Najświeższe aktualności:

Memoriał im. Ryszarda Misztalskiego oraz turniej brydżowy Data dodania: 30-05-2023     W imieniu Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie, informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2023 r. odbędzie się memoriał im. Ryszarda Misztalskiego. Jednocze... Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2023 Data dodania: 18-05-2023   Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268), wyznacza ter...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 15-02-2023

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w imieniu Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie uprzejmie proszę o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym osobom, że od dnia 1 grudnia 2021r. postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne toczą się wyłącznie w formie online. Składanie pism, dokonywanie doręczeń oraz wydawanie orzeczeń odbywa się wyłącznie w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.  

Z uwagi na to, że po prawie roku od wejścia w życie znowelizowanych przepisów wielu profesjonalnych pełnomocników nadal kieruje do sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych wnioski papierowe oraz – jak wynika z rozmów z pracownikami wydziałów – nie korzysta z funkcjonalności Portalu Publicznego postanowiliśmy przeprowadzić spotkania warsztatowe dla profesjonalnych pełnomocników z zakresu funkcjonalności Krajowego Rejestru Zadłużonych i systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. 

 

Spotkania są bezpłatne. Rejestracja uczestników: https://forms.office.com/e/GmBMNmBTdv 

 

 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023r. w formule online. Rozpoczęcie spotkania godz. 16.00. Przewidywany czas trwania 2-3 godziny (częściowo zależne od liczby pytań).

 

Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Uczelni Łazarskiego w Warszawie

dr hab. Anna Hrycaj, prof. UŁa

 

pismo >>>>>>>>>

 

 

#bajeczniAdwokaci
Data dodania: 13-02-2023

 #bajeczniAdwokaci

Pod tym hasłem kryje się akcja realizowana przez Naczelną Radę Adwokacką, którą koordynuje Komisja Wizerunku NRA.

Na czym polega akcja?

Adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy zgłoszą się do projektu, już w kwietniu 2023 roku odwiedzą przedszkola i młodsze klasy szkół podstawowych, by przeczytać dzieciom bajkę „Leśnie sprawy Misia Adwokata”.

Przyznacie sami, że to bajeczny pomysł.

Jeżeli tak jak my uważacie, że, bajki i książki to najlepszy sposób na opowiedzenie o rzeczach ważnych i istotnych, zgłoście się do akcji.

Wy dajecie swój czas i serdeczny uśmiech, a książki do akcji zapewni Naczelna Rada Adwokacka we współpracy z Okręgowymi Radami Adwokackimi.

Wszystkie szczegóły akcji i termin zapisów podamy niedługo m.in. na profilach Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowych Rad Adwokackich.

Nie przegapcie otwarcia zapisów!

“Nie wyłączajcie odbiorników” i śledźcie profile Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowych Rad Adwokackich.

 

Bajeczni Adwokaci
Data dodania: 10-02-2023

 

 

Jesteśmy gotowi!

Przedstawiamy Wam tajemniczego Adwokata, który postanowił wstąpić w szeregi Palestry.

MIŚ ADWOKAT - bohater bajki "Leśne sprawy Misia Adwokata", autorstwa Ewy Ruszkiewicz z @piszemybajki.pl

Książka powstała na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej jako jedna z inicjatyw Komisji Wizerunku NRA.

Przed Misiem Adwokatem arcyciekawe zadanie jakim jest przybliżenie najmłodszym zawodu adwokata. Czas zdradzić nieco więcej szczegółów.

Miś Adwokat w pracy nosi togę, która równie dobrze mogłaby mu służyć jako peleryna superbohatera. Dlaczego? Natychmiast rusza z pomocą i nie zostawia w potrzebie Wilka, na którego ktoś nie tylko podstępnie zastawił pułapkę, ale także oskarżył o popełnienie poważnych przestępstw z kodeksu leśnego. Brzmi intrygująco. prawda? Niedługo zdradzimy Wam więcej szczegółów.

