Najświeższe aktualności:

Memoriał im. Ryszarda Misztalskiego oraz turniej brydżowy Data dodania: 30-05-2023     W imieniu Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie, informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2023 r. odbędzie się memoriał im. Ryszarda Misztalskiego. Jednocze... Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2023 Data dodania: 18-05-2023   Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268), wyznacza ter...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieLista lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski
Data dodania: 04-02-2022

 

Poniżej do pobrania wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - wg stanu na dzień 1 lutego 2022 roku.

 

LISTA >>>>>>>

Palestra - komunikat
Data dodania: 28-01-2022

 


Szanowni Państwo!

Zgodnie z ustaleniami, 25 stycznia 2022 r. minął termin składania deklaracji wyboru miesięcznika „Palestra” w formie papierowej lub elektronicznej na 2022 rok. Okręgowe Izby Adwokackie wpisały te dane do systemu e-SOA, z którego redakcja co miesiąc będzie pobierać informacje do wysyłki miesięcznika we właściwej formie na wskazany adres.

Każdy adwokat w każdej chwili ma możliwość zmiany formy prenumeraty z elektronicznej na papierową i odwrotnie. W tym celu należy zgłosić taką deklarację do swojej Izby, żeby dokonała ona stosownej zmiany w systemie e-SOA.

Zmiany prenumeraty z elektronicznej na papierową, wprowadzone przez Izbę do systemu do 10 dnia każdego miesiąca będą skutkowały wysyłką kolejnego numeru „Palestry” już w formie papierowej (np. składając taką deklarację do 10 lutego, numer marcowy otrzymają Państwo już w wersji drukowanej).

Jeżeli zauważą Państwo, że prenumerata miesięcznika „Palestra” w zadeklarowanej formie (zarówno papierowej, jak i elektronicznej) przestała do Państwa docierać, prosimy o skontaktowanie się ze swoją Izbą i zweryfikowanie, czy w systemie znajduje się poprawny adres e-mail i adres do korespondencji, na które powinna być wysyłana „Palestra”.

Zachęcamy do lektury czasopisma i do odwiedzania strony internetowej www.palestra.pl  Pierwszy tegoroczny zeszyt nr 1–2 ukaże się w drugiej połowie lutego.


Pozdrawiamy,

Redakcja „Palestry”

Data dodania: 20-01-2022

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego od dnia 20 stycznia 2022 roku biuro ORA będzie zamknięte do odwołania.

 

W biurze ORA w Częstochowie jest udostępniona skrzynka wrzutowa na korespondencję (skrzynka ta znajduje się na ogrodzeniu przy domofonie).

 

Prosimy o umawianie telefoniczne spotkań.

tel./fax.:  +48 34 360 60 12

 

lub o kontakt mailowy:

e-mail ogólny:  ora.czestochowa@adwokatura.pl

Referat do spraw z urzędu:  urzedowki.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Aplikacji Adw.:  aplikacja.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Skarg i Wniosków:  skargi.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Rzecznika Dyscyplinarnego:  rd.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Sądu Dyscyplinarnego:  sd.czestochowa@adwokatura.pl

 

 

 

Komunikat Skarbnika ORA w Częstochowie - zmiana zasad opłacania składek za OC w 2022 roku
Data dodania: 05-01-2022

 

 

Szanowni Państwo Adwokaci !

 

Informuję, że uległy zmianie zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów na rok 2022.

 

Składka na OC  na rok 2022 płatna jest  j e d n o r a z o w o  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczycielem odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczeń dobrowolnych dla adwokatów ponownie zostało STU ERGO HESTIA  S.A. 

Ubezpieczyciel wprowadził następujące zmiany:

1.     Zmianie ulega forma płatności składki na ubezpieczenie OC z miesięcznej na jednorazową za rok z góry – płatna do 31.01.2022 r., przy kontynuacji ubezpieczenia lub płatna jednorazowo przy zawarciu nowej umowy ubezpieczenia w określonym terminie. Płatności ratalne nie będą możliwe. Najniższa łączna składka roczna do zapłaty wynosi 120,- zł.

 

2.     Poniżej do pobrania nowa deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia /zmiany sumy ubezpieczenia/ na rok 2022. Dotychczasowe deklaracje od 01.01.2022 – nie będą obowiązywać, z wyjątkiem adwokatów, którzy rozpoczynają działalność  lub chcą zmienić sumę ubezpieczenia w okresie 16.12.2021 a 31.12.2021 .

