Najświeższe aktualności:

Data dodania: 09-04-2024   Uprzejmie informujemy iż w dniu 18 kwietnia 2024 r. o godz. 16.30  zaplanowane jest kolejne posiedzenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.   ... Izbowy Konkurs Krasomówczy 2024 Data dodania: 09-04-2024   W dniu 8 kwietnia 2024 r. nagrodzono laureatów Izbowego Konkursu Krasomówczego który odbył się w dniach 25 i 26 marca 2024 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat dot. kont bankowych
Data dodania: 12-04-2023

 

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Skarbnika ORA adw. Tomasza Ogłazy  oraz księgowości ORA pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność sprawdzania właściwych numerów kont bankowych przed dokonaniem przelewów na rzecz Izby.

Niestety nagminnie zdarzają się wpłaty na niewłaściwe konto (szczególnie wpłaty składek samorządowych na konto  dotyczące wyłącznie ubezpieczenia OC adwokatów), co może skutkować np. niepotrzebnymi wezwaniami do opłaty, a nawet uchwałami zawieszającymi etc.

Również proszę zwrócić uwagę, aby w opisie przelewu było nazwisko, ponieważ często nazwy kont firmowych w przypadku kancelarii adwokackich są zbyt długie i przychodzący przelew nie zawiera danych potrzebnych do zidentyfikowania  nadawcy.

 

Przed dokonaniem przelewu, upewnijcie się Państwo, że numer konta, na które planujecie dokonać przelewu, jest poprawny.

 

Podajemy poniżej numery kont:

 

1. SKŁADKA SAMORZĄDOWA ADWOKATÓW, OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ ADWOKACKĄ - KONTO ORA:

PKO BP I O/Częstochowa

Konto nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

 

2. OPŁATA ZA UBEZPIECZENIE OC ADWOKATA - KONTO ORA:

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 55 1020 1664 0000 3102 0662 0928

w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za ..... r”.

 

 

3. OPŁATA ROCZNA APLIKANTA ADW. ZA APLIKACJĘ - KONTO ORA:

PKO  BP I/O Częstochowa

Nr 98 1020 1664 0000 3002 0460 4155

 

 

 

4. SKŁADKA MIESIĘCZNA  OD APLIKANTÓW ADWOKACKICH, OPŁATA ZA LEGITYMACJĘ  APLIKANTA ADWOKACKIEGO - KONTO ORA:

PKO BP I/O  Częstochowa

Nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

 

Dzięki zachowaniu ostrożności i sprawdzeniu właściwych numerów kont bankowych, unikniemy problemów związanych z nieprawidłowo dokonanymi przelewami oraz kosztów związanych z przeksięgowywaniem między kontami.

 

 

 

Komunikat w sprawie sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2022 r.
Data dodania: 06-02-2023

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie przypomina o obowiązku złożenia przez Adwokatów sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2022 r. na podstawie § 18 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r., ze zmianami.

             Formularz sprawozdania (wzór do pobrania poniżej) należy złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2023r. w formie papierowej (listownie) lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Poniżej do pobrania lista szkoleń organizowanych albo objętych patronatem przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie w 2022 r. wraz z punktacją za poszczególne szkolenia.

 

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Wicedziekan ORA w Częstochowie
adw. Piotr Fik

 


FORMULARZ ZA 2022 ROK  >>>>>>  DO POBRANIA

 

 

LISTA SZKOLEŃ W 2022 ROKU  >>>>> DO POBRANIA

 


Zasady podnoszenia kwalifikacji przez adwokatów określa uchwała nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 listopada 2011 roku „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” (tekst jednolity - obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 2 grudnia 2021 r. - dalej Uchwała). Pełny tekst uchwały dostępny jest poniżej.

"O DOSKONALENIU ZAWODOWYM ADWOKATÓW"  >>>>> DO POBRANIA

 

 

Usługa legitymacji adwokackiej w aplikacji mObywatel
Data dodania: 06-02-2023

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9 stycznia 2023 roku w aplikacji mObywatel  (https://www.gov.pl/web/mobywatel) udostępniona została usługa legitymacji adwokackiej, legitymacji aplikanta, adwokata lub prawnika zagranicznego.

 

1. Elektroniczna legitymacja jest dostępna w aplikacji mObywatel dla:

·   adwokata wykonującego zawód

·   aplikanta aktywnego

·   prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną posiadającego nr pesel

 

 2. Legitymacja elektroniczna nie jest dostępna dla:

·   adwokata niewykonującego zawód, zawieszonego oraz skreślonego

·   aplikanta na urlopie, aplikanta skreślonego

· prawnika zagranicznego nieświadczącego pomocy prawnej, zawieszonego oraz skreślonego

 

Wystawienie elektronicznej legitymacji oparte jest na aktualnym statusie osoby w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury.

Uwaga!

Każda zmiana statusu w systemie SOA powoduje z automatu nadanie nowej legitymacji – np. jeśli adwokat posiadający status wykonywania zawodu, otrzymał /zgodnie z wnioskiem/ status adwokata emeryta/rencisty wykonującego zawód, będzie mieć zupełnie nowy nr legitymacji, a poprzednia legitymacja będzie unieważniona.

 

W przypadku gdy w aplikacji mObywatel wyświetli się komunikat o braku uprawnień do korzystania z dokumentu /pomimo spełniania w/w warunków/ - prosimy o kontakt z Biurem ORA.

 

 

Data dodania: 28-01-2023

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka otrzymała dziś przykrą wiadomość, iż zmarł nasz Kolega

 

Śp. adwokat Andrzej Karpowicz,

 

wieloletni Wizytator Okręgowego Zespołu Wizytatorów przy ORA.

 

Adwokat Andrzej Karpowicz dał się poznać jako człowiek nietuzinkowy,

pracowity, uprzejmy, sumienny i koleżeński.

 

 

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy szczere

i głębokie wyrazy współczucia,

 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

 


 

 

Uroczystości pogrzebowe odbęda się w najbliższy wtorek

tj. 31 stycznia br. o godz. 12.00 na Cmentarzu Kule w Częstochowie.

 

 

Data dodania: 10-01-2023

 

Szanowni Państwo,

w dniu 27 stycznia 2020 roku, w Oświęcimiu Marian Turski wygłosił przemówienie „Nie bądź obojętny”. Na Gali Medalu Wolności Słowa uznano je najlepszym, jakie wygłoszono w ostatnich latach w języku polskim.

Nikt się nie spodziewał, ze w lutym 2022 roku, po napaści Rosji na Ukrainę te słowa staną się szczególnie istotne.

Nasza Rada i członkowie Naszej Izby od pierwszego dnia agresji organizowali pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy. Szczególne podziękowania dla adw. Adama Kasperkiewicza i adw. Anny Semenovej. Czyniliśmy to we współpracy z UM Częstochowa.

W dniu 9 stycznia 2023 roku na uroczystej gali Filharmonii Częstochowskiej, z rąk Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, w imieniu ORA odebrałem podziękowania dla nas wszystkich angażujących się tą pomoc. Adwokat Adam Kasperkiewicz odebrał również podziękowania indywidualne.

To bardzo ważne, choć wolelibyśmy, by przesłanie słów Mariana Turskiego nie musiało być tak przeraźliwie realne i aktualne.

 

adw. Marcin Karpiński

 

 

Łącznie newsów: 149
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30