Najświeższe aktualności:

Dni Kultury Adwokatury Polskiej Data dodania: 20-10-2017 VII Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie 26-29 października 2017 roku     Szanowni Państwo,          Z przyjemnością informujemy, ż... Komunikat Data dodania: 18-10-2017 Szanowni Państwo! Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, iż kalendarze Terminarz Adwokata 2018r. będzie można odbierać w biurze ORA pod koniec listopada br. Zgodnie z informacją ot...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat w sprawie świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2017 roku
Data dodania: 05-12-2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 roku poz.1255) oraz w związku z porozumieniami zawartymi z właściwymi powiatami i uchwałą nr 40/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 września 2015 r. w dniu 3 grudnia 2016 r. dokonano losowania spośród kandydatur adwokatów, którzy w formie deklaracji wyrazili zgodę na wzięcie udziału w losowaniu wskazując właściwy powiat.

Na podstawie losowania została sporządzona lista adwokatów wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ich zastępców (świadczących pomoc w przypadku ich nieobecności) w poszczególnych miejscach wykonywania czynności (wskazanych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego) wraz ze wskazaniem dni tygodnia oraz godzin (lista poniżej).

W dniu 9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 16.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  w Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a odbędzie się spotkanie informacyjne z adwokatami wskazanymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA
adw. Piotr Fik

 

Lista >>>

 

Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Data dodania: 15-11-2016


Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) w 2017 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (wg załączonego wzoru).

 

Formularze należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. w formie papierowej lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

 

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 30 listopada 2016 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania. Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że liczba godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym dniu nie będzie większa niż 4, a limit czasu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez jednego adwokata nie będzie mniejszy niż 1 dzień na miesiąc.

Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mogą być wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

 

FORMULARZ >>>

do pobrania w pliku .pdf

do pobrania w pliku .docx

 

 

Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA
adw. Piotr Fik

 

Nieodplatna pomoc prawna dla cudzoziemców
Data dodania: 10-11-2016

 

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Pan Mecenas

 

Wzorem ubiegłego roku uprzejmie informujemy, iż Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców zaprasza Adwokatów do dobrowolnego udziału w nieodpłatnej
pomocy prawnej dla cudzoziemców - zgodnie z ustawą o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:
http://udsc.gov.pl/urzad/

Adwokaci deklarujący gotowość do udzielania tej pomocy cudzoziemcom
proszeni są o zgłoszenie się mailem lub pocztą tradycyjną na adres
Okręgowej Rady Adwokackiej do dnia 21 listopada br.

Obecność na tej liście jest dobrowolna.Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA

adw. Piotr Fik

 

Komunikat w sprawie wynagrodzeń członków ORA w Częstochowie
Data dodania: 28-10-2016

Komunikat w sprawie wynagrodzeń członków ORA w Częstochowie


Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie,

nawiązując do licznych zapytań uprzejmie informuje, iż jej członkowie,

z tytułu pełnienia swoich funkcji, nie pobierają wynagrodzenia ani diety.

 

Na zarządzenie Dziekana ORA

Wnioski o wpis na listę aplikantów
Data dodania: 27-09-2016

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i będą chciały rozpocząć aplikację adwokacką w styczniu 2017r., powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich do dnia 12 października 2016r.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

- aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem)

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. (wzór do pobrania >>>)

 

 

Łącznie newsów: 119
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24