Najświeższe aktualności:

Data dodania: 11-06-2024     Uprzejmie informujemy iż w dniu 13 czerwca 2024 r. o godz. 16.30  zaplanowane jest kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.  ... „Asystent ofiary przestępstwa w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przewodnik” Data dodania: 11-06-2024   Szanowny Państwo! Oddajemy w Państwa ręce publikację „Asystent ofiary przestępstwa w Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Przewodnik”. Fundacja Pomocy Ofiarom P...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieŚRODOWISKOWY KONKURS KRASOMÓWCZY - KOMUNIKAT
Data dodania: 23-09-2022

 

      W dniu 28 września o godz. 16.00 w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie w sali     nr 3. odbędzie się środowiskowy etap Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich.

 

      Konkurs Krasomówczy jest od 2004 roku jednym z najważniejszych elementów szkolenia aplikantów adwokackich. Każdego roku odbywają się środowiskowe dwustopniowe eliminacje. Na pierwszym etapie w 24 izbach adwokackich, a następnie w 6 ośrodkach regionalnych wybieranych jest 12 finalistów. Do finału trafiają więc aplikanci adwokaccy o najlepszej wiedzy prawniczej i najwyższej kulturze języka. Od kilku lat trwa pomiędzy izbami adwokackimi zacięta rywalizacja. Poczytuje się bowiem za sukces izby, gdy rywalizację wygrywa jej aplikant adwokacki. Naszą izbę reprezentować w tym roku będą aplikanci II roku aplikacji: pan Paweł Kotlewski oraz pani Wiktoria Mazanek.

 

      Etap środowiskowy po raz drugi odbywa się w Częstochowie w największej sali sądowej dzięki uprzejmości Prezesa i Dyrektora SO w Częstochowie a gościć będziemy uczestników     z Izby rzeszowskiej, krakowskiej i kieleckiej, do finału przejdą 2 osoby. Jury składa się z przedstawicieli każdej z Izb biorących udział w konkursie oraz zaproszonych osób.

 

 

Ślubowanie adwokackie
Data dodania: 16-09-2022

 

 

W dniu wczorajszym w Ratuszu Miasta Częstochowa  odbyła się niezwykle ważna uroczystość. Ślubowanie przed Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Marcinem Karpińskim, w obecności Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Przemysława Rosatiego, złożyło piętnaście osób.

 

Witamy w gronie adwokatów Naszej Izby następujące osoby:

1)          Katarzyna Bakalarz

2)          Paweł Cichowski

3)          Weronika Dedyk

4)          Adrianna Dudek

5)          Anna Gmerek

6)          Ewelina Justyna

7)          Natalia Kukuła

8)          Wiktoria Mądrzycka

9)          Agata Mierzejewska

10)       Magdalena Miszawska

11)       Radosław Nakonieczny

12)       Kinga Odzeniak

13)       Aleksandra Olczyk

14)       Martyna Skwara

15)       Katarzyna Zawadzka

 

 

Najlepszy wynik egzaminu - ocenę celującą osiągnęła mec. Martyna Skwara. Kolejne miejsca podium zajęli mec. Paweł Cichowski oraz mec.  Wiktoria Mądrzycka.

 

Od kilku już lat jesteśmy w ścisłej czołówce spośród wszystkich Izb pod względem zdawalności. Praca aplikantów i wykładowców daje efekty!

 

Dziękujemy za obecność Prezesowi Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Rafałowi Olszewskiemu, Prezes Sądu Rejonowego w Częstochowie SSR Annie Cencorze, Wiceprezydentowi Częstochowy panu Piotrowi Grzybowskiemu. Zaszczycił nas też swą obecnością Przewodniczący Rady Miasta Częstochowa pan Zbigniew Niesmaczny.

 

To ważny dzień dla tej grupy młodych ludzi.

 

 

Z całego serca gratulujemy!!!

