Najświeższe aktualności:

Numer PESEL w CEIDG - ważne! Data dodania: 17-05-2018 Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci! W dniu 19.05.2018r. upływa dwuletni termin uzupełnienia danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wskazanie nume... XXI Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie Data dodania: 17-05-2018 Komisja Kultury, Turystyki, Sportu i Integracji Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku serdecznie zaprasza na XXI Mistrzostwa Polski Adwokatów w Golfie i  XII Mistrzostwa Polski Prawnik...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePrzeżyjmy to jeszcze raz...
Data dodania: 20-03-2017

Nieodplatna pomoc prawna dla cudzoziemców
Data dodania: 10-11-2016

 

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Pan Mecenas

 

Wzorem ubiegłego roku uprzejmie informujemy, iż Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców zaprasza Adwokatów do dobrowolnego udziału w nieodpłatnej
pomocy prawnej dla cudzoziemców - zgodnie z ustawą o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie:
http://udsc.gov.pl/urzad/

Adwokaci deklarujący gotowość do udzielania tej pomocy cudzoziemcom
proszeni są o zgłoszenie się mailem lub pocztą tradycyjną na adres
Okręgowej Rady Adwokackiej do dnia 21 listopada br.

Obecność na tej liście jest dobrowolna.Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA

adw. Piotr Fik

 

Komunikat w sprawie wynagrodzeń członków ORA w Częstochowie
Data dodania: 28-10-2016

Komunikat w sprawie wynagrodzeń członków ORA w Częstochowie


Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie,

nawiązując do licznych zapytań uprzejmie informuje, iż jej członkowie,

z tytułu pełnienia swoich funkcji, nie pobierają wynagrodzenia ani diety.

 

Na zarządzenie Dziekana ORA

PALESTRA - komunikat nr 2
Data dodania: 09-09-2016

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Pan Mecenas

 

w nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu oraz licznymi pytaniami uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Uchwałą nr 16/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 czerwca 2014 r.: „Pismo Adwokatury Polskiej „Palestra” kolportowane jest do adwokatów i prawników zagranicznych z obszaru Unii Europejskiej wpisanych na listy prowadzone przez Okręgowe Rady Adwokackie w ramach składki na fundusz administracyjny przekazywanej przez Okręgowe Rady Adwokackie na rzecz Naczelnej Rady Adwokackiej”.

 

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA

adw. Piotr Fik

 

"PALESTRA"
Data dodania: 08-09-2016

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Pan Mecenas

 

w  związku z informacjami o nieprawidłowościach związanych z doręczaniem miesięcznika  Adwokatury  Polskiej   „Palestra”  uprzejmie proszę, aby wszystkie  osoby            nie otrzymujące czasopisma, a wyrażające chęć prenumeraty zgłosiły przedmiotową kwestię Okręgowej Radzie Adwokackiej  w Częstochowie.

W zgłoszeniu uprzejmie proszę o podanie formy (elektroniczna albo papierowa) w jakiej chcieliby Państwo otrzymywać wskazany miesięcznik.

 

Kierownik ds. Doskonalenia Zawodowego ORA

adw. Piotr Fik

 

 

Łącznie newsów: 66
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13