Najświeższe aktualności:

Komunikat Data dodania: 01-12-2021   KOMUNIKAT   W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku, uprzejmie informujemy, iż losowa... Zaktualizowany wykaz lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski Data dodania: 25-11-2021   WYKAZ LEKARZY >>>>>> DO POBRANIA >>>>>>    ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2022 roku.
Data dodania: 03-11-2021

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, ze zm.) w 2022 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (wzór do pobrania >>>>>>>>>>>>>>>>>).

Formularze należy składać do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. w formie papierowej (np. pocztą) lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 19 listopada 2021 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej  z dnia 10 czerwca 2017 roku do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku ORA nie może wyznaczyć adwokata, który był karany dyscyplinarnie (do czasu zatarcia skazania), zalega z opłatami z tytułu składek samorządowych, który nie wypełnił obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim rocznym cyklu szkoleniowym (tj. w 2020 roku – rok szkoleniowy).

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania. O terminie losowania zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej ORA. Do dnia 10 grudnia 2021 r. osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną indywidualnie poinformowane o tym fakcie przez ORA (za pośrednictwem e-maila albo tradycyjną pocztą).

Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie i porozumieniach zawartych z poszczególnymi Starostwami.

Wszyscy Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

 

Wicedziekan ORA w Częstochowie

 

adw. Piotr Fik

 

 

 

 

 

Data dodania: 02-11-2021

 Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje,

iż w dniu 5 listopada br. o godz. 19.00

w Kościele Rektorackim pw.  Najświętszego Imienia Maryi 

przy Al. NMP 56 w Częstochowie

zostanie odprawiona Msza Św. w intencji zmarłych Adwokatów naszego regionu.

 

Serdecznie zapraszamy Kolegów i Koleżanki Adwokatów,

rodziny, sympatyków i przyjaciół Adwokatury.

 

 

 

X Dni Kultury Adwokatury Polskiej
Data dodania: 21-10-2021

 


Szanowni Państwo,

 

Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki Naczelnej Rady Adwokackiej z przyjemnością informuje, iż tegoroczne X Dni Kultury Adwokatury Polskiej odbędą się w dniach 11-14 listopada 2021 roku. Szczegóły wydarzenia zostaną Państwu przesłane w terminie późniejszym.

Zachęcamy do zarezerwowania powyższego terminu i serdecznie zapraszamy.  

Z poważaniem

Adw. Stanisław Estreich

Przewodniczący KIŚKSiT NRA

 

Adw. Stanisław Kłys

Członek NRA

 

Adw. Aleksander Gut

 

Dziekan ORA w Krakowie 

 

 

 

Zaproszenie do współpracy
Data dodania: 15-10-2021

 

Posiedzenie ORA
Data dodania: 15-10-2021

 

Uprzejmie informujemy iż na dzień 21 października 2021 r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku:

1.        Sprawy organizacyjne i samorządowe,

2.        Sprawy osobowe,

3.        Sprawy aplikantów adwokackich m.in. wpisy na listę aplikantów po zdanym egzaminie wstępnym,

4.        Wizytacje Kancelarii Adwokackich,

5.        Sprawy finansowe,

6.        Skargi i wnioski,

7.        Sprawy dyscyplinarne,

8.        Wolne wnioski.

 

Łącznie newsów: 96
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19