Najświeższe aktualności:

Data dodania: 25-03-2023     Szanowni Państwo,   Chcielibyśmy poinformować, że w dniu 26 marca br. /niedziela/ o godz. 10.45 w Kaplicy na Cmentarzu Kule w Częstochowie zostanie odprawiona msza świ... Zaproszenie na szkolenie zawodowe Data dodania: 22-03-2023   Poniżej do pobrania zaproszenie na wyjazdowe szkolenie zawodowe organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Bielsku-Białej, które odbędzie się w dniach 12-14 maja 2023r. ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 21-09-2021

 


 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

w dniu 20 września br. do Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie zostało złożone pismo zawierające uwagi co do sposobu działania Portalu Informacyjnego. W dniu dzisiejszym Dziekan ORA adw. Marcin Karpiński odbył spotkanie z Prezesem Sądu Okręgowego w Częstochowie SSO Rafałem Olszewskim, który zadeklarował egzekwowanie wykonywania przez wydziały zarządzenia z dnia 19 lipca 2021 r. Całkowicie również popiera nasze starania o stworzenie w Portalu Informacyjnym zakładki, będącej swoistą skrzynką odbiorczą, zbierającą w jednym miejscu wszystkie dokumenty podlegające doręczeniu przez Portal Informacyjny.

Jednocześnie Dziekan ORA adw. Marcin Karpiński apeluje do Koleżanek i Kolegów Adwokatów z okręgu działania Sądu w Piotrkowie Trybunalskim o podzielenie się uwagami na temat funkcjonowania portalu w tym Sądzie Okręgowym. Posłuży to sporządzeniu odpowiedniego stanowiska do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

 

PISMO DO PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W CZĘSTOCHOWIE >>>>>> do pobrania >>>>>>>

 

Kasy fiskalne online - przypomnienie
Data dodania: 26-05-2021

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie przypomina iż od dnia 1 lipca 2021 r. adwokaci mają obwiązek posiadania kasy fiskalnej online.

Rozporządzeniem z dnia 10 czerwca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 1059) ustawowy termin obowiązkowego wprowadzenia nowych kas rejestrujących m.in. przez adwokatów został przesunięty do dnia 30 czerwca 2021 roku. Pomimo wspólnego wystąpienia Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu nowych kas fiskalnych, termin ten nie został ponownie przesunięty. W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązują już kasy online.

 

Poniżej do pobrania skan odpowiedzi Ministerstwa Finansów.

 

Przedsiębiorcy, którzy wymieniają kasę fiskalną mogą skorzystać z ulgi podatkowej która wynosi 90 % ceny zakupu, pod warunkiem, że nie przekracza kwoty 700 zł .

 

Formalności przy wprowadzaniu kasy rejestrującej online:

Adwokat wymieniający kasę fiskalną na kasę rejestrującą online musi zakupić urządzenie, które posiada certyfikat Głównego Urzędu Miar. Trzeba również zawrzeć umowę z  firmą serwisową, która posiada wymagane uprawnienia i zadbać o stałe łącze Wi-Fi z Internetem. A na koniec, w obecności serwisanta, należy przeprowadzić proces instalacji i fiskalizacji kasy.

W momencie zarejestrowania kasy fiskalnej online, następuje obowiązek wyrejestrowania starej kasy. Aby tego dokonać należy złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej z ewidencji. 

 

 

 Odpowiedź Ministerstwa Finansów >>>>>

 

Data dodania: 11-03-2021

 

Informujemy, iż na pierwszym posiedzeniu przeprowadzonym w dniach 4 i 10 marca 2021 r. ukonstytuowała się Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie wybrana podczas Zgromadzenia Izby w dniu 21 lutego 2021 r., podczas posiedzenia w tajnych wyborach wybrano Prezydium Rady w składzie:

Wicedziekan ORA - adw. Aleksandra Przedpełska;

Wicedziekan ORA – adw. Piotr Fik;

Skarbnik ORA – adw. Tomasz Ogłaza;

Sekretarz ORA - adw. Adam Kasperkiewicz;

Z-ca Sekretarza ORA adw. Piotr Ledecki.

 

Nadto powołano Komisję ds. Wykonywania Zawodu, której Przewodniczącym ustanowiono członka ORA adw. dr Miłosza Kościelniaka-Marszała.

 

Na Funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich powołano Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego.

 

Na funkcję Kierownika ds. Doskonalenia Zawodowego, Koordynatora ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji powołano Wicedziekana ORA adw. Piotra Fika.

 

Na Przewodniczącą Zespołu Wizytatorów przy ORA powołano członka ORA adw. Anetę Niemczyk-Riwerską.

 

Na Kierowników Referatu Skarg powołano członków ORA: adw. Monikę Jasińską, adw. Michała Pacho.

 

Rzecznikiem Prasowym został Sekretarz ORA adw. Adam Kasperkiewicz.

 

Powołano również adw. Lecha Kasprzyka na funkcję Przewodniczącego Komisji Sportu przy ORA.

 

 

Data dodania: 08-03-2021

 

 

 

 

 

 

Z życia Izby…
Data dodania: 08-03-2021

 

W dniu 3 marca br.  odbyło się w naszej Izbie spotkanie kandydatki na Prezesa NRA mec. Joanny Parafianowicz z Delegatami na KZA.

Natomiast w dniu 4 marca br. w takim spotkaniu uczestniczył również kandydujący, aktualny Prezes NRA adw. Jacek Trela. Prezes NRA zaszczycił także swą osobą inauguracyjne posiedzenie ORA.

Kolejne spotkania naszych Delegatów z kandydatami na Prezesa NRA przedstawiają się następująco:

- 9 marca br. - adw. Przemysław Rosati;

- 10 marca br. - adw. Maciej Gutowski;

- 16 marca br. - adw. Jarosław Zdzisław Szymański.

 

 

 

 

 

Łącznie newsów: 110
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22