Najświeższe aktualności:

Zaproszenie do Krakowa Data dodania: 13-09-2018 ... Ogólnopolska Pielgrzymka Prawników na Jasną Górę Data dodania: 13-09-2018 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieZgromadzenie Izby - relacja
Data dodania: 09-07-2018

Zgromadzenie Sprawozdawcze Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej odbyło się w dniu 16 czerwca 2018r. w sali konferencyjnej Hotelu „Mercure-Patria”.

Wszystkich przybyłych i zaproszonych gości, w tym przedstawiciela NRA adw. dr Michała Synoradzkiego, powitała Dziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska. W swym powitalnym wystąpieniu Pani Dziekan przypomniała o jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej. Głos zabrał także adw. dr Michał Synoradzki, członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Przewodniczącym Zgromadzenia został adw. Paweł Jędrzejewski, na Zastępców Przewodniczącego Zgromadzenia wybrano adw. Marcina Karpińskiego i adw. Piotra Fika. Na Sekretarzy Zgromadzenia wybrano: adw. Michała Windak, adw. Alinę Żywomirską-Leśniczek.

 

Następnie po wybraniu Prezydium Zgromadzenia Izby oraz powołaniu komisji mandatowej, skrutacyjnej i wnioskowej głos ponownie zabrała adw. Aleksandra Przedpełska, która przedstawił obecną sytuację Izby w szerokim kontekście. Swoje sprawozdania złożyli: Skarbnik ORA adw. Ewa Coner, Kierownik Doskonalenia Zawodowego adw. Piotr Fik, Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosław Dawid,  Rzecznik Dyscyplinarny Izby adw. Marek Proszewski oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Jarosław Badek.  Uczestnicy Zgromadzenia zatwierdzili sprawozdanie Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie oraz udzielili jej absolutorium.

 

 

Ogólnopolski Adwokacki Rajd Nordic Walking.
Data dodania: 09-07-2018

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
Już po raz siódmy Szczecińska Izba Adwokacka przy wsparciu Komisji Integracji Środowiskowej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku Naczelnej Rady Adwokackiej organizuje Ogólnopolski Adwokacki Rajd Nordic Walking.
W dniach 27 - 29.09 2018 r. impreza odbędzie się tradycyjnie w Kołobrzegu, gdzie gościć nas będzie hotel 5* Aquarius. Organizatorzy przewidzieli szereg atrakcji oraz szkolenie z procedury cywilnej, za które uczestnicy mogą uzyskać 12 pkt szkoleniowych.
 
 
 
Serdecznie zapraszamy!!!!
Liczba miejsc ograniczona.
 
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie
adw. Włodzimierz Łyczywek
 
Komisja Spraw Socjalnych, Kultury i Sportu Szczecińskiej Izby Adwokackiej
 
Adw. Agnieszka Aleksandruk-Dutkiewicz
 

 

„Przedsiębiorczość dla młodych” - relacja
Data dodania: 05-07-2018

W ramach obchodów 100-lecia Adwokatury Polskiej, Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie oraz Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy w dniu 12 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta, zorganizowały spotkanie informacyjne „Przedsiębiorczość dla młodych”.  

Wydarzenie służyło edukacji prawnej, realizowanej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wykład z zakresu przedsiębiorczości, w tym konstytucji biznesu,  swobody działalności gospodarczej oraz możliwości skorzystania z dotacji, był skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Zagadnienia te przybliżył członek tut. ORA adwokat Piotr Fik, Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA i Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Po wykładzie uczniowie mieli możliwość indywidualnych konsultacji prawnych.

Rozpoczęcie wykonywania zawodu adwokata
Data dodania: 28-06-2018

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 70 poa  "adwokat wyznacza swoją siedzibę zawodową i zawiadamia o tym właściwą okręgową radę adwokacką nie później niż w terminie 30 dni przed dniem wyznaczenia siedziby zawodowej".

 

Poniżej do pobrania formularze.

 

W zakładce "Ubezpieczenie oc" informacje dot. ubezpieczenia oraz - do pobrania - druk deklaracji oc.

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W KANCELARII ADWOKACKIEJ

pobierz

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROZPOCZĘCIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI W SPÓŁCE

pobierz

 

FORMULARZ - LEGITYMACJA

pobierz

Do wniosku o legitymację należy dołączyć /luzem/ zdjęcie formatu 3,5 cm x 4,5 cm.


Legitymacje adwokackie będą wydawane w biurze ORA po przedstawieniu dowodu uiszczenia opłaty za legitymację. Opłaty prosimy dokonywać na ogólny numer konta bankowego ORA lub gotówką w kasie Izby.

Posiedzenie ORA
Data dodania: 28-06-2018

Uprzejmie informujemy iż na dzień 12 lipca  2018r.  wyznaczony został termin najbliższego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku:

1.                Sprawy organizacyjne i samorządowe,

2.                Sprawy osobowe,

3.                Sprawy aplikantów adwokackich,

4.                Wizytacje Kancelarii Adwokackich,

5.                Sprawy finansowe,

6.                Skargi i wnioski,

7.                Sprawy dyscyplinarne,

8.                Wolne wnioski.

Łącznie newsów: 73
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15