Najświeższe aktualności:

Rajd Nordic Walking 2024 Data dodania: 15-07-2024   Szanowni Państwo! Komisja Integracji Środowiskowej Szczecińskiej Izby Adwokackiej uprzejmie zaprasza do udziału w XIII Ogólnopolskim Adwokackim Rajdzie Nordic Walking, kt&oacu... Zaproszenie na konferencję Data dodania: 09-07-2024  Szanowni Państwo, w imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekskl...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieUsługa legitymacji adwokackiej w aplikacji mObywatel
Data dodania: 06-02-2023

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9 stycznia 2023 roku w aplikacji mObywatel  (https://www.gov.pl/web/mobywatel) udostępniona została usługa legitymacji adwokackiej, legitymacji aplikanta, adwokata lub prawnika zagranicznego.

 

1. Elektroniczna legitymacja jest dostępna w aplikacji mObywatel dla:

·   adwokata wykonującego zawód

·   aplikanta aktywnego

·   prawnika zagranicznego świadczącego pomoc prawną posiadającego nr pesel

 

 2. Legitymacja elektroniczna nie jest dostępna dla:

·   adwokata niewykonującego zawód, zawieszonego oraz skreślonego

·   aplikanta na urlopie, aplikanta skreślonego

· prawnika zagranicznego nieświadczącego pomocy prawnej, zawieszonego oraz skreślonego

 

Wystawienie elektronicznej legitymacji oparte jest na aktualnym statusie osoby w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury.

Uwaga!

Każda zmiana statusu w systemie SOA powoduje z automatu nadanie nowej legitymacji – np. jeśli adwokat posiadający status wykonywania zawodu, otrzymał /zgodnie z wnioskiem/ status adwokata emeryta/rencisty wykonującego zawód, będzie mieć zupełnie nowy nr legitymacji, a poprzednia legitymacja będzie unieważniona.

 

W przypadku gdy w aplikacji mObywatel wyświetli się komunikat o braku uprawnień do korzystania z dokumentu /pomimo spełniania w/w warunków/ - prosimy o kontakt z Biurem ORA.

 

 

Data dodania: 10-01-2023

 

Szanowni Państwo,

w dniu 27 stycznia 2020 roku, w Oświęcimiu Marian Turski wygłosił przemówienie „Nie bądź obojętny”. Na Gali Medalu Wolności Słowa uznano je najlepszym, jakie wygłoszono w ostatnich latach w języku polskim.

Nikt się nie spodziewał, ze w lutym 2022 roku, po napaści Rosji na Ukrainę te słowa staną się szczególnie istotne.

Nasza Rada i członkowie Naszej Izby od pierwszego dnia agresji organizowali pomoc prawną dla uchodźców z Ukrainy. Szczególne podziękowania dla adw. Adama Kasperkiewicza i adw. Anny Semenovej. Czyniliśmy to we współpracy z UM Częstochowa.

W dniu 9 stycznia 2023 roku na uroczystej gali Filharmonii Częstochowskiej, z rąk Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, w imieniu ORA odebrałem podziękowania dla nas wszystkich angażujących się tą pomoc. Adwokat Adam Kasperkiewicz odebrał również podziękowania indywidualne.

To bardzo ważne, choć wolelibyśmy, by przesłanie słów Mariana Turskiego nie musiało być tak przeraźliwie realne i aktualne.

 

adw. Marcin Karpiński

 

 

Informacja o likwidacji faksu w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach
Data dodania: 23-12-2022

 

Komunikat Skarbnika ORA w Częstochowie dotyczący zasad opłacania składek za OC w 2023 roku
Data dodania: 19-12-2022

 

Szanowni Państwo Adwokaci !

 

przypominam, że od 1 stycznia 2022 roku uległy zmianie zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów. Składka na ubezpieczenie OC nie jest już wliczona do składki samorządowej miesięcznej, a wpłacana za rok z góry na odrębne konto bankowe ORA.

 

Składka na OC  na rok 2023 płatna jest  j e d n o r a z o w o  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Banku PKO BP o numerze:  55 1020 1664 0000 3102 0662 0928 w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2023 r”.

W przypadku braku zmiany wariantu ubezpieczenia w 2023 roku obowiązuje dotychczasowy wariant ubezpieczenia.

Jednocześnie przypominam, że poza składką na ubezpieczenie OC członkowie Izby Adwokackiej zobowiązani są zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia Izby do opłacania składek samorządowych w wysokości:

  • adwokaci wykonujący zawód w pełnym wymiarze: 170,- zł./mies.,
  • adwokaci-emeryci wykonujący zawód: 50,- zł./mies.,
  • adwokaci wpisani na listę niewykonujących zawodu (w tym radca pr., pracownik naukowy):  100,- zł./mies.
  • adwokaci-emeryci niewykonujący już zawodu adwokata: 50,- zł./mies.

 

Brak opłacenia zadeklarowanej składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej oraz naraża na postępowanie dyscyplinarne z możliwością zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu.

Przypominam również, że niespełnienie obowiązku zawarcia przez adwokata umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także brak płatności składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi naruszenie przyjętych przez Naczelną Radę Adwokacką zasad etyki zawodowej, a więc przewinienie dyscyplinarne (art. 80 w zw. z art. 8a ustawy – Prawo o adwokaturze).

Nadto informuję, iż ORA ma możliwość zablokowania w systemie Marsh zmiany wariantu ubezpieczenia dla adwokatów-dłużników wobec Izby. Zablokowanie Dłużnika w systemie będzie wiązało się z wystawieniem polisy  w najniższym wariancie,  a dopiero po opłaceniu składki suma ubezpieczenia zostanie odblokowana, a ORA zmieni wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie deklaracji od Adwokata.

 

adw. Tomasz Ogłaza

Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

 

Święto Niepodległości
Data dodania: 16-11-2022

 

 

W obchodach Święta Niepodległości wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie. Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli: Wicedziekan ORA adw. Aleksandra Przedpełska oraz Wicedziekan ORA adw. Piotr Fik.

 

 

Łącznie newsów: 103
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21