Najświeższe aktualności:

Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana ORA Data dodania: 18-09-2020     Uprzejmie informujemy, że mimo przeciwności losu coroczny Turniej V Otwarte Mistrzostwa Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana odbędzie się w dniu 26 września 2020 r.... Data dodania: 16-09-2020     Ze względów bezpieczeństwa dot. zapobiegania COVID-19 prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą na adres siedziby ORA. Natomiast osoby dostarczające dokumenty oso...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowieData dodania: 28-08-2020

 

 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż zmarł

 Ś.P.

ADW. WŁODZIMIERZ  KANIA,

doświadczony prawnik, człowiek o niezłomnych zasadach

i wysokiej kulturze osobistej, w Zmarłym tracimy życzliwego Kolegę.

 

 

Żonie Zmarłego, naszej Koleżance adw. Ewie Coner,

synowi Zmarłego, naszemu Koledze adw. Antoniemu Kania-Sieniawskiemu,

Rodzinie i bliskim,

 

składamy szczere i głębokie wyrazy współczucia.

 

 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

 

 

 

 

 

Msza święta żałobna odprawiona zostanie

w poniedziałek 31 sierpnia 2020 roku o godzinie 13.00

 

 

(wystawienie od godz. 12.00)

 

 

w kościele pw. św. Michała Archanioła i Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

 

przy ul. Piotra Skargi 1 w Łazach (pow. zawierciański).

 

 

 

 

Data dodania: 20-08-2020

Data dodania: 13-08-2020

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

Adwokaci, Aplikanci Adwokaccy,

 

 

Uprzejmie informuję, że we wrześniu br. Komisja Sportu przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie rozważa możliwość przeprowadzenia V Otwartych Mistrzostw Adwokatury w Bocce o Puchar Dziekana!

 W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie na adres adw.l.kasprzyk@wp.pl wstępnych deklaracji wraz z składem drużyn (4-osobowe) do dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

Informacje w zakresie planowanego wydarzenia będą zamieszczane na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie w zakładce aktualności. Przeprowadzenie turnieju będzie zależne od sytuacji epidemiologicznej oraz liczby chętnych.

 


Ze sportowymi pozdrowieniami,

Adw. Lech Kasprzyk
Adw.
Marcin Janik
Apl. adw.
Michał Służalec
                    

Po zdanym egzaminie adwokackim...
Data dodania: 03-08-2020

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, po aplikacji adwokackiejskładają wniosek o wpis na listę adwokatów do rady adwokackiej właściwej ze względu na miejsce odbywania aplikacji adwokackiej, a w przypadku osób, o których mowa w art.66 ust.2 -  ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wniosek o wpis na listę adwokatów (do pobrania >>>) składany przez osoby, które ukończyły aplikację adwokacką w tut. Izbie i uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego, powinien zawierać następujące załączniki:

1.     Oryginał uchwały Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej otrzymanie pozytywnego wyniku  z egzaminu adwokackiego;

2.     Kwestionariusz osobowy  (do pobrania >>>);

3.     Życiorys (podpisany);

     4.     Zdjęcie - 3 szt.

5.     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  (do pobrania >>>);

6.     Aktualna informacja o niekaralności z KRK, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (wydruk wizualizacji dokumenty elektronicznego „Informacja o osobie z KRK” nie jest dokumentem – zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrk.ms.gov.pl/erp-web,);

7.     Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (uwaga! dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r.).

 Jednocześnie informujemy, iż w przypadku osób składajacych wniosek o wpis na zas. art. 66 ust. 2 Poa do w/w dokumentów należy załączyć całość dokumentacji potwierdzającej uprawnienie do przystąpienia do egzaminu adwokackiego.

Wniosek o wpis na listę adwokatów (art. 68 Poa) można złożyć w ciągu 10 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego - zgodnie z art. 69b Poa).

Jednocześnie informujemy, iż aplikant adwokacki po zdanym egzaminie adwokackim zostaje skreślony z listy aplikantów przy wpisie na listę adwokatów lub po upływie roku od zakończenia aplikacji adwokackiej.

 

 

AKTUALIZACJA:

Dot. osób po ukończonej aplikacji adw.:

Z uwagi na fakt, iż ORA w Czestochowie otrzymała już odpisy uchwał o pozytywnym wyniku egzaminu adwokackiego, do wniosku o wpis na listę adwokatów nie trzeba dołączać swojego odpisu uchwały.

 

Data dodania: 03-08-2020

 

Uprzejmie informujemy, iż na dzień 25 sierpnia 2020r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie wg następującego porządku:

1.                Sprawy organizacyjne i samorządowe,

2.                Sprawy osobowe,

3.                Sprawy aplikantów adwokackich,

4.                Wizytacje Kancelarii Adwokackich,

5.                Sprawy finansowe,

6.                Skargi i wnioski,

7.                Sprawy dyscyplinarne,

8.                Wolne wnioski.

 

Łącznie newsów: 101
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20