie ORA
Data dodania: 16-05-2018

Uprzejmie informujemy iż na dzień 24 maja 2018r.  wyznaczony został termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku:

1.                Sprawy organizacyjne i samorządowe,

2.                Sprawy osobowe,

3.                Sprawy aplikantów adwokackich,

4.                Wizytacje Kancelarii Adwokackich,

5.                Sprawy finansowe,

6.                Skargi i wnioski,

7.                Sprawy dyscyplinarne,

8.                Wolne wnioski.

 

Łącznie newsów: 73
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15