Najświeższe aktualności:

Nie żyje adwokat Ewa Juszko-Pałubska Data dodania: 18-07-2018 Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy, iż w wieku 70 lat zmarła nagle adwokat Ewa Juszko-Pałubska, członek Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, wykonująca zawód w Piotrkowie T... „Rodzinny Piknik na Śląskim. Śląskie na Śląskim. Fest” Data dodania: 13-07-2018 „Rodzinny Piknik na Śląskim. Śląskie na Śląskim. Fest” Mecz piłkarski z okazji 100-lecia Adwokatury.   Szanowni Państwo!   Serdecznie zapraszamy do udziału w &bdq...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieZgromadzenie Izby - przypomnienie
Data dodania: 14-06-2018

Szanowna Pani Adwokat,  Szanowny Pan Adwokat

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie przypomina, iż w najbliższą sobotę tj. 10 czerwca br. odbędzie się Zgromadzenie Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej (w sali konferencyjnej na 1. piętrze Hotelu Mercure-Patria w Częstochowie przy ul. ks. J. Popiełuszki 2). Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10.00.

Spartakiada 2018
Data dodania: 13-06-2018

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu wraz z Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej w Opolu przygotowała stronę internetową poświęconą temu wydarzeniu (http://spartakiada2018.opole.pl/) oraz stronę na platformie społecznościowej Facebook (SpartakiadaOpole2018). Są to miejsca gdzie prawnicy zainteresowani udziałem w Spartakiadzie znajdą wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydarzenia oraz zapoznają się z aktualnym stanem przygotowań.

Spartakiada Prawników corocznie gromadzi około sześciuset przedstawicieli zawodów prawniczych z całej Polski, którzy startują w siedemdziesięciu konkurencjach sportowych. Ostatnia Spartakiada w 2017r. odbyła się w Lublinie i cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Żywimy nadzieję, że we wrześniu tego roku w Opolu zgromadzi się co najmniej taka sama liczba prawników – sportowców.

Ogólnopolska Spartakiada Prawników jest imprezą cykliczną, ma wieloletnią tradycję i na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń sportowych w całej Polsce. Z uwagi na ogólnopolski charakter tego wydarzenia będzie wspaniała okazją do promocji środowiska prawniczego w naszym kraju.

 

Komitet Organizacyjny
XXIX Ogólnopolskiej Spartakiady Prawników w Opolu

Konferencja "Zasady funkcjonowania – RODO –w organizacji ".
Data dodania: 13-06-2018
Szanowni Panstwo!
 
Zarząd Akademii Polonijnej w Częstochowie zaprosza przedstawicieli  kancelarii adwokackich oraz członków zrzeszonych w  Okręgowej Izbie Adwokackiej w Częstochowie na bezpłatną konferencję o temacie przewodnim  "Zasady funkcjonowania – RODO –w organizacji ".
 
Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2018 w Centrum Kongresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie przy ulicy Pułaskiego 4/6. od godziny 10. 00
 
Więcej informacji odnajdą Państwo na stronie www: http://ap.edu.pl/konferencja/

 

 
 
 
„Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR) – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy”
Data dodania: 13-06-2018

 

Szanowni Państwo!

Zaproszamy do zapoznania się z ofertą konferencji, którą Naczelna Rada Adwokacka objęła patronatem.

Ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (ang. ADR) – wymiar prawny, ekonomiczny i międzynarodowy”  Kraków 27-28 wrzesień 2018 r.

wszelkie informacje nt.konferencji znajdują się na stronie:

https://adrkonferencja.up.krakow.pl/ oraz http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/konferencja-nt-sposobow-rozwiazywania-sporow-we-wrzesniu-w-krakowie/

Konferencja została wpisana przez NRA w obchody 100-lecia Adwokatury.

Pierwsza w Polsce konferencja naukowo – praktyczna, która prezentuje arbitraż, mediacje i negocjacje w sposób ciekawy i wyjątkowy.

Koncentruje się na praktyce stosowania arbitrażu i mediacji oraz technikach jakie są stosowane w negocjacjach.

 

Wyjątkowość konferencji sprowadza się przede wszystkim do prelegentów, którzy są wybitnymi znawcami w swojej dziedzinie.

Konferencja naukowa jest poświęcona tematyce dotyczącej alternatywnych metod rozwiązywania sporów tzw. ADR, jakimi są arbitraż, mediacja i negocjacje, na płaszczyźnie krajowej oraz międzynarodowej.

Celem konferencji jest upowszechnienie ADR poprzez ukazanie zalet  w stosowaniu  arbitrażu, mediacji i negocjacji  i odchodzenie od rozstrzygania sporów w drodze sądowej.

Prezentacja arbitrażu, mediacji i negocjacji  przez znawców tematyki będących przedstawicielami nauki i praktyki spowoduje, iż uczestnicy konferencji będą mieli niepowtarzalną okazję pozyskania bezcennej wiedzy praktycznej, która zostanie przedstawiona na przykładach.

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikaty.

Data dodania: 11-06-2018

 

Szanowni Państwo,

MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k. na zlecenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wykonuje zamówienie obejmujące przeszkolenie 7 500 pracowników jednostek wymiaru sprawiedliwości w lokalizacjach na terenie całej Polski.

Szkolenia są realizowane w ramach Projektu „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) w ramach 2. osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych na podstawie Porozumienia z dnia 16.11.2015 r. o dofinansowanie projektu nr POPC.02.01.00-00-0038/15-01 i aneksów do niego oraz Porozumienia nr 1 z dnia 17 marca 2017 r. zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu, w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem systemów informatycznych obsługujących sądy powszechne w zakresie realizacji zadań w ramach projektu pn. „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)”.

 

Wobec powyższego MDDP Akademia Biznesu poszukuje do współpracy przy realizacji zamówienia Trenerów, którzy spełniają następujące kryteria:

1.            Posiadanie dyplomu magistra prawa;

2.            Posiadania doświadczenia szkoleniowego tj. prowadzenie przynajmniej 3 różnych szkoleń w okresie ostatnich 3 lat , które:

a)      były prowadzone dla grupy przynajmniej 10 osobowej,

b)      łączna długość przeprowadzonych szkoleń wyniosła 100 godzin,

c)       dotyczyły tematyki prawnej, w szczególności zagadnień proceduralnych procedury cywilnej i wykroczeniowej.

 

W przypadku zainteresowania współpracą prosimy o kontakt w celu przedstawienia dodatkowych informacji.

Kontakt e-mail: eprotokol@akademiamddp.pl

Kontakt telefoniczny: 519 441 110, 519 441 123

Łącznie newsów: 62
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13