Najświeższe aktualności:

Dni Kultury Adwokatury Polskiej Data dodania: 20-10-2017 VII Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie 26-29 października 2017 roku     Szanowni Państwo,          Z przyjemnością informujemy, ż... Komunikat Data dodania: 18-10-2017 Szanowni Państwo! Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, iż kalendarze Terminarz Adwokata 2018r. będzie można odbierać w biurze ORA pod koniec listopada br. Zgodnie z informacją ot...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieEgzamin adwokacki 2017 - ważne informacje
Data dodania: 09-01-2017

 

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego w 2017r.:

do pobrania >>>

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie adwokackim 2017
Data dodania: 04-01-2017

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, tj.:

1.     doktorów nauk prawnych,
2.    osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
3.     osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
4.     osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
5.     osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
6.     osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
7.     osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
8.    osób, które w terminie określonym w art. 69b ustawy – Prawo o adwokaturze, nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów,
9.    osób, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;
 
na dzień 28 marca 2017 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 29 marca 2017 r. godz. 10.00 – część druga, obejmującarozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 30 marca 2017 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 31 marca 2017 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
 

/informację pobrano >>> strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości/

Pomoc dla Aleppo
Data dodania: 04-01-2017

Okręgowa Rada Adwokacka - w ślad za otrzymaną informacją - informuje iż adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, podpisali w dniu 22 grudnia 2016r. umowę darowizny na 100 tys. zł od Adwokatury na pomoc mieszkańcom Aleppo. Kwotę wyasygnowało Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 20 grudnia ub. roku, wykonując uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury, który zobowiązał NRA do udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom Aleppo.

Zachęcamy Państwa do wsparcia indywidualnego akcji, poniżej podajemy konto na które można przesyłać również indywidualne darowizny:

Pieniądze można wpłacać na konto pod numerem: 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Adwokaci dla Aleppo”.

Osoby indywidualne mogą również dokonywać wpłat online, przez stronę PAH: http://www.pah.org.pl/wspieraj , wybierając cel darowizny: "Adwokaci dla Aleppo”.

 

Zwieńczeniem akcji będzie zbiórka do puszek podczas Spotkania Noworocznego Adwokatury 20 stycznia w Warszawie. Datki będą zbierać wówczas wolontariusze z Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Informacja o pracy Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Data dodania: 03-01-2017

Komunikat Sekretarza NRA
Data dodania: 02-01-2017
Łącznie newsów: 119
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24