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o akcji #bajeczniAdwokaci, “nie wyłączajcie odbiorników” i śledźcie profile Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Okręgowych Rad Adwokackich. Zapowiedź akcji już jutro!

 

Ogłoszenie MS o egzaminie adwokackim w 2023 roku
Data dodania: 09-02-2023

 


Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia  26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką
i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, tj.:

 1. doktorów nauk prawnych,
 2. osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
 3. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 4. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
 5. osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
 6. osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
 7. osób, które zajmują stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. osób, które w terminie określonym w art. 69b ustawy – Prawo o adwokaturze , tj. w terminie 10 lat od dnia doręczenia uchwały o pozytywnym wyniku egzaminu adwokackiego,  nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów,
 9. osób, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;

 

na dzień 25 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 26 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 27 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 28 kwietnia 2023 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

 

Zgodnie z treścią art. 78a ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, wniosek
o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego aplikanci adwokaccy składają do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej, w której odbyli aplikację adwokacką. Osoby uprawnione do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji składają wniosek do komisji egzaminacyjnej na obszarze właściwości okręgowej rady adwokackiej właściwej ze względu na ich miejsce zamieszkania, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - do wybranej komisji egzaminacyjnej.

 

Egzamin adwokacki zostanie przeprowadzony przez komisje egzaminacyjne mieszczące się
w siedzibach okręgowych rad adwokackich w:

/…/

 

III. Katowicach ul. Gliwicka 17, kod 40-079, dla obszaru właściwości Okręgowych Rad Adwokackich w:

 1. Katowicach obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: będziński, bieruńsko-lędziński, mikołowski, pszczyński, gliwicki, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, olkuski, chrzanowski i miasta na prawach powiatu: Katowice, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Mysłowice, Tychy, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ruda Śląska, Rybnik, Zabrze, Żory, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Piekary Śląskie;
 2. Bielsku-Białej obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bielski, cieszyński, oświęcimski, suski, wadowicki, żywiecki i miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała;
 3. Częstochowie obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: częstochowski, myszkowski, kłobucki, bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski, lubliniecki, oleski i miasta na prawach powiatu: Częstochowa i Piotrków Trybunalski;
 4. Opolu obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, opolski, prudnicki, strzelecki i miasto na prawach powiatu: Opole.

 

/…/ 

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy składać w terminie do dnia 11 marca 2023 r. - przez osoby, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze oraz w terminie do dnia 4 kwietnia 2023 r. - przez osoby, które odbyły aplikację adwokacką. Zgodnie z art. 57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, z późn.zm.), jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.

 

Opłata egzaminacyjna wynosi 2792 (słownie: dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa)  złote.

Opłatę należy uiścić na rachunek Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim o nr 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000, a tytuł przelewu powinien zawierać imię i nazwisko zdającego oraz wskazanie egzaminu (egzamin adwokacki w 2023r.), za jaki jest dokonywana opłata.

 

 

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego należy dołączyć:

I. w przypadku osób, które odbyły aplikację adwokacką:

1. zaświadczenie o odbyciu aplikacji adwokackiej,

2. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki.

 

II. w przypadku osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze odpowiednio:

1. kwestionariusz osobowy,

2. życiorys,

3. dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych,

4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,

5. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia, o którym mowa w art. 66 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o adwokaturze, na stanowiskach referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora lub asystenta sędziego, a w przypadku osób, które były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego – również dokumenty określające zakres ich obowiązków,

6. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

7. dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,

8. dokument zaświadczający o ukończeniu aplikacji legislacyjnej oraz dokumenty zaświadczające co najmniej 4-letni okres zatrudnienia w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,

9. dokument zaświadczający uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego,

10. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

11. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin adwokacki,

12. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Pełna treść komunikatu:  >>>>>>>>>

 

 

Posiedzenie ORA
Data dodania: 08-02-2023

 

 

Uprzejmie informujemy iż na dzień 16 lutego 2023 r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

 

Łącznie newsów: 125
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25