Najświeższe aktualności:

Data dodania: 20-01-2022   Szanowni Państwo, zgodnie z zarządzeniem Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego od dnia 20 stycznia 2022 roku biuro ORA będzie zamknięte do odwołania.   W biurze ORA w Częstoch... Komunikat Skarbnika ORA w Częstochowie - zmiana zasad opłacania składek za OC w 2022 roku Data dodania: 05-01-2022     Szanowni Państwo Adwokaci !   Informuję, że uległy zmianie zasady opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów na rok 2022.   Składka na OC&...

siedziba

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie20-01-2022

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Dziekana ORA adw. Marcina Karpińskiego od dnia 20 stycznia 2022 roku biuro ORA będzie zamknięte do odwołania.

 

W biurze ORA w Częstochowie jest udostępniona skrzynka wrzutowa na korespondencję (skrzynka ta znajduje się na ogrodzeniu przy domofonie).

 

Prosimy o umawianie telefoniczne spotkań.

tel./fax.:  +48 34 360 60 12

 

lub o kontakt mailowy:

e-mail ogólny:  ora.czestochowa@adwokatura.pl

Referat do spraw z urzędu:  urzedowki.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Aplikacji Adw.:  aplikacja.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Skarg i Wniosków:  skargi.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Rzecznika Dyscyplinarnego:  rd.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Sądu Dyscyplinarnego:  sd.czestochowa@adwokatura.pl

 

 

 


06-11-2020

 

 

 

K O M U N I K A T

 

W związku z pandemią COVID-19 oraz Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 6 listopada br. Dziekana ORA w Częstochowie i wynikającym z powyższego poddawaniem kwarantannie korespondencji

wpływającej do organów Częstochowsko-Piotrkowskiej Izby Adwokackiej,

w biurze ORA w Częstochowie zostaje udostępniona

skrzynka wrzutowa na korespondencję

(skrzynka ta znajduje się na ogrodzeniu przy domofonie).

 

Korespondencję składającą się z kilku kartek należy spiąć bądź umieścić w kopercie.

Korespondencja powinna zwierać informację, do którego referatu jest kierowana.

 

Przekazana w ten sposób korespondencja, z oczywistych powodów nie będzie potwierdzana,

a złożone dokumenty poddane zostaną  48 godzinnej kwarantannie.

 

Niezależnie od powyższego zachęcamy

do korzystania z bezkontaktowych form komunikowania się za pośrednictwem adresów mailowych:

e-mail ogólny:  ora.czestochowa@adwokatura.pl

Referat do spraw z urzędu:  urzedowki.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Aplikacji Adw.:  aplikacja.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Skarg i Wniosków:  skargi.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Rzecznika Dyscyplinarnego:  rd.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Sądu Dyscyplinarnego:  sd.czestochowa@adwokatura.pl

 

 oraz telefonicznie:

+ 48 34 360 60 12

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12-03-2020

 

UWAGA!  ZMIANA PRACY BIURA ORA

 

W związku z zarządzeniem Dziekana ORA Nr 1/2020

kontakt z biurem ORA realizowany będzie wyłącznie

w formie telefonicznej, mailowej lub pocztowej

 

tel./fax.:  +48 34 360 60 12


  

e-mail ogólny:  ora.czestochowa@adwokatura.pl

 

Referat do spraw z urzędu:  urzedowki.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Aplikacji Adw.:  aplikacja.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Skarg i Wniosków:  skargi.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Rzecznika Dyscyplinarnego:  rd.czestochowa@adwokatura.pl

Referat Sądu Dyscyplinarnego:  sd.czestochowa@adwokatura.pl

 

 

 

  

____________________________________________________________________________________________________

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 111 a

tel. centr.: 34 360 60 12

fax.: 34 360 60 12  wewn. 0

 


PKO BP I O/Częstochowa

Konto nr 85 1020 1664 0000 3002 0019 7194

 

 

Uwaga!

NOWE KONTO DO WPŁAT UBEZPIECZENIA OC ADWOKATA

Składkę należy wpłacić na konto Okręgowej Rady Adwokackiej

w Banku PKO BP o numerze:  

55 1020 1664 0000 3102 0662 0928

w tytule przelewu podając: „nazwisko, imię - składka OC za 2022 r”.

 

 


zobacz mapę dojazdu

 

 

Godziny pracy Biura ORA:

poniedziałek- piątek: 8.00 - 16.00

/Uwaga: w okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień biuro ORA czynne pn.-pt. w godz. 8.00 - 15.00/

 

------------------------------------------

1.       Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Częstochowsko-Piotrkowska Izba Adwokacka, ul. Kilińskiego 111a, 42-218 Częstochowa.

2.       Częstochowsko-Piotrkowska Izba Adwokacka będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu realizacji wobec Pani/Pana* obowiązków samorządu adwokackiego lub obowiązków pracodawcy, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.). Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.

3.       W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.       Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania obowiązków wobec Pani/Pana*.

5.       Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy lub pracownikom Izby, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania – wyłącznie w celu prawidłowego wykonania obowiązku wobec Pani/Pana*. Ponadto dane będą przekazywane organom, którym bezwzględnie obowiązujące przepisy nakazują przekazywanie tych danych.

6.       Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie obowiązku wobec Pani/Pana*.

7.       Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

8.       Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.       W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy RODO przewiduje możliwość przetwarzania danych mimo cofnięcia zgody, dane te mogą być dalej przetwarzane.