Najświeższe aktualności:

Szkolenie zawodowe Data dodania: 19-04-2018 Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że nastąpiła zmiana dnia (data) oraz godziny rozpoczęcia szkolenia z adw. dr Maciejem Kaweckim. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 28 kwietnia... XXVIII Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej Data dodania: 17-04-2018 Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha,&n...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat
Data dodania: 12-05-2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci

Okręgowa Rada Adwokacka prosi, aby adwokaci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mają ustalone prawo do emerytury  i - w związku z powyższym - wykonują zawód w mniejszym zakresie, aby zgłaszali tę okoliczność do biura ORA.

Informacja taka jest niezbędna księgowości ORA do właściwego naliczania składek samorządowych.

 

 

 

Informacja
Data dodania: 11-05-2017

Szanowne  Koleżanki  i Koledzy Adwokaci

Okręgowa Rada Adwokacka informuje, iż w biurze ORA są przygotowane do odbioru pamiątkowe płyty DVD z filmem wyświetlanym podczas uroczystości Jubileuszu Izby.

WPIS NA LISTĘ ADWOKATÓW PO ZDANYM EGZAMINIE ADWOKACKIM 2017
Data dodania: 28-04-2017

Wniosek o wpis na listę adwokatów składany przez osoby które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynika egzaminu adwokackiego w 2017r. powinien zawierać następujące załączniki:

1.     Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego;

2.     Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.     Życiorys (podpisany);

4.     Zdjęcie 1 szt. (do legitymacji);

5.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.     Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacja Ministerstwa Sprawiedliwości);

7.     Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga!: dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 

 

 

Prosimy o składanie kompletnych wniosków o wpis najpóźniej do dnia 24 maja 2017r. - z uwagi na posiedzenie ORA (jest to data dla corocznego uroczystego ślubowania adwokatów, natomiast  wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

 

 

 

 

 

Palestra - prenumerata 2018 - uwaga zmiana druku !!!
Data dodania: 19-04-2017

Szanowni Państwo Adwokaci

 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w imieniu własnym oraz w imieniu Redakcji "Palestry" zwraca się z prośbą do Szanownych Państwa Adwokatów o złożenie oświadczenia co do wyboru formy prenumeraty "Palestry" na 2018r.

Poniżej do pobrania druk oświadczenia dotyczącego wyboru formy prenumeraty wydawnictwa "Palestra" w roku 2018r. (szczegóły w samym oświadczeniu).

 

Wypełniony druk oświadczenia należy wysłać do dnia 31 lipca 2017r. na adres Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie - ul. Kilińskiego 111A, 42-200 Częstochowa lub mailem na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl

 

DRUK  do pobrania >>>   UWAGA !!! ZMIANA DRUKU !!!

 

Data dodania: 21-03-2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie serdecznie dziękuje za uczestnictwo w uroczystości związanej z obchodami Jubileuszu 40-lecia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. 

Składamy podziękowania wszystkim gościom, przedstawicielom Adwokatury Polskiej, przedstawicielom Władz Samorządowych, przedstawicielom Wymiaru Sprawiedliwości, Parlamentarzystom, przedstawicielom Samorządów Zawodowych, Szanownym Koleżankom i Kolegom Adwokatom, Aplikantom Adwokackim  oraz wszystkim tym, którzy brali udział w naszej uroczystości.

Były to dla naszej Izby wzruszające chwile.

Dziękujemy za obecność Szanownych Państwa.

 

Z pozdrowieniami

adw. Aleksandra Przedpełska

Dziekan ORA w Czestochowie

Łącznie newsów: 109
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22