Najświeższe aktualności:

Mistrzostwa Brydża w Częstochowie Data dodania: 17-05-2022     Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,  W dniu 19.05.2022 r. odbędą się Mistrzostwa Brydża w Częstochowie wśród adwokatów.   Osoby chętne ... ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE Data dodania: 11-05-2022       PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA >>>>>>>>>>>>>>      ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w 2021 roku.
Data dodania: 06-11-2020
Palestra - komunikat
Data dodania: 04-11-2020

 

Na mocy decyzji Prezydium NRA czasopismo „Palestra” wydawane jest od maja br. w mocno ograniczonym nakładzie w wersji papierowej, numery w wersji drukowanej są rozsyłane jako egzemplarze obowiązkowe, egzemplarze okazowe dla bibliotek i wynikające ze zobowiązań z księgarniami i kolporterami - w związku ograniczonymi możliwościami poligraficznych i dystrybucyjnych w okresie pandemii COVID-19 oraz w celu ograniczenia ryzyka ewentualnego zakażenia w procesie kolportażu czasopisma „Palestra”.

 

W związku z powyższym uruchomiono dostęp elektroniczny dla wszystkich adwokatów oraz aplikantów adwokackich do nowoczesnej wersji elektronicznej czasopisma na nowym portalu „Palestry” https://palestra.pl/pl/czasopismo#wszystkie-numery.

 

https://palestra.pl/pl/czasopismo?rocznik=2020

 

Zapraszamy Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów Adwokatów oraz Aplikantów Adwokackich do korzystania z tej formy czasopisma.

 

Komunikat
Data dodania: 04-11-2020

 

W związku z pismem Dyrektora Dep. Postępowań Uchodźczych Urzędu do Spraw Cudzoziemców dr Andrzeja Karpiaka,  zapraszamy PT Adwokatów – członków naszej Izby do zgłaszania udziału w nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców w 2021 roku - zgodnie z ustawą o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://udsc.gov.pl/urzad/bezplatna-pomoc-prawna/

 

Adwokaci deklarujący gotowość do udzielania tej pomocy cudzoziemcom proszeni są o zgłaszanie się  drogą mailową z podaniem języka obcego, w którym gotowi są udzielać porad, na adres: ora.czestochowa@adwokatura.pl  do dnia 20 listopada br. Obecność na tej liście jest dobrowolna.

 

 

 

 

Uchwała NRA
Data dodania: 27-10-2020

Poniżej prezentujemy Uchwałę Prezydium NRA z dn. 26 października br. w reakcji na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 22 października dotyczące przepisu zezwalającego na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

 

Komunikat NRA
Data dodania: 30-09-2020

 

 

Łącznie newsów: 99
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20