Najświeższe aktualności:

Memoriał im. Ryszarda Misztalskiego oraz turniej brydżowy Data dodania: 30-05-2023     W imieniu Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie, informujemy, iż w dniu 10 czerwca 2023 r. odbędzie się memoriał im. Ryszarda Misztalskiego. Jednocze... Egzamin wstępny na aplikację adwokacką 2023 Data dodania: 18-05-2023   Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1184 i 1268), wyznacza ter...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 05-09-2022

 

  • Adw. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, skierował pismo do min. Marcina Warchoła, sekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości, w sprawie propozycji zmian w rozporządzeniu dotyczącym stawek adwokackich.
  • 4 sierpnia br. ministerstwo sprawiedliwości przysłało do NRA projekt rozporządzeń zmieniających: rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu oraz rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (oraz tożsame dotyczące radców prawnych) do przedstawienia uwag w trybie konsultacji publicznych.
  • Prezes NRA zwraca uwagę, że propozycje stawek adwokackich, zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, powinny być przedstawione NRA celem wydania opinii w trybach wskazanych w ustawie Prawo o adwokaturze.
  • Prezes NRA informuje, że NRA jest gotowa na najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA – 9 września 2022 r. przystąpić do opiniowania projektów w formie właściwej dla działania organu kolegialnego, jeżeli Minister zwróci się o opinię, w trybie wskazanym w ustawie Prawo o adwokaturze, przesyłając jednocześnie dane, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 oraz w art. 29 ust. 2 Prawa o adwokaturze, na bazie których zaproponowano w projekcie wysokość wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w poszczególnych kategoriach spraw, celem przeanalizowania tych danych przez Naczelną Radę Adwokacką przed wydaniem trafnej opinii względem przedłożonych projektów rozporządzeń.

Więcej informacji    >>>>>>>>

 

 

Źródło: adwokatura.pl

SPRAWA KOSZTÓW NIEOPŁACONEJ POMOCY PRAWNEJ
Data dodania: 05-09-2022

 

  • Instytut Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej 8 sierpnia br. przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko dotyczące:

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (B644),

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie (B645),

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (B642),

-      projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (B643).

  • Projekty rozporządzeń dotyczą stawek adwokackich m.in. za prowadzenie spraw nieletnich.
  • ILIPP NRA w ramach konsultacji publicznych przedstawił negatywne stanowisko do przedłożonych projektów, stwierdzając, że stawki są nieadekwatne do obecnych realiów: - Proponowanie przez Ministra Sprawiedliwości stawek opłat za czynności adwokackie z tytułu kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej udzielonej z urzędu na poziomie obowiązującym od 2002 roku, po 20 latach ich obowiązywania, trudno nawet nazwać tylko niewłaściwym - czytamy w opinii.
  • W stanowisku zwrócono uwagę również na błąd formalnoprawny.
  • Dokument przygotowała i podpisała adw. Dorota Kulińska, dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

W stanowisku uznano za słuszne rozszerzenie katalogu postępowań uwzględniającego sprawy nieletnich. Jednak stawki zaproponowane przez ministerstwo pozostają na poziomie z roku 2002. Projekt przewiduje stawkę minimalną za czynności adwokackie z wyboru, za sprawę o demoralizację - 120 zł, za postępowanie dotyczące czynu karalnego 360 zł, jeśli postępowanie będzie dotyczyć obu kwestii pozostanie na poziomie 360 zł, za reprezentację w postępowaniu odwoławczym adwokat otrzyma 480 zł. Jednak stawki za te same sprawy prowadzone przez adwokata z urzędu będą o połowę niższe.

 

Więcej informacji   >>>>>>>>>

 

 

Źródło: adwokatura.pl

 

Data dodania: 25-08-2022

 

Data dodania: 22-08-2022

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

Komisja Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie uprzejmie zawiadamia, iż w dniu 3 września 2022 r. na kortach Victoria przy ulicy 3 Maja w Częstochowie odbędzie się Memoriał wybitnych częstochowskich tenisistów, w tym m.in. Świętej Pamięci Mecenasa Ryszarda Misztalskiego.

Wszystkich chętnych do udziału w turnieju serdecznie zapraszamy.

Rozpoczęcie Memoriału nastąpi o godzinie 9.00. Spotkanie planowane jest do godziny 20.00.

Wszelkie szczegóły o wydarzeniu zainteresowanym przekaże Mecenas Krzysztof Baron. Kontakt pod numerem telefonu 600853406.   

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Adw. Lech Kasprzyk

 

Adw. Michał Służalec

 

 

Data dodania: 19-08-2022

 


 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,


w imieniu Komisji Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie zapraszamy do udziału w VII Otwartych Mistrzostwach Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana ORA w Częstochowie, które odbędą się w dn. 10 września 2022 r. na terenie boiska do siatkówki plażowej przy ul. Wręczyckiej 259 w Częstochowie (Korty Tenisowe ASPRO), godz. 10.00.

 

Do udziału w zawodach zachęcamy wszystkich Adwokatów i Aplikantów adwokackich, jak również przedstawicieli innych zawodów prawniczych wraz z rodzinami i przyjaciółmi (system drużynowy - cztery osoby w drużynie). Istnieje możliwość skompletowania drużyny na miejscu, w razie nieposiadania zespołu. Zapisy odbędą się o godz. 9.45 w dniu zawodów. Komisja zaplanowała liczne atrakcje, w tym nagrody - puchary oraz skromny poczęstunek w formie ogródka grillowego.

 

 

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

 

Adw. Lech Kasprzyk

Adw. Michał Służalec

Adw. Marcin Janik

 

 

 

 

Łącznie newsów: 125
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25