Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 01-12-2021   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, uprzejmie informujemy, iż losowa... Zaktualizowany wykaz lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski Data dodania: 25-11-2021   WYKAZ LEKARZY >>>>>> DO POBRANIA >>>>>>    ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieTerminarz Adwokata 2022
Data dodania: 13-10-2021

 

 

 

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

uprzejmie informujemy, iż w siedzibie ORA w Częstochowie można już odbierać terminarze adwokata na rok 2022.

 

Jednocześnie prosimy o wskazanie (po uzgodnieniu) jednej kancelarii z miast okręgu Izby: Bełchatów, Lubliniec, Myszków, Olesno, Opoczno, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki. Do wybranej przez Państwa kancelarii będzie przesłana paczka z kalendarzami dla adwokatów z danego miasta.

 

Terminarze są bezpłatne i dostępne dla Adwokatów i Aplikantów Adw. naszej Izby - ilość sztuk ograniczona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs na książkę prawniczą
Data dodania: 05-10-2021
INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
Data dodania: 30-09-2021


INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE POZYTYWNIE ZDAŁY EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ

 

Uprzejmie informujemy, iż samo uzyskanie przez kandydata pozytywnej oceny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, nie jest równoznaczne z automatycznym wpisem na listę aplikantów adwokackich tut. Izby.

 

Aby uzyskać wpis na listę aplikantów I roku aplikacji adwokackiej (rocznik 2022-2024) należy złożyć do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich (druk do pobrania >>>>>>>>).

 

Aby złożyć w/w wniosek kandydat nie musi czekać na doręczenie pocztą odpisu uchwały o wyniku egzaminu, ponieważ w aktach osobowych kandydatów znajdują się uchwały Komisji Egzaminacyjnej w oryginale.

 

W/w wnioski o wpis na listę aplikantów adwokackich (rozpoczęcie aplikacji  w styczniu 2022 r.), należy składać w sekretariacie biura ORA w terminie do 20 października 2021 roku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1.  aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego, wydany nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia wniosku;

2.  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk do pobrania >>>>>>>>>>>>);

3.  oświadczenie aplikanta, że przeciwko jego osobie nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (druk do pobrania >>>>>>>>>>>>);

4.  odpis dyplomu lub jego kopia poświadczona notarialnie (jeżeli wcześniej nie został złożony)

5.  wniosek o wydanie legitymacji aplikanta adwokackiego  (druk do pobrania >>>>)

 

 

Informujemy również o konieczności uregulowania opłaty za legitymację aplikancką w wysokości 91,00 zł na konto:

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 111 a

PKO BP I O/Częstochowa Konto nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

W tytule wpłaty należy podać: „Opłata za legitymację aplikanta adwokackiego”

 

 

Ponadto prosimy o przesłanie na adres mailowy ORA w Częstochowie ora.czestochowa@adwokatura.pl  adresów poczty elektronicznej, ponieważ od chwili wpisu na listę aplikantów, wszelkie informacje będą przekazywane drogą elektroniczną.

 

 Zgodnie z Regulaminem aplikacji adwokackiej wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich może być złożony w ciągu 2 lat od daty otrzymania uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikację.

Data dodania: 27-09-2021

 

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Fundacji Center For American Studies oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszam adwokatów i aplikantów adwokackich Okręgowej Izby Adwokackiej w Częstochowie do udziału w listopadowych szkoleniach online z prawnikami ze Stanów Zjednoczonych. 

 

Jedno ze szkoleń poprowadzi specjalnie dla Państwa prof. Cecily Baskir, LL.M., która jest praktykującym prawnikiem oraz profesorem prawa na CUA Columbus School of Law. Ukończyła studia na Princeton University (licencjat), Yale Law School (tytuł doktora nauk prawnych) oraz Georgetown University Law Center (tytuł LL.M.). Jest właścicielką własnej kancelarii (Law Office of Cecily E. Baskir, LLC) i burmistrzem miasta Chevy Chase w Maryland (2017-2021). Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w stanie Maryland, w tym na szczeblu odwoławczym.

