Najświeższe aktualności:

Ślubowanie Adwokatów Data dodania: 20-07-2017 Miło nam poinformować iż do Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej dołączyło właśnie trzydziestu trzech nowych adwokatów. Uroczystość ślubowania miała miejsce dnia 14 ... Prenumerata PALESTRY na 2018r. - przypomnienie Data dodania: 20-07-2017 Okręgowa Rada Adwokacka przypomina, iz do dnia 31 lipca 2017r. należy składać w biurze ORA (w formie papierowej lub elektronicznie) oświadczenia co do wyboru formy prenumeraty wydawnictwa Palestr...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePomoc dla Aleppo
Data dodania: 04-01-2017

Okręgowa Rada Adwokacka - w ślad za otrzymaną informacją - informuje iż adw. Jacek Trela, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, podpisali w dniu 22 grudnia 2016r. umowę darowizny na 100 tys. zł od Adwokatury na pomoc mieszkańcom Aleppo. Kwotę wyasygnowało Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 20 grudnia ub. roku, wykonując uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury, który zobowiązał NRA do udzielenia pomocy finansowej mieszkańcom Aleppo.

Zachęcamy Państwa do wsparcia indywidualnego akcji, poniżej podajemy konto na które można przesyłać również indywidualne darowizny:

Pieniądze można wpłacać na konto pod numerem: 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem „Adwokaci dla Aleppo”.

Osoby indywidualne mogą również dokonywać wpłat online, przez stronę PAH: http://www.pah.org.pl/wspieraj , wybierając cel darowizny: "Adwokaci dla Aleppo”.

 

Zwieńczeniem akcji będzie zbiórka do puszek podczas Spotkania Noworocznego Adwokatury 20 stycznia w Warszawie. Datki będą zbierać wówczas wolontariusze z Polskiej Akcji Humanitarnej.

 

Informacja o pracy Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Data dodania: 03-01-2017

Komunikat Sekretarza NRA
Data dodania: 02-01-2017
Komunikat w sprawie świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w 2017 roku
Data dodania: 05-12-2016

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 roku poz.1255) oraz w związku z porozumieniami zawartymi z właściwymi powiatami i uchwałą nr 40/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 września 2015 r. w dniu 3 grudnia 2016 r. dokonano losowania spośród kandydatur adwokatów, którzy w formie deklaracji wyrazili zgodę na wzięcie udziału w losowaniu wskazując właściwy powiat.

Na podstawie losowania została sporządzona lista adwokatów wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz ich zastępców (świadczących pomoc w przypadku ich nieobecności) w poszczególnych miejscach wykonywania czynności (wskazanych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego) wraz ze wskazaniem dni tygodnia oraz godzin (lista poniżej).

W dniu 9 grudnia 2016 r. (piątek) o godz. 16.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej  w Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a odbędzie się spotkanie informacyjne z adwokatami wskazanymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA
adw. Piotr Fik

 

Lista >>>

 

Komunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Data dodania: 15-11-2016


Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255) w 2017 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (wg załączonego wzoru).

 

Formularze należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 30 listopada 2016 r. w formie papierowej lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

 

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 30 listopada 2016 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania. Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r., z zastrzeżeniem, że liczba godzin udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym dniu nie będzie większa niż 4, a limit czasu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przez jednego adwokata nie będzie mniejszy niż 1 dzień na miesiąc.

Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mogą być wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

 

FORMULARZ >>>

do pobrania w pliku .pdf

do pobrania w pliku .docx

 

 

Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA
adw. Piotr Fik

 

Łącznie newsów: 87
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18