Najświeższe aktualności:

Ślubowanie Adwokatów Data dodania: 20-07-2017 Miło nam poinformować iż do Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej dołączyło właśnie trzydziestu trzech nowych adwokatów. Uroczystość ślubowania miała miejsce dnia 14 ... Prenumerata PALESTRY na 2018r. - przypomnienie Data dodania: 20-07-2017 Okręgowa Rada Adwokacka przypomina, iz do dnia 31 lipca 2017r. należy składać w biurze ORA (w formie papierowej lub elektronicznie) oświadczenia co do wyboru formy prenumeraty wydawnictwa Palestr...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePismo Pełnomocnika ds. utworzenia Krajowej Informacji Skarbowej
Data dodania: 21-02-2017

Komunikat w sprawie sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2016 r.
Data dodania: 01-02-2017

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie uprzejmie przypomina o obowiązku złożenia przez Adwokatów sprawozdania o wykonaniu obowiązku doskonalenia zawodowego w 2016 r. na podstawie § 18 uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. (tekst jednolity >>>).

Przedstawiamy stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury w sprawie obowiązku doskonalenia zawodowego: http://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/informacja-rzecznika-dyscyplinarnego-adwokatury-ws-obowiazku-doskonalenia-zawodowego/

               Formularz sprawozdania (wzór do pobrania >>> ) należy składać w siedzibie Izby  w terminie do dnia 28 lutego 2016 r. w formie papierowej lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl). Poniżej przedstawiamy listę szkoleń organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie w 2016 r. wraz z punktacją za poszczególne szkolenia.

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA
adw. Piotr Fik

 

 Lista szkoleń >>>

 

ŚLUBOWANIE APLIKANTÓW ADW.
Data dodania: 10-01-2017

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że dniu 5 stycznia 2017 roku w siedzibie ORA odbyło się ślubowanie aplikantów adwokackich.

Ślubowanie od aplikantów rozpoczynających w tym roku aplikację odebrał Wicedziekan ORA adw. Paweł Jędrzejewski, a życzenia dobrej aplikacji złożył obecnym Kierownik Szkolenia Aplikantów adw. Wicedziekan ORA adw. Marcin Karpiński.

Nowym aplikantom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej!

 

 

Egzamin adwokacki 2017 - ważne informacje
Data dodania: 09-01-2017

 

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu adwokackiego w 2017r.:

do pobrania >>>

Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości o egzaminie adwokackim 2017
Data dodania: 04-01-2017

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, tj.:

1.     doktorów nauk prawnych,
2.    osób, które przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego,
3.     osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy – Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
4.     osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów,
5.     osób, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego,
6.     osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny lub komorniczy,
7.     osób, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
8.    osób, które w terminie określonym w art. 69b ustawy – Prawo o adwokaturze, nie złożyły wniosku o wpis na listę adwokatów,
9.    osób, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o adwokaturze;
 
na dzień 28 marca 2017 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego, na dzień 29 marca 2017 r. godz. 10.00 – część druga, obejmującarozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego, na dzień 30 marca 2017 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego oraz na dzień 31 marca 2017 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.
 

/informację pobrano >>> strona internetowa Ministerstwa Sprawiedliwości/

Łącznie newsów: 87
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18