Najświeższe aktualności:

Szkolenie zawodowe Data dodania: 19-04-2018 Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że nastąpiła zmiana dnia (data) oraz godziny rozpoczęcia szkolenia z adw. dr Maciejem Kaweckim. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 28 kwietnia... XXVIII Ogólnopolski Rejs Adwokacki im. adw. Marii Budzanowskiej Data dodania: 17-04-2018 Szanowni Państwo, Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie wraz z Komisją Integracji Środowiskowej Kultury Sportu Turystyki i Wypoczynku NRA pod przewodnictwem adw. Stanisława Estreicha,&n...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieProgram planowanych szkoleń zawodowych
Data dodania: 03-10-2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie przedstawiamy program planowanych szkoleń zawodowych na najbliższy okres:

- 21.10.17 r. – szkolenie zawodowe z adw. dr K. Witkowską-Moździerz z zakresu prawa karnego – 6 pkt szkoleniowych,

- 27.10.17r. – szkolenie zawodowe współorganizowane z NRA z dr hab. R. Sowińskim,  prof. WSB z zakresu marketingu prawniczego – 5 pkt szkoleniowych,

- 18.11.17 r. – szkolenie zawodowe z SSN prof. dr hab. D. Świeckim z zakresu postępowania karnego – 6 pkt szkoleniowych,

- 25.11.17 r. - szkolenie zawodowe z adw. dr A. Olasiem z zakresu postępowania cywilnego – 6 pkt szkoleniowych.

 

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik

 


 

Szkolenie zawodowe - ważna informacja !!!
Data dodania: 03-10-2017

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana osoby prowadzącej oraz temat szkolenia w dniu 21 października 2017 r.

 

Szkolenie pt. : „Praktyczne aspekty obowiązku naprawienia szkody w prawie karnym” poprowadzi adw. dr Katarzyna Witkowska-Moździerz (zaproszenie w załączeniu). Informujemy, iż dzień, miejsce i godzina szkolenia (a także ilość punktów szkoleniowych) pozostają bez zmian.

Ze względów osobistych i zawodowych szkolenie pt: Dopuszczalność bezprawnie pozyskanych dowodów w postępowaniu cywilnym - teoria i praktyka” z adw. dr A. Olasiem odbędzie się w terminie późniejszym tj. 25 listopada 2017 r.

Bardzo przepraszamy za zaistniałe z przyczyn od Nas niezależnych zmiany oraz serdecznie zapraszamy na szkolenie.

 

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik

Informacja
Data dodania: 03-10-2017

Okręgowa Rada Adwokacka uprzejmie informuje, iż zgodnie z podpisaną umową z MOSiR w Częstochowie od dnia 5 października br.  istnieje możliwość skorzystania nieodpłatnego z basenu pływackiego (zarezerwowane dwa tory na dużej niecce basenowej) Pływalni Krytej "Sienkiewicz Częstochowa" przy Al. NMP 56 w Częstochowie.

Za okazaniem legitymacji adwokackiej członkowie naszej Izby mogą korzystać z basenu w każdy czwartek przez 1 godz. tj. 45 minut na hali basenowej od godz. 20.45 do 21.30 + 15 minut na przebranie się przed i po zajęciach włącznie.

Zapraszamy!

III edycja Tygodnia Konstytucyjnego
Data dodania: 02-10-2017

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w III edycji Tygodnia Konstytucyjnego - #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym.

Wydarzenie organizowane jest w dniach 4 - 11 listopada 2017 roku. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa Łętowska.

W ostatniej edycji Tygodnia Konstytucyjnego wzięło udział 350 szkół ponad 460 prawników. W lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło ponad 35.000 uczniów całej Polsce. Entuzjastyczne reakcje nauczycieli oraz prawników biorących udział w poprzednich edycjach Tygodnia Konstytucyjnego świadczą o tym, że jest to inicjatywa potrzebna. W tej edycji, chcielibyśmy przeprowadzić zajęcia także poza szkołami.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Organizatorzy chcą też zwrócić uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.

Prawnicy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla adwokata będzie składał się z zagadnień merytorycznych oraz metodyki pracy.

Zainteresowani adwokaci są proszeni o dokonanie zgłoszenia do dnia 9 października br. poprzez wypełnienie formularza, który znajduje się pod adresem: https://goo.gl/forms/Mzq5LKIiwMaTgn1v2 oraz na stronie www.stowarzyszenieholda.pl.

Kontakt: Stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl, tel.: 795 215 089

Dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl, tel. tel: 795 215 089.

 

Wpis na listę aplikantów I roku 2018
Data dodania: 02-10-2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i będą chciały rozpocząć aplikację adwokacką w styczniu 2018r., powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich do dnia 16 października 2017r.

 

Do wniosku (wzór wniosku >>> ) należy dołączyć:

- aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem)

 - oświadczenie dot. postępowań karnych i dyscyplinarnych (wzór do pobrania >>>)

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. (wzór do pobrania >>>)

 

 

Łącznie newsów: 109
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22