Najświeższe aktualności:

Biuro ORA - informacja Data dodania: 24-05-2024   Uprzejmie informujemy, iż Biuro ORA w dniu 24 maja 2024 r. z uwagi na Zgromadzenie Izby będzie czynne do godz. 14.00. ... Kondolencje Data dodania: 22-05-2024       Szanownej Koleżance oraz Szanownemu Koledze adw. Anecie Niemczyk-Riwerskiej oraz adw. Pawłowi Niemczykowi   z powodu śmierci Matki   składamy z głębi serca...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieInformacja o likwidacji faksu w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach
Data dodania: 23-12-2022

 

Komunikat Skarbnika ORA w Częstochowie dotyczący zasad opłacania składek za OC w 2023 roku
Data dodania: 19-12-2022

 

Szanowni Państwo Adwokaci !

 

przypominam, że od 1 stycznia 2022 roku uległy zmianie zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów. Składka na ubezpieczenie OC nie jest już wliczona do składki samorządowej miesięcznej, a wpłacana za rok z góry na odrębne konto bankowe ORA.

 

Składka na OC  na rok 2023 płatna jest  j e d n o r a z o w o  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Banku PKO BP o numerze:  55 1020 1664 0000 3102 0662 0928 w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2023 r”.

W przypadku braku zmiany wariantu ubezpieczenia w 2023 roku obowiązuje dotychczasowy wariant ubezpieczenia.

Jednocześnie przypominam, że poza składką na ubezpieczenie OC członkowie Izby Adwokackiej zobowiązani są zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia Izby do opłacania składek samorządowych w wysokości:

  • adwokaci wykonujący zawód w pełnym wymiarze: 170,- zł./mies.,
  • adwokaci-emeryci wykonujący zawód: 50,- zł./mies.,
  • adwokaci wpisani na listę niewykonujących zawodu (w tym radca pr., pracownik naukowy):  100,- zł./mies.
  • adwokaci-emeryci niewykonujący już zawodu adwokata: 50,- zł./mies.

 

Brak opłacenia zadeklarowanej składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej oraz naraża na postępowanie dyscyplinarne z możliwością zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu.

Przypominam również, że niespełnienie obowiązku zawarcia przez adwokata umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także brak płatności składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi naruszenie przyjętych przez Naczelną Radę Adwokacką zasad etyki zawodowej, a więc przewinienie dyscyplinarne (art. 80 w zw. z art. 8a ustawy – Prawo o adwokaturze).

Nadto informuję, iż ORA ma możliwość zablokowania w systemie Marsh zmiany wariantu ubezpieczenia dla adwokatów-dłużników wobec Izby. Zablokowanie Dłużnika w systemie będzie wiązało się z wystawieniem polisy  w najniższym wariancie,  a dopiero po opłaceniu składki suma ubezpieczenia zostanie odblokowana, a ORA zmieni wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie deklaracji od Adwokata.

 

adw. Tomasz Ogłaza

Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

 

Data dodania: 30-11-2022

KOMUNIKAT

 

W ślad za wcześniejszą informacją dot. zgłaszania deklaracji dotyczących świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku, uprzejmie informujemy, iż losowanie nastąpi w dniu 1 grudnia 2022 r. o godz. 13.30 w siedzibie ORA.

 

 

Osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, zostaną indywidualnie poinformowane za pośrednictwem e-maila (w przypadku braku adresu e-mail tradycyjną pocztą). Osoby niewylosowane jako adwokaci główni, automatycznie zostaną wyznaczone jako zastępcy do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Święto Niepodległości
Data dodania: 16-11-2022

 

 

W obchodach Święta Niepodległości wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli: Wicedziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska oraz Wicedziekan ORA adw. Piotr Fik.

 

 

Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Częstochowie
Data dodania: 15-11-2022

 Szanowni Państwo,

poniżej do pobrania aktualny wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Częstochowie.

 

DO POBRANIA >>> WYKAZ >>>

 

 

 

Łącznie newsów: 154
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31