Najświeższe aktualności:

Mikołajkowe spotkanie integracyjne Data dodania: 08-11-2018 ... Nieodplatna pomoc prawna dla cudzoziemców 2019 Data dodania: 08-11-2018 Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Pan Mecenas Wzorem ubiegłego roku  uprzejmie informujemy, iż Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zaprasza Adwokatów do...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieKomunikat w sprawie zgłoszeń do świadczenia pomocy prawnej na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Data dodania: 30-10-2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie informuje, że osoby chcące świadczyć pomoc prawną na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255, ze zm.) w 2019 roku zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu  na formularzu (druk do pobrania >>>).

Formularze należy składać w siedzibie Izby w terminie do dnia 20 listopada 2018 r. w formie papierowej lub elektronicznie (skan formularza na adres: ora.czestochowa@adwokatura.home.pl).

Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie będą uwzględniane. Nie będą uwzględniane również jakiekolwiek zgłoszenia dokonane przed dniem opublikowania niniejszego komunikatu oraz po 20 listopada 2018 r. Adwokaci, którzy przed dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia złożyli pisemne wnioski w innej formie, proszeni są o powtórne złożenie wniosku na wymaganym formularzu.

Zgodnie z uchwałą nr 5 Zgromadzenia Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej z dnia 10 czerwca 2017 roku (treść uchwały do pobrania >>>) do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku ORA nie może wyznaczyć adwokata, który był karany dyscyplinarnie (do czasu zatarcia skazania), zalega z opłatami z tytułu składek samorządowych, który nie wypełnił obowiązku w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim rocznym cyklu szkoleniowym.

Wskazanie Adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nastąpi w drodze losowania.

O terminie losowania zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej ORA. Do dnia 5 grudnia 2018 r. osoby, które zostaną wyznaczone do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zostaną indywidualnie poinformowane o tym fakcie przez ORA (za pośrednictwem e-maila albo tradycyjną pocztą).

Okręgowa Rada Adwokacka kierować się będzie zasadą umożliwienia jak największej liczbie adwokatów skorzystania z możliwości przewidzianych w ustawie z dnia  5 sierpnia 2015 r.

Adwokaci, którzy nie zostaną adwokatami wyznaczonymi do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej mogą być wskazani jako zastępcy adwokatów wyznaczonych. W takim przypadku będą udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej pod nieobecność adwokatów wyznaczonych.

Nowe regulacje prawne dot. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2019 r.  (do pobrania >>>)

 

Koordynator ds. Nieodpłatnej Pomocy Prawnej ORA
adw. Piotr Fik

 

 

 

 

 

III Turniej Halowej Piłki Nożnej - zaproszenie
Data dodania: 24-10-2018

Terminarze Adwokata 2019
Data dodania: 23-10-2018

 

Biuro Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie uprzejmie informuje, iż w sekretariacie biura już można odbierać kalendarze "Terminarz Adwokata" na 2019 rok. Ilość egzemplarzy jest ograniczona. Zapraszamy!

 

 

Dni Kultury Adwokatury Polskiej
Data dodania: 22-10-2018

100-lecie Adwokatury Polskiej
Data dodania: 15-10-2018

Łącznie newsów: 64
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13