Najświeższe aktualności:

Memoriał im. Ryszarda Misztalskiego oraz turniej brydżowy Data dodania: 30-05-2023     W imieniu Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie, informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2023 r. odbędzie się memoriał im. Ryszarda Misztalskiego. Jednocze... Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2023 Data dodania: 18-05-2023   Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268), wyznacza ter...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePROK-SYS – zdalny dostęp do akt postępowań przygotowawczych w sprawach karnych
Data dodania: 11-08-2022


Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie informuje zgodnie z otrzymaną informacją z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie iż w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury został wdrożony system PROK-SYS, który przewiduje mozliwość udostępniania zdigitalizowanych akt postępowania przygotowawczego poprzez internet stronom tego postępowania.

Zachęcamy do skorzystania z tej mozliwości.

 

 

 

Dostęp do akt jest możliwy za pośrednictwem Portalu Przeglądania Akt: 

https://portalzewnetrzny.prokuratura.gov.pl/

 

W celu uzyskania dostępu do akt należy w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury prowadzącej postępowanie uzyskać informację, czy akta danej sprawy karnej są zdigitalizowane, a następnie skierować do prokuratora prowadzącego postępowanie wniosek o udzielenie zgody na dostęp do tych akt za pomocą internetu. Po wyrażeniu zgody przez prokuratora i określeniu czasu trwania udostępnienia wnioskodawcy zostanie przekazany login i hasło do zalogowania w portalu.

Na stronie Portalu Przeglądania Akt  znajdują się pomoce prezentujące sposób logowania do portalu oraz zapoznawania się z materiałami udostępnionymi przez prokuratora.

 

 

Uchwała NRA, uchwała ORA w Częstochowie
Data dodania: 04-07-2022

 

Po zdanym egzaminie adwokackim...
Data dodania: 20-06-2022

 

 

Osoby po odbytej aplikacji adwokackiej, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, składają wniosek do rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji adwokackiej, a w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.2 Poa -  ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wniosek o wpis na listę adwokatów (wzór do pobrania >>>) składany przez osoby, które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynika egzaminu adwokackiego, powinien zawierać następujące załączniki:

1.     Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego;

2.     Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.     Życiorys (podpisany);

4.     Zdjęcie - 3 szt. do dowodu osobistego (aktualne, wyraźne, o wymiarach 35x45mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy) lub do paszportu,

5.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.     Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości;

7.     Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga! dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 

Prosimy o składanie kompletnych wniosków o wpis najpóźniej do dnia 6 lipca 2022 r. - z uwagi na termin posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie na którym rozpoznawane będą wnioski dot. wpisów na listę adwokatów tut. Izby (jest to data dla corocznego, uroczystego ślubowania adwokatów, natomiast  wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

Jednocześnie informujemy, iż aplikant adwokacki po zdanym egzaminie adwokackim zostaje skreślony z listy aplikantów przy wpisie na listę adwokatów lub po upływie roku od zakończenia aplikacji adwokackiej.

 

 WNIOSEK O WYROBIENIE LEGITYMACJI ADWOKACKIEJ >>>>>

 

 

 

Mistrzostwa Brydża w Częstochowie
Data dodania: 17-05-2022

  

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

W dniu 19.05.2022 r. odbędą się Mistrzostwa Brydża w Częstochowie wśród adwokatów.
 
Osoby chętne proszone są o zgłaszanie deklaracji na adw.l.kasprzyk@wp.pl celem uzyskania dodatkowych informacji. 

 
Ze sportowymi pozdrowieniami,

Lech Kasprzyk
Michał Służalec
 
 
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Data dodania: 11-05-2022
Łącznie newsów: 125
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25