Najświeższe aktualności:

XL OGÓLNOPOLSKI RAJD PRAWNIKÓW „OKOLICZNOŚCI BIESZCZADZKIE Data dodania: 24-01-2023          Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Prawników Polskich w Rzeszowie zaprasza wszystkich miłośników gór i dobrej zabawy na wyjątkowy, jubileus... Data dodania: 10-01-2023   Uprzejmie informujemy iż na dzień 12 STYCZNIA 2023 r.  wyznaczony został termin kolejnego posiedzenia Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie.   ...

aktualności

Okręgowa Rada Adwokacka w CzęstochowiePraca Biura Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie w okresie świątecznym
Data dodania: 22-12-2022

 

 

Uprzejmie informujemy, że Biuro ORA czynne będzie:

dn. 23.12.2022r. /piątek/ w godz. 8:00 – 14:00
dn. 30.12.2020r. /piątek/ w godz. 8:00 – 14.00

Pozostałe dni bez zmian.

 

 

Data dodania: 22-12-2022

 

 

 Drodzy Przyjaciele Adwokaci,

                Z całego serca przesyłam najlepsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2023 dla Was i Waszych Bliskich. Niech Bóg, który stał się człowiekiem dla nas, abyśmy mogli swoim życiem stawać się Jego Dziećmi obdaruje potrzebnymi darami w realizacji marzeń tu i teraz, tak aby to życie pełne miłości Boga i bliźniego owocowało  w nas świętością… Życzę wiele miłości i pokoju, niech Boża miłość i dobroć stanie się darem dla Ciebie i Twoich Bliskich. Za miłość można zapłacić tylko miłością, Bóg nas tak umiłował, że dał Swojego Syna, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne, te słowa Jezusa z trzeciego rozdziału Ewangelii Św. Jana, niech będą inspiracją dla nadziei że jesteśmy obdarowani Bożą Miłością i wezwani aby ją przyjąć i nią żyć… Niech Nowy Rok 2023 będzie dla Ciebie i Twojej Rodziny czasem Bożego błogosławieństwa…

 

                                                                                                                                                             Z modlitwą ks. Jan Koclęga

 

Ps. 24 grudnia o północy celebruję Mszę Świętą za Was bliscy mojemu sercu Adwokaci i za Wasze Rodziny – proszę przyjąć ten świąteczny upominek.

 

 

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Data dodania: 22-12-2022

 

Komunikat Skarbnika ORA w Częstochowie dotyczący zasad opłacania składek za OC w 2023 roku
Data dodania: 19-12-2022

 

Szanowni Państwo Adwokaci !

 

przypominam, że od 1 stycznia 2022 roku uległy zmianie zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów. Składka na ubezpieczenie OC nie jest już wliczona do składki samorządowej miesięcznej, a wpłacana za rok z góry na odrębne konto bankowe ORA.

 

Składka na OC  na rok 2023 płatna jest  j e d n o r a z o w o  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. na konto Okręgowej Rady Adwokackiej w Banku PKO BP o numerze:  55 1020 1664 0000 3102 0662 0928 w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2023 r”.

W przypadku braku zmiany wariantu ubezpieczenia w 2023 roku obowiązuje dotychczasowy wariant ubezpieczenia.

Jednocześnie przypominam, że poza składką na ubezpieczenie OC członkowie Izby Adwokackiej zobowiązani są zgodnie z obowiązującą uchwałą Zgromadzenia Izby do opłacania składek samorządowych w wysokości:

  • adwokaci wykonujący zawód w pełnym wymiarze: 170,- zł./mies.,
  • adwokaci-emeryci wykonujący zawód: 50,- zł./mies.,
  • adwokaci wpisani na listę niewykonujących zawodu (w tym radca pr., pracownik naukowy):  100,- zł./mies.
  • adwokaci-emeryci niewykonujący już zawodu adwokata: 50,- zł./mies.

 

Brak opłacenia zadeklarowanej składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej OC skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej oraz naraża na postępowanie dyscyplinarne z możliwością zawieszenia w prawie do wykonywania zawodu.

Przypominam również, że niespełnienie obowiązku zawarcia przez adwokata umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także brak płatności składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi naruszenie przyjętych przez Naczelną Radę Adwokacką zasad etyki zawodowej, a więc przewinienie dyscyplinarne (art. 80 w zw. z art. 8a ustawy – Prawo o adwokaturze).

Nadto informuję, iż ORA ma możliwość zablokowania w systemie Marsh zmiany wariantu ubezpieczenia dla adwokatów-dłużników wobec Izby. Zablokowanie Dłużnika w systemie będzie wiązało się z wystawieniem polisy  w najniższym wariancie,  a dopiero po opłaceniu składki suma ubezpieczenia zostanie odblokowana, a ORA zmieni wysokość sumy ubezpieczenia na podstawie deklaracji od Adwokata.

 

adw. Tomasz Ogłaza

Skarbnik Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie

 

Europejski Dzień Prawnika - zaproszenie
Data dodania: 13-12-2022

 

Łącznie newsów: 109
Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22