Najświeższe aktualności:

Dni Kultury Adwokatury Polskiej Data dodania: 20-10-2017 VII Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie 26-29 października 2017 roku     Szanowni Państwo,          Z przyjemnością informujemy, ż... Komunikat Data dodania: 18-10-2017 Szanowni Państwo! Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, iż kalendarze Terminarz Adwokata 2018r. będzie można odbierać w biurze ORA pod koniec listopada br. Zgodnie z informacją ot...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 24-02-2017

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Adwokaci, Aplikanci Adwokaccy

Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej

 

       Okręgowa Rada Adwokacka z przyjemnością informuje, iż zaplanowała Jubileuszowe Obchody 40–lecia powstania Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby, które odbędą się w dniu          10 marca 2017r.

 

Uroczystości rozpoczną się o godz. 15.30 uroczystą mszą świętą w Kaplicy Cudownego Obrazu NMP na Jasnej Górze.

 

Następnie o godz. 18.00 zapraszamy do Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana przy ul. Tomasza Wilsona 16 na uroczystości rocznicowe w ramach których przewidziane są między innymi:

~       wystąpienie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej,

~       wystąpienia zaproszonych gości,

~     przemówienie Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby adw. Jarosława Dawida – Rys historyczny Izby

~       prezentacja „Historia Izby i jej Adwokatów”

~       wręczenie odznaczeń

~       recital fortepianowy Georgijsa Osokinsa

~       poczęstunek w foyer Filharmonii

 

 Serdecznie zapraszamy!!!

 

Patronat medialny

 

 

 

Informacja o pierwszym posiedzeniu Komisji Edykacji Prawnej przy NRA
Data dodania: 02-03-2017

W dniu 1 marca 2017 r. w siedzibie NRA odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Edukacji Prawnej. W spotkaniu wzięli udział członkowie oraz adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, opiekun komisji, przewodnicząca poprzedniej kadencji. Pani mecenas aktywnie uczestniczyła w obradach, dzieląc się nie tylko swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami, ale również zgłaszając propozycje programowe. Z uwagi na szeroki zakres działania Komisji, zgromadzeni wybrali ze swego grona dwóch zastępców przewodniczącego: adw. Sylwię Gregorczyk-Abram (Izba Warszawska) i adw. Marcina Derlacza (Izba Pomorska) oraz sekretarza adw. Marcjannę Dębską-Koniecek (Izba Warszawska).

Zebrani zwrócili uwagę na to, że komisje edukacji prawnej istnieją w niektórych tylko izbach i celowym będzie zwrócenie się do wszystkich ora o ich powołanie. Jednym z celów KEP będzie – poza oczywistą autonomią komisji izbowych – pomoc programowa i ewentualna koordynacja działań. Podkreślić należy, że część członków Komisji brała już udział w pracach w poprzedniej kadencji i pozytywnie oceniła współpracę z adwokatami nie tylko ze swoich izb.

Głównym, choć nie jedynym, adresatem działań Komisji będzie młodzież ze szkół średnich. Zauważyć należy, że w kilku izbach wypracowano schematy prowadzenia zajęć z młodzieżą, a niekwestionowanym liderem w tej materii jest Izba Pomorska. Komisja zwróci się do dziekanów z prośbą o możliwość wykorzystania wypracowanych w izbach materiałów i konkretnych rozwiązań w skali całego kraju. Z uwagi na fakt, że ze względów organizacyjnych, nie wszystkie izby mają swoich przedstawicieli w KEP, zgromadzeni postanowili w połowie  września (prawdopodobnie  w dniach 14 -15) zorganizować otwarte posiedzenie Komisji wraz z przedstawicielami wszystkich izb, połączone z konferencją tematyczną.

Wskazano także na konieczność współpracy z Komisją ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej przy NRA, bowiem edukacja prawna jest ściśle związana z wizerunkiem Adwokatury. W szczególności wspólnym działaniem, wypracowanym jeszcze w tym roku, będzie szeroko rozumiana kampania edukacyjna i wizerunkowa w 100-lecie istnienia Adwokatury i jej samorządu, które przypada w 2018 r. Celem będzie podkreślenie niezwykle istotnej, choć służebnej roli adwokatów w odniesieniu do każdego obywatela.

 

Andrzej Grabiński, adwokat

Przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej przy NRA

 

 

 

Pismo Pełnomocnika ds. utworzenia Krajowej Informacji Skarbowej
Data dodania: 21-02-2017

Komunikat w sprawie sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2016 r.
Data dodania: 01-02-2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie przypomina o obowiązku złożenia przez Adwokatów sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2016 r. na podstawie § 18 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. (tekst jednolity >>>).

Przedstawiamy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury w sprawie obowiązku doskonalenia zawodowego: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/informacja-rzecznika-dyscyplinarnego-adwokatury-ws-obowiazku-doskonalenia-zawodowego/

               Formularz sprawozdania (wzór do pobrania >>> ) należy składać w siedzibie Izby  w terminie do dnia 28 lutego 2016 r. w formie papierowej lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl). Poniżej przedstawiamy listę szkoleń organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie w 2016 r. wraz z punktacją za poszczególne szkolenia.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik

 

 Lista szkoleń >>>

 

ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW ADW.
Data dodania: 10-01-2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że dniu 5 stycznia 2017 roku w siedzibie ORA odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich.

Ślubowanie od aplikantów rozpoczynających w tym roku aplikację odebrał Wicedziekan ORA adw. Paweł Jędrzejewski, a życzenia dobrej aplikacji złożył obecnym Kierownik Szkolenia Aplikantów adw. Wicedziekan ORA adw. Marcin Karpiński.

Nowym aplikantom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej!

 

 

Łącznie newsów: 119
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24