Najświeższe aktualności:

WYNIKI EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ Data dodania: 24-09-2022  ... TERMINARZE ADWOKACKIE 2023 Data dodania: 24-09-2022   Serdecznie zapraszamy wszystkich adwokatów do odbioru terminarzy adwokackich na rok 2023.   Terminarze dostępne są w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej.   Il...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieIzbowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich
Data dodania: 02-06-2021

 


W dniu 25 maja 2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się Izbowy Konkurs Krasomówczy, w którym wzięli udział aplikanci tut. Izby.

Konkurs wygrał apl. adw. Paweł Kotlewski. Drugie miejsce zajęła apl. adw. Natalia Kukuła, a trzecie miejsce zdobyła apl. adw. Martyna Skwara.  Zdobywcy tych pierwszych trzech miejsc otrzymają nagrody pieniężne.

Do udziału w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym przechodzą aplikanci adwokaccy: Paweł Kotlewski oraz Natalia Kukuła.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów!!!

 

 

Kasy fiskalne online - przypomnienie
Data dodania: 26-05-2021

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie przypomina iż od dnia 1 lipca 2021 r. adwokaci mają obwiązek posiadania kasy fiskalnej online.

Rozporządzeniem z dnia 10 czerwca 2020 roku (Dz. U. 2020, poz. 1059) ustawowy termin obowiązkowego wprowadzenia nowych kas rejestrujących m.in. przez adwokatów został przesunięty do dnia 30 czerwca 2021 roku. Pomimo wspólnego wystąpienia Naczelnej Rady Adwokackiej, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu nowych kas fiskalnych, termin ten nie został ponownie przesunięty. W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2021 r. obowiązują już kasy online.

 

Poniżej do pobrania skan odpowiedzi Ministerstwa Finansów.

 

Przedsiębiorcy, którzy wymieniają kasę fiskalną mogą skorzystać z ulgi podatkowej która wynosi 90 % ceny zakupu, pod warunkiem, że nie przekracza kwoty 700 zł .

 

Formalności przy wprowadzaniu kasy rejestrującej online:

Adwokat wymieniający kasę fiskalną na kasę rejestrującą online musi zakupić urządzenie, które posiada certyfikat Głównego Urzędu Miar. Trzeba również zawrzeć umowę z  firmą serwisową, która posiada wymagane uprawnienia i zadbać o stałe łącze Wi-Fi z Internetem. A na koniec, w obecności serwisanta, należy przeprowadzić proces instalacji i fiskalizacji kasy.

W momencie zarejestrowania kasy fiskalnej online, następuje obowiązek wyrejestrowania starej kasy. Aby tego dokonać należy złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej z ewidencji. 

 

 

 Odpowiedź Ministerstwa Finansów >>>>>

 

Data dodania: 16-03-2021

 

Adwokat Jarosław Zdzisław Szymański w dniu dzisiejszym przedstawił Delegatom Naszej Izby swoją wizję Adwokatury. Szczególnie interesująca jest propozycja szerokiej współpracy z innymi samorządami zawodowymi, której celem jest również stworzenie silnej grupy przedstawicieli wolnych zawodów, która działając razem może znacznie więcej osiągnąć we współczesnym świecie bezwzględnej polityki.  To już ostatni kandydat na Prezesa NRA który odwiedził Naszą Izbę.

Krajowy Zjazd Adwokatury już w najbliższy weekend.

 

Data dodania: 16-03-2021

 

Miło nam poinformować, iż adwokat naszej Izby Pan Mecenas Krzysztof Kaczmarek, wieloletni Sędzia Sądy Dyscyplinarnego tut. Izby, jest kandydatem na członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.


Data dodania: 11-03-2021

 

Informujemy, iż na pierwszym posiedzeniu przeprowadzonym w dniach 4 i 10 marca 2021 r. ukonstytuowała się Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie wybrana podczas Zgromadzenia Izby w dniu 21 lutego 2021 r., podczas posiedzenia w tajnych wyborach wybrano Prezydium Rady w składzie:

Wicedziekan ORA - adw. Aleksandra Przedpełska;

Wicedziekan ORA – adw. Piotr Fik;

Skarbnik ORA – adw. Tomasz Ogłaza;

Sekretarz ORA - adw. Adam Kasperkiewicz;

Z-ca Sekretarza ORA adw. Piotr Ledecki.

 

Nadto powołano Komisję ds. Wykonywania Zawodu, której Przewodniczącym ustanowiono członka ORA adw. dr Miłosza Kościelniaka-Marszała.

 

Na Funkcję Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich powołano Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego.

 

Na funkcję Kierownika ds. Doskonalenia Zawodowego, Koordynatora ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji powołano Wicedziekana ORA adw. Piotra Fika.

 

Na Przewodniczącą Zespołu Wizytatorów przy ORA powołano członka ORA adw. Anetę Niemczyk-Riwerską.

 

Na Kierowników Referatu Skarg powołano członków ORA: adw. Monikę Jasińską, adw. Michała Pacho.

 

Rzecznikiem Prasowym został Sekretarz ORA adw. Adam Kasperkiewicz.

 

Powołano również adw. Lecha Kasprzyka na funkcję Przewodniczącego Komisji Sportu przy ORA.

 

 

Łącznie newsów: 118
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24