Najświeższe aktualności:

Data dodania: 07-06-2021  Uprzejmie informujemy iż na dzień 17 czerwca 2021 r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku: 1. &n... Informacja Data dodania: 02-06-2021 Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie będzie nieczynne.      ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 20-03-2021

 

 

Z przyjemnością informujemy, iż adwokat naszej Izby

mec. Krzysztof Kaczmarek został członkiem Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

Data dodania: 19-03-2021

 

Niezmiernie miło nam poinformować, iż dzisiaj, w czasie XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury w dniu 19 marca 2021 r., została podjęta uchwała na mocy której przyznano adw. Aleksandrze Przedpełskiej Wielką Odznakę Adwokatura Zasłużonym.

Odznaka „Wielka Odznaka Adwokatura Zasłużonym” jest odznaczeniem wyższego stopnia i jest przyznawana za m.in. „długotrwałą aktywność w samorządzie adwokackim” oraz  „szczególnie wielkie zasługi położone dla adwokatury lub w realizacji celów określonych w dewizie Adwokatury” (§ 3 Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej  o ustanowieniu odznaki adwokackiej); jest to najwyższe wyróżnienie dla adwokata.

Szanowna Pani Mecenas – Pani Dziekan, serdecznie gratulujemy!!!!

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 16-03-2021

 

Adwokat Jarosław Zdzisław Szymański w dniu dzisiejszym przedstawił Delegatom Naszej Izby swoją wizję Adwokatury. Szczególnie interesująca jest propozycja szerokiej współpracy z innymi samorządami zawodowymi, której celem jest również stworzenie silnej grupy przedstawicieli wolnych zawodów, która działając razem może znacznie więcej osiągnąć we współczesnym świecie bezwzględnej polityki.  To już ostatni kandydat na Prezesa NRA który odwiedził Naszą Izbę.

Krajowy Zjazd Adwokatury już w najbliższy weekend.

 

Data dodania: 16-03-2021

 

Miło nam poinformować, iż adwokat naszej Izby Pan Mecenas Krzysztof Kaczmarek, wieloletni Sędzia Sądy Dyscyplinarnego tut. Izby, jest kandydatem na członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.


Data dodania: 11-03-2021

 

Informujemy, iż na pierwszym posiedzeniu przeprowadzonym w dniach 4 i 10 marca 2021 r. ukonstytuowała się Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie wybrana podczas Zgromadzenia Izby w dniu 21 lutego 2021 r., podczas posiedzenia w tajnych wyborach wybrano Prezydium Rady w składzie:

Wicedziekan ORA - adw. Aleksandra Przedpełska;

Wicedziekan ORA – adw. Piotr Fik;

Skarbnik ORA – adw. Tomasz Ogłaza;

Sekretarz ORA - adw. Adam Kasperkiewicz;

Z-ca Sekretarza ORA adw. Piotr Ledecki.

 

Nadto powołano Komisję ds. Wykonywania Zawodu, której Przewodniczącym ustanowiono członka ORA adw. dr Miłosza Kościelniaka-Marszała.

 

Na Funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich powołano Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego.

 

Na funkcję Kierownika ds. Doskonalenia Zawodowego, Koordynatora ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji powołano Wicedziekana ORA adw. Piotra Fika.

 

Na Przewodniczącą Zespołu Wizytatorów przy ORA powołano członka ORA adw. Anetę Niemczyk-Riwerską.

 

Na Kierowników Referatu Skarg powołano członków ORA: adw. Monikę Jasińską, adw. Michała Pacho.

 

Rzecznikiem Prasowym został Sekretarz ORA adw. Adam Kasperkiewicz.

 

Powołano również adw. Lecha Kasprzyka na funkcję Przewodniczącego Komisji Sportu przy ORA.

 

 

Łącznie newsów: 120
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24