Najświeższe aktualności:

Szkolenie zawodowe Data dodania: 18-01-2019 ... Ślubowanie aplikantów adwokackich Data dodania: 14-01-2019 W dniu 4 stycznia 2019 roku w siedzibie  Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie  odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich rozpoczynających aplikację w 2019 roku. Śl...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieZaproszenie na spotkanie opłatkowe członków Izby
Data dodania: 04-12-2018

 

OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE

SERDECZNIE  ZAPRASZA 


SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNYCH KOLEGÓW

ADWOKATÓW, APLIKANTÓW ADWOKACKICH

 

NA SPOTKANIE OPŁATKOWE 

 

W DNIU 13 GRUDNIA 2018R. /CZWARTEK/

OD  GODZ. 18.00

W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ

W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. KILIŃSKIEGO 111A

 

 

       Z koleżeńskimi pozdrowieniami

 

                                                                                                         

Dziekan ORA w Częstochowie

 

/ - / adw. Aleksandra Przedpełska

 

 

 

 

 

Informacja dot. NPP
Data dodania: 29-11-2018

 

Na podstawie uchwały nr 11 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej

Izby Adwokackiej z dnia 16 czerwca 2018 r. Okręgowa Rada Adwokacka informuje,

że losowanie adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

nastąpi w dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 12.30.

 

 

 

 

Posiedzenie ORA
Data dodania: 29-11-2018

Uprzejmie informujemy iż na dzień 13 grudnia 2018r.  wyznaczony został termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku:

1.                Sprawy organizacyjne i samorządowe,

2.                Sprawy osobowe,

3.                Sprawy aplikantów adwokackich,

4.                Wizytacje Kancelarii Adwokackich,

5.                Sprawy finansowe,

6.                Skargi i wnioski,

7.                Sprawy dyscyplinarne,

8.                Wolne wnioski.

 

 

Nieodplatna pomoc prawna dla cudzoziemców 2019
Data dodania: 08-11-2018

Szanowna Pani Mecenas,
Szanowny Pan Mecenas

Wzorem ubiegłego roku  uprzejmie informujemy, iż Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaprasza Adwokatów do dobrowolnego udziału w nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców - zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/

Adwokaci deklarujący gotowość do udzielania tej pomocy cudzoziemcom proszeni są o zgłaszanie się (
z podaniem języka obcego, w którym gotowi są udzielać porad) mailem lub pocztą tradycyjną na adres Okręgowej Rady Adwokackiej do dnia 23 listopada br.  Obecność na tej liście jest dobrowolna.Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA
adw. Piotr Fik

 

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze - przypomnienie
Data dodania: 30-10-2018


Wniosek adwokata w sprawie składania podpisu elektronicznego na potrzeby EPU oraz zawiadomienia o wykorzystywaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego generuje się w trakcie rejestracji konta na stronie e-Sądu (www.e-sad.gov.pl), a po wydrukowaniu składa w biurze ORA Częstochowie.

Po potwierdzeniu przez Dziekana ORA przynależności do tut. Izby wniosek ten jest przesyłany do e-Sądu.
 
Art. 37b Prawa o Adwokaturze:
1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby elektronicznego postępowania upominawczego są udzielane adwokatom po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej.
2. Dopuszcza się również komunikowanie się adwokata z sądem w elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Wnioski adwokatów o udzielenie danych wskazanych w ust. 1 złożone do właściwej okręgowej rady adwokackiej będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem udziału (zrzeszenia) adwokata we właściwej izbie adwokackiej. Osoby zamierzające komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za pośrednictwem właściwej okręgowej rady adwokackiej, podając dane do weryfikacji podpisu elektronicznego.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwa okręgowa rada adwokacka przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 

 

 

Łącznie newsów: 57
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12