Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 02-12-2020   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku, uprzejmie informujemy, iż loso... Rising Stars IX Edycja - zaproszenie Data dodania: 02-12-2020 ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePalestra - komunikat
Data dodania: 04-11-2020

 

Na mocy decyzji Prezydium NRA czasopismo „Palestra” wydawane jest od maja br. w mocno ograniczonym nakładzie w wersji papierowej, numery w wersji drukowanej są rozsyłane jako egzemplarze obowiązkowe, egzemplarze okazowe dla bibliotek i wynikające ze zobowiązań z księgarniami i kolporterami - w związku ograniczonymi możliwościami poligraficznych i dystrybucyjnych w okresie pandemii COVID-19 oraz w celu ograniczenia ryzyka ewentualnego zakażenia w procesie kolportażu czasopisma „Palestra”.

 

W związku z powyższym uruchomiono dostęp elektroniczny dla wszystkich adwokatów oraz aplikantów adwokackich do nowoczesnej wersji elektronicznej czasopisma na nowym portalu „Palestry” https://palestra.pl/pl/czasopismo#wszystkie-numery.

 

https://palestra.pl/pl/czasopismo?rocznik=2020

 

Zapraszamy Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów Adwokatów oraz Aplikantów Adwokackich do korzystania z tej formy czasopisma.

 

Komunikat
Data dodania: 04-11-2020

 

W związku z pismem Dyrektora Dep. Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców dr Andrzeja Karpiaka,  zapraszamy PT Adwokatów – członków naszej Izby do zgłaszania udziału w nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców w 2021 roku - zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/

 

Adwokaci deklarujący gotowość do udzielania tej pomocy cudzoziemcom proszeni są o zgłaszanie się  drogą mailową z podaniem języka obcego, w którym gotowi są udzielać porad, na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl  do dnia 20 listopada br. Obecność na tej liście jest dobrowolna.

 

 

 

 

KOMUNIKAT
Data dodania: 27-10-2020

 

KOMUNIKAT

Adwokaci i Aplikanci Adw. naszej Izby wyrazili gotowość  udzielenia

doraźnej  pomocy prawnej

dla wszystkich poszkodowanych bądź zatrzymanych w protestach

po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020r.

 

Osoby potrzebujący takiej pomocy prosimy o kontakt

z koordynatorem pod numerem tel. 515 798 491.

 

 

 

 

Uchwała NRA
Data dodania: 27-10-2020

Poniżej prezentujemy Uchwałę Prezydium NRA z dn. 26 października br. w reakcji na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października dotyczące przepisu zezwalającego na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

 

Ślubowanie adwokatów 2020
Data dodania: 26-10-2020

 

 

W dniu 19 października 2020r. w sali konferencyjnej hotelu „Mercure” w Częstochowie odbyło się ślubowanie dziewięciu nowych adwokatów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej, którzy w dniach 23-26 czerwca 2020r. zdali egzamin adwokacki.

 

Ślubowanie złożyli adwokaci: Maciej Dodat; Agnieszka Klimczak; Magdalena Krajewska; Monika Kumor; Dominika Roj; Magdalena Judyta Ryś; Anna Semenova; Karolina Wojtas; Sebastian Zembik.

Z uwagi na wprowadzenie kilka dni wcześniej Częstochowy w czerwoną strefę covid,   uroczystość miała w tym roku niecodzienną formę, a ślubujący byli podzieleni na trzy grupy i mogła towarzyszyć im tylko jedna osoba; niestety zrezygnowano także z części artystycznej.

Na początku uroczystości Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie adw. Aleksandra Przedpełska serdecznie powitała obecnych i gratulując adwokatom bardzo dobrze zdanego egzaminu, złożyła im życzenia przede wszystkim zdrowia w tym trudnym czasie, nadto satysfakcji w przyszłym wykonywaniu zawodu, przypomniała również o odpowiedzialności za klientów, którzy powierzać im będą swoje najważniejsze sprawy. Wicedziekan ORA adw. Marcin Karpiński, Kierownik Szkolenia aplikantów zwrócił uwagę na obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej oraz przestrzegania Kodeksu Etyki Adwokackiej; podkreślił znaczenie ślubowania adwokackiego, bowiem dopiero po jego złożeniu adwokat może rozpocząć wykonywanie zawodu. Wśród zaproszonych był obecny Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosław Dawid (także w roli patrona), który również złożył życzenia ślubującym, podkreślając jak ważne w życiu adwokata jest etyczne zachowanie się, które powinno rzutować nie tylko na życie zawodowe, ale i prywatne.

Po włożeniu tóg nowi adwokaci składali  przed Dziekanem Rady ślubowanie adwokackie, po czym kolejno podpisali protokół ślubowania. Przebieg uroczystości został uwieczniony na pamiątkowych fotografiach.

Wyróżnienie w postaci nagród książkowych oraz dyplomu za wyniki egzaminu otrzymała adw. Magdalena Ryś. Wyróżnienia za wyniki w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej oraz pamiątkowe dyplomy otrzymały: adw. Magdalena Krajewska; adw. Magdalena Ryś; adw. Anna Semenova.

Wszyscy ślubujący adwokaci otrzymali od ORA w Częstochowie pamiątkowe pióra wieczne, Terminarz Adwokata na rok 2021, a ponadto upominki wraz z okresowym dostępem do internetowych programów prawniczych, które zostały ufundowane przez Wydawnictwa Prawnicze: CH BECK oraz Wolters Kluwers.

Skromna uroczystość zakończyła się rozmowami obecnych przy kawie.

Serdecznie gratulujemy!