 

Drugie ze szkoleń poprowadzi J. Patrick Higgins (USA), interdyscyplinarny naukowiec zajmujący się problemami ze styku prawa, ekonomii i nauk politycznych. Prowadzący jest absolwentem prestiżowego George Mason University, obecnie zaś związany z Uniwersytetem Łódzkim, Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Myśli Politycznej i Prawnej im. Alexisa de Tocqueville'a.

  1.     Szkolenie Legal English for Scholars! (12-14 listopada)
  • Cel szkolenia: poznanie terminologii niezbędnej do pracy ze złożonymi tekstami prawnymi i prawniczymi oraz poprawienie znajomości prawniczego języka angielskiego używanego w kontekście pisania tekstów na tematy prawnicze (artykuły, glosy, eseje, komentarze).
  • Prowadzący: J. Patrick Higgins, M.A. 
  • Termin na rejestrację z 30% rabatem dla członków Izby: 27 października.
  • Formularz rejestracji: https://forms.gle/wPJ4P7Gkzm2M5uvu6

 

  1.     Szkolenie Legal Writing & Legal Analysis Made Painless! (19-21 listopada) 
  • Cel szkolenia: opanowanie sztuki pisania złożonych dokumentów prawnych – od analizy przepisów prawnych i przekonującego przedstawiania faktów sprawy, aż po skuteczne ustrukturyzowanie argumentacji prawnej, tak w wymiarze ogólnym (logika i przejrzystość wywodu) jak i szczegółowym (organizacja akapitów i zdań, tranzycje między zdaniami, gramatyka, interpunkcja i styl).
  • Prowadząca: Prof. Cecily Baskir, LL.M. (absolwentka Princeton, Yale i Georgetown University)
  • Termin na rejestrację z 40% rabatem dla członków Izby: 3 listopada.
  • Formularz rejestracji: https://forms.gle/xABrKwJDEnPeziAu8

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy o trwających zapisach na szkolenie Drafting Contracts in English Made Easy! (8-10 października) prowadzone przez amerykańsko-brytyjską adwokat, Susanna Frederick Fischer (absolwentkę Oxford University, Princeton University i Virginia Law School). Uczestnicy szkolenia poznają m.in. terminologię niezbędną do sporządzania umów w języku angielskim, nauczą się skutecznie formułować jej poszczególne postanowienia oraz zrozumieją najważniejsze typy klauzul umownych, które wykorzystywane są w profesjonalnym anglojęzycznym obrocie prawnym.

 

Więcej informacji o szkoleniu Drafting Contracts: https://www.linkedin.com/events/6823913072961306625/ (ze zniżką mogą zapisywać się Państwo do 25 września – prosimy w formularza o wprowadzenie nazwy Państwa Izby jako kodu promocyjnego; formularz rejestracji: https://forms.gle/W68YzajfKocMtH866).

 

W linku znajdą Państwo oficjalne oferty szkoleń wraz z ich szczegółowym planem. Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez formularze Google do których linki zawarte są w zaproszeniach. 

 

Członkowie Izby, którzy brali udział w naszych dotychczasowych szkoleniach bardzo je sobie chwalili. Będziemy niezmiernie wdzięczni za rozpowszechnienie informacji o szkoleniach wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób.

 

Link do ofert: https://drive.google.com/drive/folders/1mcgUJ4oJyWQ90zYyoUoR8UHSb1D-2zw6?usp=sharing

 

Z wyrazami szacunku

Martyna Bąk-Ziółkowska

Koordynatorka ds. szkoleń i rozwoju

Center For American Studies

www.cfaspoland.org

 

www.linkedin.com/company/centerforamericanstudies/

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką
Data dodania: 25-09-2021

 

 

 

 

Łącznie newsów: 96
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19