Najświeższe aktualności:

II edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Adwokaci rozjaśniają prawo" Data dodania: 26-09-2023     Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie, w październiku 2023 r. Komisja Edukacji Prawnej NRA organizuje II edycję ogólno... Informacja Komisji Sportu Data dodania: 19-09-2023  Komisja Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej z wielką radością informuje, iż w dniu 2 września 2023 r., odbyły się zawody bocce  - memoriał Adw. Krzysztofa Hłąda, podczas k...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieZaktualizowany wykaz lekarzy sądowych - Piotrków Trybunalski
Data dodania: 25-11-2021
WAŻNE Portal Informacyjny - zakładka Moje doręczenia
Data dodania: 24-11-2021

 

 

Termin uruchomienia nowej funkcji Portalu Informacyjnego sądów powszechnych – zakładki doręczeń – został przesunięty z 25 na 29 listopada. Dostępna jest już Instrukcja odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym.

Zakładka o nazwie "Moje doręczenia" to nowa funkcjonalność PI, którą postulował Prezes NRA w pismach kierowanych w czerwcu i lipcu 2021 roku oraz na posiedzeniach Zespołu ds. doręczeń elektronicznych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego, działającego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Jest dedykowana dla przeprowadzania doręczeń elektronicznych.

Początkowo termin uruchomienia zakładki "Moje doręczenia" wyznaczono na 25 listopada, jednak - jak czytamy w piśmie SSO Wojciecha Łukowskiego, zastępcy koordynatora krajowego ds. informatyzacji sądownictwa powszechnego - z uwagi na potrzebę wprowadzenia wyraźnego odstępu czasu pomiędzy modelem obecnym, a modelem zawierającym moduł do doręczeń, przyjęto datę 29 listopada 2021 r.

Jest to data bezpośrednio po dniach wolnych od pracy w wymiarze sprawiedliwości, podczas których nie jest tworzona ani wprowadzana do systemów korespondencja sądowa. Takie określenie daty minimalizuje ryzyko związane z wystąpieniem wątpliwości co do tego, czy dane pismo doręczone zostało za pośrednictwem modułu doręczeń (zakładka „Moje doręczenia”), czy w sposób dotychczasowy (za pośrednictwem zakładki „Dokumenty”).

Publikujemy Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym, przesłaną do NRA.

(pobierz Instrukcję odbierania pism sądowych w Portalu Informacyjnym)

Aktualna wersja Instrukcji jest zawsze dostępna w zakładce „Pomoc” na stronie internetowej Portalu Informacyjnego.

Ważna uwaga - zakładka „Moje doręczenia” jest dedykowana dla konta o typie „pełnomocnik zawodowy”. Jeżeli są adwokaci czy radcowie prawni, którzy nie zmienili statusu swojego konta i nadal wykorzystują konta użytkownika zwykłego (np. założone przed wpisem na listę adwokatów lud radców prawnych) zakładka ta nie będzie im dostępna i konieczne będzie doręczenie na zasadach dotychczasowych.

Przypomnijmy, że Zespół ds. doręczeń elektronicznych składa się z przedstawicieli NRA, KRRP i Ministerstwa Sprawiedliwości. Z ramienia NRA w pracach zespołu uczestniczą adw. Przemysław Rosati, adw. Michał Szpakowski i adw. Dariusz Goliński.

 

 

DO POBRANIA >>>>>>>>>> INSTRUKCJA >>>>>>>>>>>>

 

Źródło: https://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/instrukcja-odbierania-pism-sadowych-w-portalu-informacyjnym/

 

Obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
Data dodania: 19-11-2021

 W obchodach 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli: Wicedziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska, Wicedziekan ORA adw. Piotr Fik oraz Skarbnik ORA adw. Tomasz Ogłaza.

 

 

 

 

Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2022 roku.
Data dodania: 03-11-2021

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, ze zm.) w 2022 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (wzór do pobrania >>>>>>>>>>>>>>>>>).

Formularze należy składać do Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie w terminie do dnia 19 listopada 2021 r. w formie papierowej (np. pocztą) lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 19 listopada 2021 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej  z dnia 10 czerwca 2017 roku do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2022 roku ORA nie może wyznaczyć adwokata, który był karany dyscyplinarnie (do czasu zatarcia skazania), zalega z opłatami z tytułu składek samorządowych, który nie wypełnił obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim rocznym cyklu szkoleniowym (tj. w 2020 roku – rok szkoleniowy).

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania. O terminie losowania zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej ORA. Do dnia 10 grudnia 2021 r. osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną indywidualnie poinformowane o tym fakcie przez ORA (za pośrednictwem e-maila albo tradycyjną pocztą).

Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie i porozumieniach zawartych z poszczególnymi Starostwami.

Wszyscy Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

 

Wicedziekan ORA w Częstochowie

 

adw. Piotr Fik

 

 

 

 

 

Data dodania: 21-09-2021

 


 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

w dniu 20 września br. do Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie zostało złożone pismo zawierające uwagi co do sposobu działania Portalu Informacyjnego. W dniu dzisiejszym Dziekan ORA adw. Marcin Karpiński odbył spotkanie z Prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Rafałem Olszewskim, który zadeklarował egzekwowanie wykonywania przez wydziały zarządzenia z dnia 19 lipca 2021 r. Całkowicie również popiera nasze starania o stworzenie w Portalu Informacyjnym zakładki, będącej swoistą skrzynką odbiorczą, zbierającą w jednym miejscu wszystkie dokumenty podlegające doręczeniu przez Portal Informacyjny.

Jednocześnie Dziekan ORA adw. Marcin Karpiński apeluje do Koleżanek i Kolegów Adwokatów z okręgu działania Sądu w Piotrkowie Trybunalskim o podzielenie się uwagami na temat funkcjonowania portalu w tym Sądzie Okręgowym. Posłuży to sporządzeniu odpowiedniego stanowiska do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

PISMO DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE >>>>>> do pobrania >>>>>>>

 

Łącznie newsów: 100
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20