Najświeższe aktualności:

Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana ORA Data dodania: 18-09-2020     Uprzejmie informujemy, że mimo przeciwności losu coroczny Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana odbędzie się w dniu 26 września 2020 r.... Data dodania: 16-09-2020     Ze względów bezpieczeństwa dot. zapobiegania COVID-19 prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą na adres siedziby ORA. Natomiast osoby dostarczające dokumenty oso...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieSZKOLENIE MEDIACYJNE - ZAPROSZENIE PILNE
Data dodania: 20-01-2020

 

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Panie Mecenasie,

Adwokaci,

Aplikanci Adwokaccy,

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniach 15-16 lutego oraz 21-22 marca 2020 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie organizuje pierwsze szkolenie mediacyjne, skierowane do adwokatów i aplikantów adwokackich chcących uzyskać uprawnienia mediatora.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie ORA w Częstochowie, ul. Kilińskiego 111a.

 

Odbycie szkolenia z wynikiem pozytywnym uprawnia do uzyskania certyfikatu mediatora wydawanego przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i wpisu na listę mediatorów Centrum, a także do wpisu na listę stałych mediatorów sądowych przy prezesach sądów okręgowych, a nadto do uzyskania 24 punktów szkoleniowych (stosowne zaświadczenie zostanie wydane przez CM przy NRA).

 

Szkolenie zostanie zrealizowane w formie wykładów oraz ćwiczeń warsztatowych, obejmujących łącznie 40 godzin (zgodnie z minimum programowym wiedzy i umiejętności niezbędnych w pełnieniu roli mediatora przyjętym w Standardach Szkolenia mediatorów opracowanych przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości), poprowadzonych przez mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 30 osób.

 

W przypadku zgłoszenia się 30 osób koszt szkolenia wynosi 500 zł brutto.

W przypadku mniejszej liczby chętnych, kwota powyższa proporcjonalnie wzrośnie. Niezależnie od przyczyny rezygnacji ze szkolenia, opłata za szkolenie nie będzie zwrócona. Państwa zgłoszenie będzie brane pod uwagę w momencie otrzymania zapłaty przez organizatora.

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl

do dnia 28 stycznia 2020r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Po uzyskaniu informacji o liczbie chętnych, po 28 stycznia 2020 r., kolejnym komunikatem, zostanie przesłana informacja odnośnie kosztu szkolenia, numer rachunku bankowego oraz terminu do którego należy dokonać wpłaty.

 

Szczegółowy program szkolenia zostanie wysłany do osób, które dokonały zgłoszenia i opłaciły udział w szkoleniu.

 

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w organizowanym szkoleniu, przypominając, że mediacja jako instytucja staje się coraz częściej wykorzystywaną alternatywną metodą rozwiązywania sporów, w tym sądowych. Zwracam również uwagę, że instytucja ta nabiera znaczenia w związku z ostatnia nowelizacją k.p.c. oraz ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

 

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia,

 

adw. Piotr Fik

Koordynator ds. Mediacji ORA w Częstochowie

 

 

 

 

Stanowisko ORA
Data dodania: 20-12-2019

Przypomnienie
Data dodania: 19-12-2019

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie przypomina o obowiązkowym wygenerowaniu  indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego), na który od 1 stycznia 2020r. wpłaca się podatki m.in. PIT i VAT. 

link do generatora rachunków podatkowych: 
Obchody Święta Niepodległości
Data dodania: 13-11-2019


W uroczystości obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział – jak co roku - delegacja Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.

Kwiaty przed pomnikiem Marszałka Piłsudskiego złożyła Pani Dziekan adw. Aleksandra Przedpełska, a towarzyszyli jej członkowie ORA: adw. Tomasz Ogłaza oraz adw. Piotr Fik.

 

 

Data dodania: 12-11-2019

 

W dniu 9 listopada br. pomiędzy godz. 11.00 a godz. 13.00

 

podczas szkolenia zawodowego dla adwokatów w auli przy ul. Zbierskiego  2/4

zginęła lista uczestników w/w szkolenia.


Znalazcę prosimy o kontakt z biurem ORA.

 

Łącznie newsów: 101
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20