 

DEKLARACJA UBEZPIECZENIA OC – do pobrania >>>>>

 

W przypadku wybrania wariantu II - na 150.000 EUR nie ma potrzeby wypełniania tej deklaracji - jest to wariant domyślny dla wszystkich Adwokatów po dn. 1.01.2022 roku.

 

Zachęcam do zalogowania się na platformie IT pod adresem https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/ gdzie można samodzielnie zmienić wariant ubezpieczenia. Również istnieje możliwość zadeklarowania sumy ubezpieczenia na rok 2022 w formie papierowej deklaracji, sekcja II. „zmiany sumy ubezpieczenia” za pośrednictwem biura ORA lub poprzez bezpośredni kontakt na adres e-mail: nra.kontakt@marshservices.com.

 

3.     Od 1.01.2022 roku zostały podwyższone sumy ubezpieczenia w poszczególnych wariantach ubezpieczenia. Poniżej tabela z sumami ubezpieczenia oraz składkami obowiązującymi w 2022 roku:

 

Wariant

Suma gwarancyjna

Suma dodatkowa*

Łączna

składka roczna

I wariant

było 50.000 EUR

jest 100.000 EUR

brak

było 120 zł

jest 120 zł

 

II wariant

/WARIANT DOMYŚLNY/

było 100.000 EUR

jest 150.000 EUR

250.000 EUR

było 300 zł

jest 282 zł

III wariant

było 150.000 EUR

jest 200.000 EUR

250.000 EUR

było 840 zł

jest 618 zł

IV wariant

było 200.000 EUR

jest 250.000 EUR

250.000 EUR

było 1,056 zł

jest 774 zł

V wariant

było 250.000 EUR

jest 300.000 EUR

250.000 EUR

było 1,476 zł

jest 1,074 zł

VI wariant

było 300.000 EUR

jest 350.000 EUR

250.000 EUR

było 1,932 zł

jest 1,410 zł

VII wariant

było 400.000 EUR

jest 450.000 EUR

250.000 EUR

było 2,400 zł

jest 1,746

VIII wariant

było 500.000 EUR

jest 550.000 EUR

250.000 EUR

było 2,640 zł

jest 1,914 zł

IX wariant

było 1.000.000 EUR

jest 1.500.000 EUR

250.000 EUR

było 3,084 zł

jest 2,238 zł

X wariant

było 1.500.000 EUR

jest 2.000.000 EUR

250.000 EUR

było 3,912 zł

jest 2,826 zł

XI wariant

było 2.000.000 EUR

jest 2.500.000 EUR

250.000 EUR

było 4,872 zł

jest 3,522 zł

 

Należność z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC należy wpłacić   j e d n o r a z o w o  / z góry /  na  konto w  Banku PKO  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

 

Uwaga!

NOWE KONTO DO WPŁAT UBEZPIECZENIA

Składkę należy wpłacić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Banku PKO BP

o numerze:  

55 1020 1664 0000 3102 0662 0928

w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2022 r”.

 

Jednocześnie przypominam, że poza składką na ubezpieczenie OC członkowie Izby Adwokackiej zobowiązani są zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia Izby z dn. 26.06.2021 r.  do opłacania składek samorządowych w wysokości:

~     adwokaci wykonujący zawód w pełnym wymiarze: 130,- zł./mies.,

~     adwokaci-emeryci wykonujący zawód: 15,- zł./mies.,

~     adwokaci wpisani na listę niewykonujących zawodu (w tym radca pr., pracownik naukowy):  78,- zł./mies.

 

Brak opłacenia zadeklarowanej składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej oraz naraża na postępowanie dyscyplinarne z możliwością zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu.

Nadto informuję, iż ORA ma możliwość zablokowania w systemie Marsh zmiany wariantu ubezpieczenia dla adwokatów-dłużników wobec Izby. Zablokowanie Dłużnika w systemie będzie wiązało się z wystawieniem polisy w najniższym wariancie,  a dopiero po opłaceniu składki suma ubezpieczenia zostanie odblokowana, a ORA zmieni wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie deklaracji od Adwokata.

 

 

 

                                                   adw. Tomasz Ogłaza

                                       Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej

                                                         w Częstochowie

 

 

 

UBEZPIECZENIE OC ADWOKATA 2022-2025
Data dodania: 21-12-2021

 

Szanowni Państwo,

w zakładce "Ubezpieczenie OC" są najnowsze informacje co do ubezpieczenia dla Adwokatów po zmianach obowiązujących od dn. 1 stycznia 2022 - prosimy o zapoznanie się z tymi  informacjami. 

Zakładka "Ubezpieczenie OC" jest aktualizowana na bieżąco.

 

 

 

Łącznie newsów: 125
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25