 

 

 

 

Adwokaci rozjaśniają prawo - akcja edukacyjna
Data dodania: 16-09-2022

 

 

 

W dniu 19 września 2022 roku rozpocznie się ogólnopolska akcja edukacyjna „Adwokaci rozjaśniają prawo” i będzie trwała do 30 września 2022 r.

 

W szkołach które zgłosiły się do udziału adwokaci i aplikanci adwokaccy będą prowadzić zajęcia dla uczniów VII i VIII klas szkoły podstawowej, II klas liceów oraz dla podopiecznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

 

Zajęcia będą obejmowały tematykę związaną m.in.  z bezpiecznym korzystaniem z zakupów online, poszanowaniu i ochronie praw autorskich i dóbr osobistych w  internecie.

Koordynatorem akcji w naszej Izbie jest adwokat Katarzyna Malczak.

 

 

 

 

Data dodania: 05-09-2022

 

  • Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pismo do min. Marcina Warchoła, sekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości, w sprawie propozycji zmian w rozporządzeniu dotyczącym stawek adwokackich.
  • 4 sierpnia br. ministerstwo sprawiedliwości przysłało do NRA projekt rozporządzeń zmieniających: rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (oraz tożsame dotyczące radców prawnych) do przedstawienia uwag w trybie konsultacji publicznych.
  • Prezes NRA zwraca uwagę, że propozycje stawek adwokackich, zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, powinny być przedstawione NRA celem wydania opinii w trybach wskazanych w ustawie Prawo o adwokaturze.
  • Prezes NRA informuje, że NRA jest gotowa na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA – 9 września 2022 r. przystąpić do opiniowania projektów w formie właściwej dla działania organu kolegialnego, jeżeli Minister zwróci się o opinię, w trybie wskazanym w ustawie Prawo o adwokaturze, przesyłając jednocześnie dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust. 2 Prawa o adwokaturze, na bazie których zaproponowano w projekcie wysokość wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w poszczególnych kategoriach spraw, celem przeanalizowania tych danych przez Naczelną Radę Adwokacką przed wydaniem trafnej opinii względem przedłożonych projektów rozporządzeń.

Więcej informacji    >>>>>>>>

 

 

Źródło: adwokatura.pl

SPRAWA KOSZTÓW NIEOPŁACONEJ POMOCY PRAWNEJ
Data dodania: 05-09-2022

 

  • Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej 8 sierpnia br. przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko dotyczące:

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B644),

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B645),

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B642),

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B643).

  • Projekty rozporządzeń dotyczą stawek adwokackich m.in. za prowadzenie spraw nieletnich.
  • ILIPP NRA w ramach konsultacji publicznych przedstawił negatywne stanowisko do przedłożonych projektów, stwierdzając, że stawki są nieadekwatne do obecnych realiów: - Proponowanie przez Ministra Sprawiedliwości stawek opłat za czynności adwokackie z tytułu kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu na poziomie obowiązującym od 2002 roku, po 20 latach ich obowiązywania, trudno nawet nazwać tylko niewłaściwym - czytamy w opinii.
  • W stanowisku zwrócono uwagę również na błąd formalnoprawny.
  • Dokument przygotowała i podpisała adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

W stanowisku uznano za słuszne rozszerzenie katalogu postępowań uwzględniającego sprawy nieletnich. Jednak stawki zaproponowane przez ministerstwo pozostają na poziomie z roku 2002. Projekt przewiduje stawkę minimalną za czynności adwokackie z wyboru, za sprawę o demoralizację - 120 zł, za postępowanie dotyczące czynu karalnego 360 zł, jeśli postępowanie będzie dotyczyć obu kwestii pozostanie na poziomie 360 zł, za reprezentację w postępowaniu odwoławczym adwokat otrzyma 480 zł. Jednak stawki za te same sprawy prowadzone przez adwokata z urzędu będą o połowę niższe.

 

Więcej informacji   >>>>>>>>>

 

 

Źródło: adwokatura.pl

 

Łącznie newsów: 156
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31