Najświeższe aktualności:

Akcja „Pomoc frankowiczom” Data dodania: 22-09-2017 Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, iż - zgodnie z otrzymaną informacją z Naczelnej Rady Adwokackiej - od  5 października br. startuje akcja „Pomoc frankowiczom”. ... Zaproszenie na konferencję Data dodania: 20-09-2017       Zgodnie z informacją otrzymaną od pana dr hab. Mariusza Frasa z  Katedry Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie„Wymiar Sprawiedliwości. Ewolucja czy Rewolucja?”
Data dodania: 23-08-2017

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Themis oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zaproszają na konferencje naukową „Wymiar Sprawiedliwości. Ewolucja czy Rewolucja?”, która odbędzie się 4 września 2017 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

W konferencji wezmą udział między innymi wybitni naukowcy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz młodzi adepci nauk prawnych.

Tematem wystąpień będzie zagadnienie konsekwencji różnych sposobów zmiany modelu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem skutków szybkich i radykalnych rozwiązań, które widzimy w ostatnich latach. Podczas konferencji będziemy starali się odpowiedzieć między innymi na pytania:

  • czy szybkie i poważne zmiany wymiaru sprawiedliwości mogą być zagrożeniem dla praw obywatelskich?
  • czy gwałtowne zmiany systemu prawa wpłynęły lub mogą wpłynąć na życie obywateli w nieprzewidziany sposób?
  • jakie prawo jest gwarantem sprawiedliwego procesu i czy powinno być zmieniane w sposób rewolucyjny?

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia należy  dokonać pod adresem >>> http://formularze.wpia.uw.edu.pl/view.php?id=41939

Zaproszenie >>>

Program >>>

Kandydaci na członków do składu wojewódzkiej kiomisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych
Data dodania: 18-08-2017

Okręgowa Rada Adwokacka – w związku z otrzymaną informacją Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego o końcu kadencji Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach zachęca Szanowne Koleżanki i Kolegów, spełniających kryteria zawarte w w/w piśmie, do zgłaszania swych kandydatur na członków do składu wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018-2023.

Kandydatury prosimy składać  w biurze ORA  najpóźniej do dnia 28 sierpnia br.

 

Dokumentacja winna zawierać:

1.     1. Zgłoszenie;

2.    2. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

3.     3. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności z tyt. odpowiedzialności dyscyplinarnej lub zawodowej oraz braku prawomocnego orzeczenia środka karnego określ. w art. 39 pkt 2 lub 2a kk.;

4.     4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5.     5. Życiorys i list motywacyjny;

6.     6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz co najmniej 5-letnbi okres zatrudnienia na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa albo posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk prawnych.

 

 

PISMO Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – szczegółowe informacje >>>

Zastępstwo procesowe po zdanym egzaminie adwokackim - opinia NRA
Data dodania: 09-08-2017

Tekst opinii NRA ws. zastępstwa procesowego po egzaminie adwokackim

OPINIA NRA do pobrania >>>

Zaproszenie na konferencję dot. ochrony danych osobowych
Data dodania: 02-08-2017

Zapraszamy do udziału w Konferencji pod tytułem „Praktyczne aspekty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony danych osobowych. Jak prawnicy powinni się przygotować?” jest organizowana w dniach 7-10 września 2017 r. w Olsztynie przez:

  • Europejskie Stowarzyszenie Prawników AEA-EAL z siedzibą w Brukseli oraz
  • Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.


Zgłoszenia udziału w Konferencji
do dnia 4 sierpnia 2017 r. Rejestracja >>>

Szczegóły >>>

Program >>>

Międzynarodowa Konferencja "Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje?" - zaproszenie
Data dodania: 02-08-2017

Okręgowa Rada Adwokacka zaprasza na Międzynarodową Konferencję „Czy tajemnica adwokacka jeszcze istnieje”, organizowaną w ramach doskonalenia zawodowego adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie przy współpracy z Komisją Doskonalenia Zawodowego NRA w Warszawie. Konferencja odbędzie się w dniu 6 października 2017 roku w sali konferencyjnej Hotelu Holiday Inn w Krakowie.

 


Stosownie do uchwały nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 roku udział w Konferencji zapewnia uzyskanie 12 punktów zaliczanych do rocznego obowiązku doskonalenia zawodowego.

 

Zaproszenie Dziekana ORA w Krakowie >>>

 

Szczegóły >>>

 


 

 

Łącznie newsów: 104
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21